Text Size
czwartek, luty 22, 2024

Z wpływów pochodzących z opłaty wytwórcy zielonej energii korzystający z aukcyjnego systemu wsparcia mają pokrywane tzw. ujemne saldo, czyli różnicę między ceną energii zagwarantowaną w aukcji a ceną rynkową. Opłata ta służy też finansowaniu systemów Feed-in-tariff (FIT) oraz Feed-in premium (FIP). Systemem zarządza państwowa spółka Zarządca Rozliczeń, która pełni funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej. 

W latach 2016-2021 wpływy z opłaty OZE, która jest kosztem dla odbiorców energii, mogą sięgnąć blisko 870 mln zł. Obecnie w systemie wsparcia zielonej energetyki finansowanym z opłaty OZE jest nadwyżka wpłat nad wypłatami, a tzw. dodatnie salda pojawiają się sporadycznie. Jednak są opinie, że można się spodziewać wzrostu liczby instalacji z dodatnim saldem, czyli sprzedających prąd po cenach wyższych niż aukcyjne. W efekcie znaczenia nabiera rozliczanie dodatniego salda. Tegoroczne wpływy z opłaty OZE, którą ponoszą odbiorcy energii, szacowane są na około 243 mln zł; na koniec lutego 2021 nadal występowała nadwyżka wpływów z opłaty OZE nad wydatkami (ponad 196 mln zł). Największymi beneficjentami systemu finansowanego z opłaty OZE są biogazownie, elektrownie wodne i fotowoltaiczne; tzw. dodatnie salda występowały dotychczas  sporadycznie.

392767.jpg

żródło: Energetyka, wnp

Związki Zawodowe