Text Size
piątek, maj 24, 2024

Strategia Grupy PGE przedstawia plan transformacji zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. 

Aspiracje Grupy PGE

Grupa PGE jest gotowa do przeprowadzenia procesów transformacji sektora i przygotowania konwencjonalnej podstawy systemu elektroenergetycznego do funkcjonowania w nowej strukturze właścicielskiej. Grupa będzie pionierem rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej. W 2030 roku moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW, natomiast jako efekt przygotowania kolejnych projektów na nowych obszarach – w 2040 roku PGE będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 6,5 GW. Równocześnie w najbliższych latach kontynuowany będzie program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do 2030 roku. W segmencie Ciepłownictwo, Grupa planuje dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 roku ich udział ma stanowić powyżej 70 proc. w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska. Do 2030 roku PGE planuje wymienić ponad 100 tysięcy źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym.

Ważną rolę w transformacji energetycznej będzie odgrywać wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach działalności Grupy PGE, co przyczyni się do dodatkowej minimalizacji oddziaływania na środowisko.

źródło https://www.gkpge.pl/grupa-pge/o-grupie/poznaj-strategieZrzut ekranu 2023-09-10 o 19.50.21.png

 

Związki Zawodowe