Text Size
poniedziałek, styczeń 18, 2021

Dnia 10.12.2020 r. we Wrocławiu Prezydium Federacji Związków Zawodowych GK PGE przyjęło w poczet Federacji dwie organizacje związkowe z GK PGE Energia Ciepła:
1. Miedzyzakladową Organizację Związkową Pracowników GK PGE
2. NSZZ Pracowników Ruchu Ciągłego przy Elektrociepłowni Kraków.
 
Federacjia Związków Zawodowych GK PGE liczy już około 8000 tys. osób jest największą organizacją związkową w Grupie Kapitałowej PGE, celem i wizją Federacji jest obrona miejsc pracy a przede wszystkim obrona interesów swoich członków. 
  1. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.
  2. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku.
  3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy, kontrolę i przestrzeganie przepisów, które dotyczą interesów pracowników, emerytów, rencistów  oraz ich rodzin. To jest podstawowa wizja federacji przekładająca się na trzy priorytety, nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności - wartości na których opierą się filary współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

 
federacja_2020.jpg

Związki Zawodowe