Text Size
niedziela, czerwiec 26, 2022

Zmiany w spółce EPORE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza EPORE S.A. powołała od 26 kwietnia 2021 r. w skład Zarządu Spółki Andrzeja Kijankę i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Obecnie w skład dwuosobowego Zarządu EPORE wchodzą:
- Andrzej Kijanka - Prezes Zarządu,
- Marcin  Wilk - Wiceprezes Zarządu.

Związki Zawodowe