Text Size
wtorek, październik 19, 2021

Przedstawiamy informacje o Strajku W Epore S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Pracownicy rozpoczęli 03.03.2021 o godz. 6.00 Strajk.

Zapadła decyzja o strajku w Epore S.A. Oddział Bełchatów. 03.03.2021

Wobec braku porozumienia na spotkaniu w dniu 15 lutego Zarządu ZZPRC oraz władz Spółki, Zarząd ZZPRC na  posiedzeniu w dniu 16 lutego br.  postanowił o przeprowadzeniu strajku w Spółce Epore S.A. Oddział Bełchatów w terminie do 20 marca 2021 r.

Pracodawca o dacie strajku zostanie poinformowany w terminie ustawowym.

W Epore S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Pracownicy rozpoczęli dziś o godz. 6.00 Strajk.

Niestety nie wszyscy, ponieważ Pracodawca uniemożliwił Pracownikom pracującym na terenie Elektrowni Bełchatów skorzystanie z prawa do strajku blokując im przepustki.

Tym samym naszym zdaniem Pracodawca dopuścił się łamania Ustawy o rozwiązywaniu Sporów zbiorowych art.26 oraz Ustawy Kodeks Karny  art. 218 §1a. W związku z tym zgłosimy powyższy fakt do prokuratury.

Czy w sytuacji, gdy w spółkach gdzie właścicielem jest PGE GiEK S.A. lub PGE S.A. a więc spółkach grupy kontrolowanej przez Państwo  dochodzi do takich kuriozalnych posunięć możemy mieć nadzieję, że procesy restrukturyzacyjne będą przebiegały z poszanowaniem prawa?

Wydaje się, że obecna sytuacja obnaża faktyczne podejście do dialogu społecznego i obowiązującego prawa.

Mówiąc prosto z mostu – możemy być pełni niepokoju co do intencji i sposobu przeprowadzania planowanych procesów.

Czy to oznacza, że za chwilę możemy spodziewać się zwolnień, braku pracy w regionie albo utraty posiadanych przez Pracowników uprawnień socjalno-płacowych?

Zarządem EPORE S.A. nie przedstawiła żadnych propozycji wzrostu wynagrodzeń, nie dotrzymał zapisów ZUZ. Prezes Spółki potrafiła znaleźć środki na przekształcenie spółki z o.o na S.A. i związane z tym koszty. 

Decyzja strajku to ostateczność, rozmowy, apele, wspólny dialog trwał już około 12 miesięcy, ze względu na dobro pracowników, strona społeczna za wszelką cena chciała wypracować wspólne stanowisko. Cała odpowiedzialność za nieprzewidziane zdarzenia spada na Zarząd Epore S.A. cały czas mówimy o koncernie PGE Oddziału. Epore utrzymuje tylko ruch urządzenia i majątek należy do właściciela PGE GiEK S.A. są to urządzenia na końcówce technologicznej Elektrowni Turów, tak samo jest w Bełchatowie co uświadamialiśmy Zarządowi Epore. Niestety, jak widać nieskutecznie. W Bełchatowie doszło mimo apelu do ostatecznego kroku jakim był strajk 12 godzinny to był wyraźnym sygnałem niezadowolenia Pracowników z podejścia do polityki płacowej oraz traktowania w tym względzie Pracowników spółek zależnych i nadzorowanych w procesie restrukturyzacji.

 

Po tych zdarzeniach Zarządu Grupy PGE w Oddziale Elektrownia Turów pilnie poszukiwał łamistrajków którzy zastąpią pracowników przy ich stanowiskach pracy, a kto ich zastąpi ? a co jeśli oni znajdą się również w tak trudnej sytuacji jak ich koledzy. Cała odpowiedzialność za nieprzewidziane zdarzenia spada na Zarząd Epore S.A. Pracownicy sektora przedsiębiorstw w Polsce pracują za przeciętne wynagrodzenie na poziomie 5410,45 zł. Średnia w Epore  S.A. Oddział Bełchatów i Turów to ponad 1000 zł mniej. 2021 Spółka przekształciła się z ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Niestety zabrakło jej środków na wzrost płac Pracowników nawet na poziomie dopuszczonym przez PGE. Dodać należy, że tylko u dwóch pracodawców w PGE GiEK nie było podwyżek w Epore sp. z o.o. właśnie oraz Betrans sp. o.o.

źródło: zzprc Bełchatów

Związki Zawodowe