Text Size
środa, maj 27, 2020
 • war_1.jpg
 • war_3.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_7.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0130.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_6.jpg

Nowy Kodeks pracy powstanie w 2018 roku

W 2018 roku czekają nas duże zmiany Kodeksie pracy. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. urlopu wypoczynkowego, umów cywilnoprawnych czy premii pracowniczych. Jednak to nie jedyne zmiany szykowane w kodeksie pracy w 2018 roku.

 Nowy Kodeks pracy powstanie w 2018 roku

W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.

Nowy Kodeks pracy - najważniejsze propozycje zmian:

 • jednolita długość urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej,
 • urlop do wykorzystania w jednym roku,
 • bezpłatny urlop na żądanie,
 • możliwość brania urlopu na godziny,
 • stały procentowy udział premii uznaniowej,
 • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło),
 • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych,
 • równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

przekazania 1% podatku

Witam wszystkich serdecznie. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Organizacji Związkowych zrzeszonych w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Szanowne Koleżanki  i Koledzy uprzejmie proszę Was o pomoc w formie przekazania 1% podatku dla mojego syna Jakuba Heby na pomoc i ochronę zdrowia. Ograniczony dostęp do specjalistów tj. surdologopedów, fizjologopedów, rehabilitacji ruchowych a także ćwiczeń metodą integracji sensorycznej zmusza nas do korzystania z prywatnych zajęć. Syn ma różne zespoły schorzeń i jest po wszczepieniu do obydwu uszu implantów  ślimakowych, dlatego też wymaga rehabilitacji nie tylko ruchowej ale przede wszystkim słuchu i mowy. Koszt zaledwie jednego zajęcia to wydatek rzędu 50 zł, a w skali miesiąca jest to kilkanaście razy. Dojazdy na zajęcia i do lekarzy specjalistów tj. do Kraków - Prokocim oraz Kajetany pod Warszawą, gdzie wszędzie mamy daleko i jest ich dość sporo też kosztują, dlatego jeszcze raz bardzo was proszę o pomoc za co Serdecznie Dziękuję.

Heba Jerzy Przewodniczący NSMZZ PRC GO S.A

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Dnia 12 grudnia 2017 roku przed spotkaniem wigilijnym odbyło się posiedzenie Zarządu MZZPRC na którym przewodniczący przekazał informacje dotyczące: zakończenia sporu zbiorowego, bieżących działań Związku oraz działań podjętych w Spółkach.  

 W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Związku Janusza Mańko goście: ks. Aleksander Leszczyński, Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak oraz Burmistrz Andrzej Grzmielewicz. W świątecznej atmosferze składano sobie serdeczne życzenia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz aby jak najszybciej zostały pozytywnie rozstrzygnięte wszelkie spory i nieporozumienia. 

Każdy z zaproszonych gości złożył świąteczne życzenia wszystkim członkom Związku oraz pracownikom Elektrowni Turów. Dyrektor podkreślił, że najważniejszym dobrem jest pracownik, o którego będzie należycie dbał. W swoim wystąpieniu wspomniał także o wypłacie dodatkowych świadczeń w związku ze zbliżającymi się świętami oraz o układającej się współpracy między związkiem a dyrekcją zakładu. 

 

 

  

 

 

 

Informacja Komitetu Koordynacyjno - Protestującego GK PGE

W dniu dzisiejszym Komitet Koordynacyjno - Protestujący GK PGE podpisał zakończenie sporu zbiorowego zgłoszonego 30 października 2017, których  przedmiotem było wdrażanie projektów Fin Pro i WiFi, bliższe szczegóły podpisanych porozumień przesłane zostaną w kolejnej informacji. Sukcesem strony społecznej jest odstąpienie od ww., projektów które zdaniem strony społecznej zagrażały miejscom pracy w naszych lokalizacja.

 

 

 

 

 

Informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC

Koleżanki i koledzy

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie.

W swojej, krótkiej wypowiedzi chciałbym przekazać kilka informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC, który odbył się w dniach 18-19.10.2017., było to pierwsze posiedzenie Zarządu po wakacjach( sezon o ogórkowy dobiegł końca i czas zakasać rękawy do pracy).

