Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

dGRzYiE1dzc.jpeg

W ostatnich tygodniach program transformacji energetyki zatwierdziły Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Komitet Stały Rady Ministrów. W kolejnych, spodziewane są dokładniejsze szacunki kosztu utworzenia NABE. Zgodnie z założeniami rządu kluczowym podmiotem, tzw. integratorem, będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółka z Grupy PGE. Właśnie do niej przeniesione zostaną aktywa węglowe ze wszystkich pozostałych spółek energetycznych Skarbu Państwa. Docelowo PGE GiEK zostanie przekształcony w podległą rządowi NABE.
- Właścicielem aktywów zostanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Rozwiązanie przyczyni się do stopniowego zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej perspektywy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rządowa agencja ma samodzielnie funkcjonować na rynku i zapewniać stabilność systemu energetycznego. NABE nie będzie budować nowych bloków węglowych, a inwestować tylko w prace niezbędne do bieżącego utrzymania sprawności istniejących bloków węglowych aż do ich planowego wyłączenia.

Komentarz Wojciecha Dąbrowskiego – prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Unijna polityka klimatyczna powinna dążyć do sprawiedliwej i mądrej, a nie dzikiej transformacji energetycznej. Powinna uwzględniać dywersyfikację i wykorzystanie zasobów naturalnych z pominięciem rosyjskiej strefy wpływów. Polska od wielu miesięcy konsekwentnie realizowała tę strategię, dlatego też 1 marca został przyjęty przez rząd Program Transformacji Energetyki. Niestety, dopiero tak brutalne wydarzenie, jak agresja Rosji na Ukrainę, skłoniły europejskich partnerów do refleksji i potwierdzenia słuszności drogi objętej przez Polskę. W tym kontekście widać, jak ważną decyzją było uruchomienie procesu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i konsekwentne dążenie do realizacji tego planu, który umożliwi budowę podstawy zabezpieczającej stabilną pracę polskiego systemu energetycznego.

Polska energetyka oparta jest na węglu, a NABE jest właśnie po to, żeby wszystkie stabilne źródła zgromadzić w jednym podmiocie, i by pracowały one na rzecz bezpieczeństwa energetycznego do czasu, aż powstaną wystarczające moce w źródłach odnawialnych i energetyce jądrowej. Dlatego powołanie NABE jest niezbędne dla bezpieczeństwa naszego państwa, ale jednocześnie to ważny element powodzenia transformacji energetycznej w Europie.

Za słowami przewodniczącego Timmermansa powinny iść czyny. Sugerujemy Komisji Europejskiej reformę systemu ETS – mamy kilka konkretnych propozycji. Mechanizm, który miał sprzyjać bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej nie może być bronią wymierzaną w europejską energetykę, szczególnie w obecnej sytuacji. Wydarzenia na Ukrainie z dnia na dzień doprowadziły w Europie do rewizji planów transformacji energetycznej. Ten radykalny zwrot pozwoli lepiej przygotować unijny rynek energii do realizacji wyzwań przyszłości, przy jednoczesnej budowie trwałych podstaw bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej. Nadszedł czas, żeby poważnie zastanowić się nad tym, co w obecnej sytuacji realnie warunkuje nasze bezpieczeństwo energetyczne i jak budować przyszłość energetyki.

źródłó .wwwenergetyka.pl, www.gkpge.pl

 

 

 

 

 

Związki Zawodowe