Text Size
środa, kwiecień 17, 2024

Zatrudniająca około 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podniesie w tym roku wynagrodzenia pracowników o 10 proc., co będzie kosztować firmę około 250 mln zł - wynika z informacji JSW. W piątek (28 stycznia) zarząd spółki porozumiał się w tej sprawie ze związkowcami.

 

  • Porozumienie podpisały organizacje: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związków Zawodowych Górników JSW. W porozumieniu ustalono także, iż stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych.
  • Od stycznia 2022 roku fundusz wynagrodzeń zostanie zwiększony o 10 proc. i będzie związany ze wzrostem stawek płac zasadniczych oraz wzrostem wartości posiłków profilaktycznych dla pracowników spółki. Wzrost funduszu wynagrodzeń w 2022 roku wyniesie ok. 250 mln zł.
  • Porozumienie wyczerpuje żądania strony społecznej w zakresie dotyczącym wzrostu płac w tym roku.

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń podpisały działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związków Zawodowych Górników JSW. W porozumieniu ustalono także, iż stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych.

W 2020, kryzysowym dla JSW roku, w spółce nie było podwyżek ani jednorazowych nagród. Ceny węgla i koksu z Grupy JSW spadły wówczas średnio o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 r. stratą przekraczającą 1,5 mld zł. W ubiegłym roku spółka stopniowo odrabiała straty.

źródło www.wnp.pl

Związki Zawodowe