Po zatwierdzeniu porządku obrad, Przewodniczący Zrzeszenia przystąpił do omówienia działań podjętych od ostatniego posiedzenia Zarządu. Jak wcześniej informowałem, Zjazd Delegatów w jednej z uchwał przyjął nowy Statut Zrzeszenia , w trakcie obrad , przewodniczący Zrzeszenia poinformował, iż nowo uchwalony Statut został zarejestrowany i na dzień dzisiejszy jest obowiązujący i reguluje działalność OZZZPRC (treść Statutu została  zamieszczona na naszej stronie internetowej).  Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli, która została przeprowadzona w biurze Zrzeszenia w Puławach, z którego wynika , iż Zrzeszenie posiada płynność finansową, wydatki są zgodne z przyjętym preliminarzem. Zwrócono uwagę na wpływy ze  składek, zobligowano przewodniczących Sekcji do wyjaśnienia niepłacenia składek przez poszczególne organizacje( w przypadku naszej Sekcji zalegają ze składkami koledzy z Bełchatowa).

Kolejnym tematem było omówienie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  Forum ZZ.Kolega   R. Michalski – sekretarz RDS przedstawił propozycję Prezydenta RP w sprawie konsultacji ze wszystkimi  centralami związkowymi zmian w Konstytucji, przekazał również informacje na temat  projektu  podziału  ośrodków w ramach Funduszu Wczasów Pracowniczych Delegatom, gdzie FZZ powinno przypaść 22% udziałów.

Następnie omówiono pracę Komisji Statutowej , która ma opracować wspólny regulamin (ramowy) dla wszystkich Sekcji Branżowych ( jeśli ktoś z koleżanek i kolegów chciałby włączyć  się do prac komisji proszę o zgłoszenie się do biura MZZPRC w El. Turów).

Kolejnym tematem był omówienie wykonania uchwał podjętych w trakcie Zjazdu Delegatów, między innymi chwały mówiącej o podjęciu działań w celu ujednolicenia wykazu stanowisk pracy  w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze . Następnie omówiono działalność strony internetowej Zrzeszenia i wydawnictwa dwumiesięcznika „Zmiany”.  

 Po podjęciu uchwał przedstawionych trakcie posiedzenia  i przedstawieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych Sekcjach zamknięto posiedzenie Zarządu OZZPRC.

Na koniec  Przewodniczący Zrzeszenia kolega Krzysztof Kisielewski podziękował Dyrekcji PGE GiEK  S.A. Oddział Elektrownia Turów  oraz Zarządowi MZZPRC w Elektrowni Turów za zaproszenie na obchody 55-lecia Elektrowni Turów i Dnia Energetyka.

Przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny

 1. Tokarski

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

informację dot. Pielgrzymki. Jeżeli jesteście zainteresowani proszę o rozpropagowanie załącznika. 

Organizator: TRADE & TRAVEL COMPANY Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Łódź

                      Rzymskokatolicka Parafia Św. Marii Magdaleny w Bogatyni

  Informacje -jak najszybciej - do 22 XI, zapisy: Janusz Mańko - 661 960 638  ks. Aleksander Leszczyński - 602 170 961

06 - 14.03.2018,  WYLOT Z POZNANIA,  cena 2905zł +110$ (+ ok. 30$ - 35$ jeśli dojdzie Masada) + około 120zł dojazd Bogatynia - Poznań - Bogatynia 

PROGRAM PIELGRZYMKI

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów!

W niedzielę 24 września 2017 roku został rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Organizatorem Turnieju był Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów. Turniej zorganizowany został w ramach obchodów Dnia Energetyka 2017. Rozgrywki - dzięki uprzejmości Spółki Solpet - odbyły się w Restauracji Parkowa w Bogatyni. Turniej tradycyjnie rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund a udział w nim wzięło udział 39 zawodniczek i zawodników. Nie tradycyjnym był niestety zbieg turniejów, bo równolegle odbyły się szachowe mistrzostwa województwa dolnośląskiego i sporo osób z UKS pojechało do Wrocławia reprezentować Bogatynię.

