9 kwietnia 2021 r. zarząd spółki Betrans zawarł porozumienie ze Związkiem Zawodowym „Solidarność 80” w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Tym samym zakończył się trwający od 29 marca 2021 r. strajk pracowników spółki.

Porozumienie ze stroną społeczną Betrans jest drugim zawartym w ostatnim czasie kompromisem ze związkami zawodowymi, co zakończyło akcję strajkową. Wcześniej, 25 marca 2021 r., uzgodnione zostały warunki zakończenia strajku w spółce EPORE. W obu przypadkach – zarówno w EPORE, jak i Betrans - strona społeczna przyjęła warunki proponowane od początku przez zarządy spółek. Za wszystkie dni strajku biorący w nim udział pracownicy nie będą mieli naliczonych wynagrodzeń. Zarządy spółek Betrans i EPORE od początku akcji strajkowych były otwarte na dialog ze stroną społeczną, licząc na zrozumienie przez związki zawodowe realiów ekonomicznych, w jakich funkcjonują spółki.

źródł GKPGE.