Text Size
środa, kwiecień 14, 2021

Koleżanki i koledzy

Ubiegłe  10 dni obfitowało  wieloma spotkaniami i rozmowami dotyczącymi pracowników Elektrowni Turów oraz spółek zależnych. W telegraficznym skrócie podzielę się z  Wami przebiegiem tych spotkań. 

W ubiegłym tygodniu w ramach Federacji Związków Zawodowych tj. MZZPRC w Elektrowni Turów, ZZIT w Elektrowni Turów, NZZG KWB Turów i Odkrywki KWB Bełchatów spotkaliśmy się w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych z ministrem Arturem Soboniem. Celem tego spotkania było przedstawienie i potwierdzenie naszego stanowiska  w przypadku rozpoczęcia procesu wydzielania aktywów węglowych, naświetlenie problemów braku zleceń do spółek zależnych, co zagraża rozpoczęciem procesów zwolnień grupowych, nieprzedłużaniu umów na czas określony, prowadzeniu w dalszym ciągu procesu zwolnień grupowych w PGE Systemy (w trakcie transformacji nie miało być żadnych zwolnień), prowadzeniu w dalszym ciągu sporów zbiorowych w spółkach EPORE, Eltur-Serwis, Eltur-Trans, gdzie pracodawcy mają w nosie rzetelnie pracujących pracowników i blokują wzrost wynagrodzeń, dopuszczając się łamania zapisów ZUZP-ów. Koledzy również sygnalizowali problemy w Bestgumie i innych spółkach realizujących zlecenia na terenie kopalni Turów i Bełchatów.

Udział w spotkaniu brali również udział koledzy z PGE Energii Ciepła i przedstawiali problemy w ich linii biznesowej, nota bene wiele z nich było zbieżnych z naszymi postulatami i problemami.

Nasza Federacja utrzymuje w swoim stanowisku konieczność pozyskania koncesji na wydobycie węgla w Kopalni Turów oraz Złoczew w Bełchatowie. Udzielenie tych koncesji pozwoli nam na dalszą, spokojną pracę elektrowni do roku 2044. Stoimy na stanowisku , że obecne złoża węgla brunatnego powinny zostać wykorzystane do samego końca a w tym czasie obok nas powinny  powstawać przedsiębiorstwa o innych profilach jak również energetyka odnawialna, w których miejsce pracy znajdą nasze dzieci i ta najmłodsza część załogi. Przekazaliśmy, że podtrzymujemy swoje żądania przedstawione w ramach MZK ( wcześnie Państwu przesyłałem) oraz Federacji. Poruszyliśmy również problem z rosnącymi opłatami za CO2.  Minister oświadczył , iż w obecnej chwili ministerstwo jest w fazie zbierania postulatów od wszystkich podmiotów ujętych w przewidywanej transformacji i stworzenie centralnej listy postulatów, jak również , że  nie ma opracowanej strategii dotyczącej transformacji.. Po zestawieniu wszystkich postulatów, rozpocznie się opracowywanie strategii.  W naszych rozmowach poruszyliśmy również temat  spółek zależnych i  ich miejsca w procesie sprawiedliwej transformacji. Omówiliśmy sytuację naszych spółek i poruszaliśmy problemy z jakimi się borykamy w kontekście prowadzonych  sporów  zbiorowych .

W ubiegły poniedziałek, wraz z pozostałymi ZZ działającymi w naszym zakładzie podpisaliśmy porozumienie etatyzacyjne na lata 2021/2022. Liczby zawarte w porozumieniu określają minimalną ilość zatrudnionych pracowników u pracodawcy na dzień 31.12/2021 i 22.  Teraz możemy usiąść do negocjacji płacowych, uczynimy to zaraz po ogłoszeniu danych gusowskich, a powinny zostać ogłoszone na początku marca.

W piątek na zaproszenie Federacji  ZZ GK PGE (to jest MZZ PRC, ZZIT w Elektrowni Turów, NZZG KWB Turów i Odkrywki KWB Bełchatów) gościł u nas minister Janusz Kowalski – poseł z ramienia Solidarnej Polski. Minister odpowiedział na zaproszenie FZZ i w kolejności  odwiedził kolegów zrzeszonych w FZZ w Kopalni Turów  a następnie przybył do nas. W trakcie spotkania wymieniono wiele spostrzeżeń dotyczących  niesprawiedliwej transformacji energetycznej i odejścia od wydobycia węgla co stwarza realne zagrożenie przebudowy zasilania elektrowni na rosyjski gaz i utratę wielu tysięcy miejsc pracy nie tylko w naszym rejonie.
Pan Janusz Kowalski prezentował  w rządzie stanowisko i nadal je prezentuje jako poseł ze stanowiskiem wyrażanym przez MZK i FZZ GK PGE w kwestii utrzymania i suwerenności energetycznej Polski na bazie wydobywanego w Polsce węgla. Niestety tuż po spotkaniu dowiedzieliśmy się o odwołaniu Pana Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych. Nie będę komentował tego faktu - zostawiam to każdemu z Was do własnej oceny.

Panu Januszowi dziękujemy za otwarte komunikowanie istniejących zagrożeń związanych niesprawiedliwą transformacją energetyczną, która pociągnie za sobą wysoki wzrost cen energii (ciepła i prądu), utratę tysięcy miejsc pracy oraz spowoduje wzrost ubóstwa energetycznego w naszym kraju. Za dotychczasową współpracę dziękujemy i liczymy , że nadal będziemy mogli ją kontynuować z posłem Januszem Kowalskim. 

Zdjęcia i filmiki:

https://www.facebook.com/371359310400318/videos/174588794197252

https://www.facebook.com/371359310400318/videos/1093699274431765

Pozdrawiam 

B. Tokarski

Przew. MZZPRC w Elektrowni Turów

Związki Zawodowe