W organizacji Turnieju pomógł nam Uczniowski Klub Sportowy ze Szkoły Podstawowej nr III w Bogatyni. Głównym sponsorem i fundatorem większości nagród był Dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów.

Informuję, że sponsorami Turnieju były również działające w naszej lokalizacji spółki: EPORE  i PTS „Betrans" Sp. z o.o. To dzięki sponsorom mogliśmy zakupić wartościowe nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników. Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów bardzo gorąco dziękuje za ten sponsoring. Dziękujemy również za upominki reklamowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszej grupy uczestników. Pozostałe nagrody - w tym nagrody pocieszenia -ufundowane zostały przez: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów.

Catering zapewniła nam Spółka „Solpet" oraz Spółka MegaSerwis z Bogatyni. W przerwach między kolejnymi rundami zawodnicy mogli posilić gorącym posiłkiem a pragnienie ugasić pysznym sokiem. Wszak wysiłek umysłowy też wyczerpuje. Młodsza część zawodników preferowała słodycze, których również nie zabrakło dzięki hojności wyżej wspomnianej Spółki MegaSerwis.

Zwycięzcą Turnieju został Adrian Grześków z Uczniowskiego Klubu Sportowego El-Tur -SP III w Bogatyni. Drugie miejsce zajął Przemysław Dudek trzecią lokatę wywalczyła zwyciężczyni ubiegłorocznego turnieju Ola Czarniecka. Miło nam i składamy w imieniu Dyrektora Oddziału Pana Piotra Frąszczaka serdeczne gratulacje.

O turnieju można powiedzieć, że dzięki hojnym sponsorom został zorganizowany na wysokim poziomie. O zawodnikach, że są to wysokiej klasy mistrzowie szachownicy. Większość zawodników to wychowankowie byłej Sekcji szachowej MKS „Granica Bogatynia" i obecnego UKS El-Tur SP - 3. Sędziował nam opiekun UKS El-Tur SP - 3 sędzia i trener szachowy Pan Waldemar Gałażewski. Organizatorzy dokonali otwarcia Turnieju życząc wszystkim zwycięstwa i zdobycia cennych . Życzenie to spełniało się w trakcie rozgrywek, bowiem każdy uczestnik otrzymał nagrodę a niektórzy dubeltową. Oprócz nagród zawodnicy otrzymali upominki reklamowe Oddziału Elektrownia Turów i naszego związku zawodowego. Wręczyliśmy upominek dla najmłodszego uczestnika a był nim Damian Król i i najstarszego Pana Kazimierza Morawskiego.

Miło było nam patrzeć na uśmiechnięte i zadowolone miny zwłaszcza najmłodszych zawodników. W imieniu zawodników sponsorom i organizatorom Turnieju podziękował Pan Tadeusz Okorski. Sami zaś zawodnicy gromkimi brawami podziękowali wszystkim sponsorom za cenne nagrody a naszemu związkowi za organizację Turnieju.

Jak zwykle rozstaliśmy się słowami do zobaczenia za rok na kolejnym turnieju z okazji DNIA ENERGETYKA 2018 ROKU

Lista Startowa-Winiki

 

Sprawozdanie PDF

    

 

 

 

Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania

Witam wszystkich.

