Text Size
niedziela, czerwiec 26, 2022

W dniach 03-04.09.2021 Odbył się I Walny Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE. Wśród gości zaproszonych był Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Suwerenności Energetycznej, Poseł na Sejm RP Janusz KowalskiPrzewodniczącym Adam Olejnik poruszył najbardziej gorące tematy, przygotowania Rzadu do "NABE", ransformacji regionów górniczych, sektora wydobycia węgla brunatnego oraz energetycznego przy uwzględnieniu aspektu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego aspekty wydzielania aktywów węglowych. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że udział węgla w produkcji energii elektrycznej będzie się stopniowo zmniejszał. W scenariuszu wysokich cen uprawnień do emisji CO2, z którym mamy obecnie do czynienia, udział ten ma spaść z obecnych 80 proc. do 37 proc. w 2030 r. i do 11 proc. w 2040 r. Elektrownie węglowe mają być zastępowane m.in. przez elektrownie gazowe, morskie farmy wiatrowe i bloki jądrowe. Federacja przed sobą ba teraz trudne zadanie, obrona miejsc pracy oraz podjęcie działań w celu uwzględnienia całej strony Społecznej w negocjacjach z Rządem w sprawie przyszłoęci Sektora Energetycznego. W tej sprawie skierowano stanowisko I Walnego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE do Wicepremiera Aktywów Państwowych. 

Władze Federacji 

Przewodniczącym Adam Olejnik MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, wiceprzewodniczącymi: Bogusław Tyszkiewicz NZZG KWB Turów, Andrzej Grzegorowski ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Bogdan Tokarski MZZ PRC w Elektrowni Turów.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Przewodniczący - Piotr Woeltz NZZG KWB Turów, Wiceprzewodnicząca - Marzena Bieleń ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Sekretarz - Katarzyna Muszyńska MZZ "ODKRYWKA KWB Bełchatów", Członek - Piotr Pawlak MZZ PRC w Elektrowni Turów.

Członkami Rady Federacji zostali:
Sebastian Dereń MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, Artur Oliasz NZZ GWB KWB Turów, Jerzy Kołodziej ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Andrzej Użarowski MZZ PRC w Elektrowni Turów.

11 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łódź Śródmieście zarejestrował FEDERACJĘ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GK POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ, w skład której wchodzą jej założyciele: Międzyzakładowy Związek Zawodowy "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, Niezależny Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Turów, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów, oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników OM w Elektrowni Turów.

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Elektrowni i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów "MIEDZA" dotyczące przedstawionego projektu "Umowy Społecznej", negocjowanej przez niektórych związkowców...
Pod rozwagę Pracowników!

stanowisko Federacji.jpg

 

 

 

Związki Zawodowe