Text Size
środa, kwiecień 17, 2024
 • war_6.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_7.jpg
 • warsz0130.jpg
 • warsz012.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • war_5.jpg
 • war_3.jpg
 • war_1.jpg
 • war_2.jpg

Jeśli zdecydowałeś(-aś) się już na działalność związkową, a nie wiesz do których się zapisać:

 

Z A P R A S Z A M Y       MZZPRC

 

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI!

 

Deklaruję przynależność do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów

Deklaracje do pobrania:

 

Po co są związki zawodowe?

Dlaczego potrzebujesz związków zawodowych?

Być może, w idealnym świecie nie byłoby miejsca dla istnienia i działalności związków zawodowych. Pracodawcy traktowaliby swoich pracowników z należnym im szacunkiem i płacili za ich pracę godne wynagrodzenie. Nikt nie byłby w niesprawiedliwy sposób dyscyplinowany lub zwalniany z pracy, nikomu nieuczciwie nie ograniczano by możliwości awansu, nikt nie byłby nękany w miejscu pracy przez swoich szefów lub zmuszany do pracy przez długie godziny bez należnej mu zapłaty.

Mówiąc wprost, związki zawodowe wprowadzają zasady demokracji do miejsca pracy. Nie wyobrażamy sobie życia w społeczeństwie, w którym ktoś pozbawiony byłby prawa głosu lub nie mógłby wyrazić swej opinii na temat tego, jak pewne sprawy powinny wyglądać. Czemu więc mielibyśmy zaakceptować taką sytuację w miejscu swojej pracy?

Czym dokładnie są związki zawodowe?

Związki zawodowe to demokratyczne organizacje kierowane przez samych pracowników w zakładzie pracy za pośrednictwem wybranych przez siebie liderów. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest energiczne reprezentowanie interesów pracowników. To związki negocjują z pracodawcą wysokość płacy roboczej i warunki pracy.

Pamiętaj: przystąpienie do związku zawodowego jest Twoim niezbywalnym prawem. Jeśli w odpowiedzi na aktywność związkową Twój pracodawca podejmuje działania skierowane przeciwko Tobie lub Twoim koleżankom i kolegom – jest to bezprawne i nielegalne!

Co związki zawodowe mogą dla mnie zrobić?

Związki zawodowe stanowią Twoją reprezentację w kontaktach z pracodawcą i dają Ci głos w sprawach związanych z Twoim miejscem pracy. Działając sam, masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o podwyżkę, lub będziesz chciał coś udoskonalić, a Twój pracodawca powie „nie!" – co możesz zrobić? Działając w związku zawodowym, poprzez zbiorowe działanie i mówienie jednym, wspólnym głosem, możecie zdziałać bardzo dużo. Działanie w związku zawodowym oznacza, że w dyskusjach na temat Waszego zakładu pracy zawsze jest ktoś po Twojej stronie, kto podziela Twoje racje.

W swoim działaniu, związki zawodowe dążą do:

poprawy warunków pracy,

bezpieczeństwa i stabilizacji pracy (Twój pracodawca nie będzie mógł Cię niesprawiedliwie zwolnić),

 • rozwiązywania problemów w sposób jawny i niekonfliktowy,
 • ochrony przed dyskryminacją i nękaniem w pracy,
 • pomocy prawnej i materialnej swoim członkom,
 • poprawy wysokości płacy oraz dodatków do wynagrodzenia.

Związki Zawodowe