Text Size
piątek, maj 24, 2024

Koleżanki i koledzy

W piątek tj.  01.10.2021 odbyło Sprawozdawcze Zebranie Delegatów. Było to pierwsze Zebranie w obecnej kadencji. W trakcie posiedzenia swoje sprawozdania z rocznej pracy przedstawili : Przewodniczący Związku z prac Zarządu , Skarbnik i Komisja Rewizyjna . Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium wszystkim organom Związku. 

Pomimo zaproszenia wielu gości swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Oddziału Pan Oktawian Leśniewski. W swojej wypowiedzi omówił  bieżącą sytuację w naszym zakładzie , a następnie przeszliśmy do fazy zadawania pytań. Muszę przyznać , że było ich dość sporo i dotyczyły one w największej części  braków kadrowych na poszczególnych stanowiskach pracy zarówno na starych blokach jak i na nowym bloku, oraz w pionie technicznym. W swojej odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił , iż ciągle czekamy na zezwolenie przyjęcia nowych pracowników, którzy będą dedykowani do pionu technicznego.

Zebranie Delegatów w podjętych uchwałach zobowiązało Zarząd Związku do podjęcia działań mających na celu zwiększenie obecnie obowiązującej etatyzacji, do analizy zasadności zwiększenia wykazu stanowisk pracy w warunkach szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze naszym zakładzie.

 Walne zebranie Delegatów zmieniło wysokość  niektórych  świadczeń  statutowych od dnia 01.10.2021, wybrano Delegatów na Walny Zjazd Federacji

Po zakończeniu Zebrania Delegatów na krótkich  obradach spotkał się Zarząd, który udzielił kilku zapomóg losowych, dofinansowań dla występujących podmiotów oraz przyjął nowych członków Związku.

Dowiedzieliśmy się na koniec spotkania,  iż Oddział Elektrownia Turów uzyskał zgodę na przyjęcie ponad trzydziestu osób.

Miło mi poinformować iż  w przeprowadzonym dzisiaj  konkursie BHP w naszym Oddziale,  pierwsze miejsce zajął kolega z naszego Związku, pracownik Wydziału TUE kolega Stanisław Celiński. Koledze Celińskiemu i pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy, a pozostałych pracowników zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, w tym miejscu z nieskrywanym zadowoleniem informuję, ze członkowie naszego Związku stanowili około0o 30% wszystkich startujących w konkursie, ale zawsz może być nas więcej.

Na tym zakończę ten krótki komunikat, proszę o przekazanie koleżankom i kolegom , którzy nie mają dostępu do komputera.

Z poważaniem 

B. Tokarski

zebranie_1.jpeg

 

 zebranie-2.jpeg

 

Związki Zawodowe