Text Size
poniedziałek, czerwiec 21, 2021

Pracownicy Betransu zablokowali drogę DW352 w Zatoniu! Strajk - mówią pracownicy firmy, którzy wyszli na ulicę. „Mamy rodziny do wykarmienia!” Jesteśmy oburzeni, zdesperowani łamane są porozumienia, bezczynność organów właścicielskich PGE, Zarządu i brakiem rozmów ze strajkującymi od 11 dni. Dzisiejszy protest pracowników spółki zależnej od Grupy PGE jest już kolejną odsłoną trwającego już od kliku dni konfliktu.
Na razie nie widać jednak możliwości zakończenia konfliktu. Ostatnia propozycja PGE GIERK to 150 zł brutto dla każdego pracownika. Związkowcy, jak mówią, przy poparciu strajkujących, odrzucili jednak tę ofertę. Zaznaczają jednak, iż byli skłonni do ustępstw. Protestujący zaczynali od propozycji podwyżki średnio 320 zł, później zeszli do średnio 260 zł dla pracownika, ostatecznie zgodzili się na 150 zł podwyżki, ale z zaznaczeniem, iż od lipca otrzymają kolejne 150 zł podwyżki. Jednak ich oferta nie została zaakceptowana.
Protest prowadzony był również w Święta Wielkanocne. Jak szacowali na początku związkowcy, do protestu przystąpiło ok. 70 proc. załogi. ich zdaniem, liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie.
Patowa sytuacja w spółce Betrans Bełchatów. Od 29 marca trwa tam strajk na tle płacowym. Obie strony, zarówno pracownicy, jak i PGEW GIEK, nie ustępują w swoich propozycjach dotyczących podwyżek płac. Część związków zawodowych złożyła też zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o oświadczenia, w których pracownicy Betransu mieli określić się, czy będą uczestniczyć w akcji strajkowej.- Dziwi nas, że ktoś ktoś woli ponieść koszty strajku, niż dać podwyżki pracownikom - mówi Cezary Stasiak, przewodniczący ZZ "Solidarność 80" w Betransie, który prowadzi akcję strajkową. Według szacunku kopalni strajk wygenerował straty w wysokości ok 2 milionów złotych z tytułu niewykonanych prac na rzecz kopalni. Tak kwota w części pokryła by już roszczenia sportowe.
Komitet Protestacyjny zwrócił się też do zarządu Betransu oraz organów nadzorujących i właścicielskich o podjęcie działań, które pozwolą zakończyć konflikt.
foto-1.jpg
 
foto-2.jpg
   
 
 

Związki Zawodowe