Text Size
wtorek, sierpień 11, 2020

Informujemy,  że w  dniu 18.12.2019r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego (MZK), z Zarządem PGE GiEK S.A. oraz przedstawicielami Departamentu Dialogu Społecznego PGE S.A. Spotkanie dotyczyło kilku aspektów bieżących wydarzeń w Grupie Kapitałowej, ale najważniejszym z punktu widzenia MZK był temat wdrążania programu Oceny Kompetencji w PGE S.A.

W Trakcie spotkania przedstawiliśmy stronie Pracodawców nasze stanowisko ( w załączeniu) - opowiadając się zdecydowanie przeciw wprowadzaniu tego systemu oceny kompetencji, wskazując jednoznacznie na ryzyka występujące w funkcjonowaniu takiej konstrukcji systemu oceny, które w razie wdrożenia w tym kształcie mogą być elementem powstawania napięć i konfliktów wśród naszych załóg. Po dyskusji otrzymaliśmy od Prezesa PGE GiEK S.A. Pana Roberta Ostrowskiego informację, że wdrażanie systemu Oceny Kompetencji zostaje wstrzymane we wszystkich oddziałach PGE GiEK S.A. Jednocześnie Prezes zastrzegł, że pilotażowo system Oceny…, ma zostać wdrożony po przeprowadzeniu konsultacji ze stroną społeczną w centrali Spółki.

Pozdrawiam. J.M.

 

STANOWISKO1

Związki Zawodowe