Text Size
czwartek, wrzesień 23, 2021

- Wypowiedzi polityków unijnych, przede wszystkim przewodniczącego Timmermansa, który mówi, że poziom 70 euro to ten poziom, który powinniśmy osiągnąć, czy też przedstawicieli Partii Zielonych w europarlamencie, którzy uważają , że w ogóle aukcje powinny się zaczynać od 50 euro i tak naprawdę dla nich oczekiwanym poziomem jest poziom, który może dojść do 150 euro, są niezwykle niepokojące i bardzo mocno uderza to w ceny energii.Ceny energii elektrycznej w Polsce rosną i nie wydaje się, by ten trend miał się zmienić w najbliższym czasie.  Wśród czynników wpływających na taki proces na pierwszy plan  wysunęły się koszty CO2; do tego dochodzą koszty opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, przez które są też "przenoszone" koszty wielu regulacji.Porównując kontraktacje na 2022 rok w kwietniu w poprzednim roku w cenach około 270 zł/MWh i w kwietniu tego roku, gdzie ceny przebijają 300 zł/MWh: mamy wzrost na rynku terminowym o 30 proc. Ceny hurtowe energii, których poziom odzwierciedlają notowania na TGE, są głównym składnikiem cen detalicznych. w tym roku ceny hurtowe w kontraktach z dostawą w roku następnym przebijały 300 zł/MWh i ocenił, że przy cenach CO2 na poziomie około 50 euro, jeśli to się nie zmieni, ta sytuacja cenowa się utrzyma. Ostatnie dane dla kontraktów cen energii na rok pokazują, że ceny energii w Polsce - w porównaniu z cenami w Niemczech czy Francji - są o około 10 euro/MWh większe. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że koszty energii mają wysoki udział w kosztach produkcji, żywności, przemysłu, budownictwa itd..Hurtowe ceny energii w Polsce są wyższe niż w innych krajach europejskich. Ceny regulowane opłat za energię (opłaty przesyłowe, dystrybucyjne) bez opłaty mocowej byłyby porównywalne na przykład z rynkiem niemieckim, ale nie są, bo opłata mocowa dodaje kolejne około 8 euro/MWh do kosztów energii. W polskim miksie energetycznym dominuje energetyka węglowa, a jednym z głównych czynników determinującym koszty produkcji energii z węgla, a więc i ceny energii, są koszty CO2, obecnie cena CO2  jest bardzo wysoka i będzie trudna do udźwignięcia dla polskiej gospodarki i energetyki.

Związki Zawodowe