Niniejszym  chcę poinformować Państwa, że 08.11. 2017r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz spotkanie wszystkich reprezentacji związkowych Strony Społecznej w PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna. Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania dotyczyło wspólnych ustaleń w przedmiocie zgłoszonego sporu zbiorowego. Przypomnę, że organizacje związkowe z wymienionych wyżej spółek GK PGE zgłosiły u swoich pracodawców spór zbiorowy oparty na tych samych 3 żądaniach. Są nimi projekty FIN-Pro i Wi-Fi oraz brak konsekwentnego dialogu społecznego – czego dowodem jest niepodjęcie przez pracodawców negocjacji  Porozumienia w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Tym bardziej podkreślamy brak tego dialogu bo przedstawiciele Zarządu PGE na spotkaniu ze stroną związkową w dniu 18 10.2017 roku zobowiązali się publicznie do włączenia się w proces dyskusji i spowodowanie kontynuacji rozmów obu powołanych do rozmów zespołów. Spór zbiorowy został zgłoszony 30.10.2017r. z wyznaczonym terminem zaprzestania kontynuacji realizowania procesów  FIN-Pro i Wi-Fi. Zwołane na wczoraj spotkanie strony społecznej miało na celu koordynację wszystkich działań w prowadzonych sporach z udziałem kancelarii prawniczych. Tak też się stało. Z uwagi na fakt, że pracodawcy nie podzielają naszego stanowiska w zakresie realizacji obu projektów co wiąże się z nie uznaniem zgłoszonych sporów organizacje związkowe wystosują do pracodawców pismo z żądaniem uznania sporów i podjęciem rokowań. W piśmie tym zawarty będzie kalendarz działań ze wskazanymi terminami do przeprowadzenia referendum strajkowego a co za tym idzie w przypadku pozytywnego wyniku referendum – przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. Kancelaria prawna przygotuje również stosowne pytania referendalne dla poszczególnych organizacji. Część organizacji ograniczy się do pytań ściśle związanych z żądaniami zgłoszonymi w sporze inne organizacje swoimi pytaniami obejmą inne problemy występujące w danej lokalizacji. Omówiliśmy również problemy z jakimi borykają się pracownicy w poszczególnych oddziałach w szczególności elektrociepłowniach i elektrowniach wodnych. W kolejnym tygodniu t.j. po dacie 13 listopada mamy mieć przygotowane dokumenty z kancelarii prawnych które będą doręczone pracodawcom w oddziałach, zarządom   PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna oraz zarządowi PGE S.A. Na zakończenie dodam, że na szczeblu PGE GiEK S.A. został powołany Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny w skład którego zostałem wybrany z naszej lokalizacji  a w przypadku braku możliwości uczestniczenia w jego posiedzeniu zastępował mnie będzie Andrzej Grzegorowski z ZZI i T . Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze wskazany ale Komitet będzie działał w trybie koordynacyjnym dla poszczególnych organizacji związkowych, które weszły w spór zbiorowy.
W tej informacji to tyle na dziś. Kolejne postaram się przekazywać na bieżąco. W kolejnych mailach „za chwilę” prześlę kilka informacji dotyczących pracy Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle pozdrawiam Wszystkich i proszę o wydrukowanie tej informacji i przekazanie możliwie szerokiej grupie członków naszego związku i nie tylko. Pozdrawiam. J.M.

Posiedzenie SRK

14 września w Bełchatowie odbyło się posiedzenie trzech społecznych Rad Konsultacyjnych tj. Wydobycia Wytwarzania i Elektrociepłowni. Dyskutowaliśmy o przygotowywanych do drożenia projektach FIN PRO i WiFi (reorganizacja obszarów księgowości i rachunkowości oraz o negocjacjach dotyczących zmiany porozumienia w sprawie mechanizmu ustalania wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o „mechanizm”  to strona społeczna przekazała własny autorski projekt i odbyło się pierwsze spotkanie powołanego zespołu obu stron. Do 20 września pracodawcy  mają się odnieść do tego dokumentu. Czekamy więc na ruch pracodawców. Druga sprawa już trochę cięższy kaliber, bo w  sprawie projektów „dowiedzieliśmy”  się, że strona społeczna bierze udział w jakichś konsultacjach. Strona Społeczna  twierdzi, że szef projektu mówiąc te słowa mija się z prawdą. Uzgodniliśmy tekst oświadczenia ( załącznik). Dzisiaj przewodniczący trzech Rad Społecznych mają wspólnym pismem wystąpić z żądaniem natychmiastowego spotkania z Zarządem PGE S.A. I PGE GiEK S.A..  Będzie opracowany harmonogram działań zgodny z literą prawa. Dalsze działania Stronny Społecznej opiszę w kolejnej informacji. 

PDF-pismo do pobrania

 

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption