Text Size
poniedziałek, styczeń 18, 2021

Zgodnie z Konstytucją RP związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Zakres tego prawa (wolności) może podlegać ograniczeniom, ale tylko wynikającym z ustaw lub wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych gwarantuje prawo do strajku oraz wskazuje na możliwości ograniczenia tego prawa.

Ustawodawca przy redagowaniu kolejnych przepisów musi jednak pamiętać, że może jedynie ograniczyć prawo do akcji protestacyjnych, ale nie wolno mu stron sporu zbiorowego prawa tego całkowicie pozbawiać.

 

Image-1.jpg

Związki Zawodowe