Text Size
wtorek, marzec 02, 2021

Po długich negocjacjach dotyczących etatyzacji w Oddziale Elektrownia Turów zostało zawarte porozumienie, obroniono tak ważne miejsca pracy dla tego regionu, zagwarantowano nowe stanowiska związane z uruchomieniem nowego bloku który będzie oddany do końca kwietnia.

W całej grupie w oddziałach są prowadzone rozmowy dotyczące etatyzacji, porozumienia zostało już podpisane w Bełchatowie, Opolu. Trudna sytuacja jest w Dolnej Odrze trwają nadal rozmowy dotyczące utrzymani miejsc pracy w czterech obszarach, tam oko 200 osób może stracić miejsca pracy. Jedną z propozycji jest zatrudnienie pracowników do spółki związanej z nową inwestycji - budowa elektrowni gazowej oraz zagospodarowanie pracowników w  pozostałych spółkach. 

Rozmowy dotyczące planu podziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra rozpoczeły się już w 2019 roku. Według strony społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pracę może stracić nawet 1000 osób. 

 

KOMUNIKAT

W dniu 15 lutego 2021 r. odbyły się negocjacje pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Oddziale Elektrownia Turów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów Strony zawarły dwa porozumienia:

1.  Porozumienie w sprawie etatyzacji w Oddziale Elektrownia Turów na lata 2021-2022

- w roku 2021 etatyzacja u Pracodawcy na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 1200 etatów

- w roku 2022 etatyzacja u Pracodawcy na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 1180 etatów.

2.  Porozumienie w sprawie zakończenia kwestii spornych, żądań i sporów zbiorowych w Oddziale Elektrownia Turów

- podpisanie porozumienia kończy wszystkie kwestie sporne i żądania sporowe oraz spory zbiorowe u w Oddziale Elektrownia Turów.

 

 

Związki Zawodowe