Text Size
wtorek, marzec 02, 2021

Na tę wiadomość co roku czeka blisko 10 mln Polaków pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy pomostówki. Chodzi o coroczną waloryzację. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrost płac. W wrześniu 2019 r w ramach kampanii parlamentarnej PiS zapisano minimalną coroczną procentową waloryzację emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł czy w tym roku będzie wypłacona trzynstka i czternastka ?

Związki Zawodowe