Text Size
czwartek, wrzesień 23, 2021

28 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Strony Pracodawców PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ze Stroną Związkową, które dotyczyło kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem segmentu biznesowego PGE GiEK. Zarząd PGE przedstawił informację dotyczącą planowanych przekształceń sektora elektro-energetycznego, w szczególności w kontekście utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Podczas spotkania Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu i Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej odpowiadali na pytania przedstawicieli Strony Związkowej.

źródło: Informator PGE GiEK 

Związki Zawodowe