Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

Witam Wszystkich.

               Od dłuższego czasu nie było żadnego postępu w „rozmowach”, których kanwą był zawieszony a w późniejszym czasie odwieszony spór zbiorowy. Nie miałem zatem tematu do podzielenia się nimi z Wami. Obecna sytuacja i forma dialogu pozwala na przekazanie kilku informacji z tego obszaru.   Celowo użyłem słowa „rozmowy” gdyż jest dalej tak jak wcześniej pisałem tzn. Pracodawcy uważają, że nasze rozmowy są negocjacjami a Strona Społeczna stoi na stanowisku , że są to mediacje. Tu niestety nic się nie zmieniło. Najważniejsze, że dochodzi do spotkań i rozmów i strony nie stoją w bezczynności. Pojawił się oczywiście element eskalacji sporu w postaci postawienia ultimatum co do terminu przedłożenia  przez Pracodawców konkretnego projektu porozumienia, który byłby fundamentem do zakończenia sporu i, którego elementem uzgodnień były by nasze postulaty dotyczące etatyzacji w poszczególnych oddziałach oraz gwarancje zatrudnienia. Taki projekt został Stronie Społecznej przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj tj. 11 października  w Bełchatowie odbywają się kolejne rozmowy. Pracodawcy wstępnie określili okres wydłużenia gwarancji. Pozostaje jeszcze ważny element etatyzacji. Nie podam szczegółów omawianego projektu, ponieważ Strona Społeczna dopiero dzisiaj omówi jego merytoryczną  zawartość. Można jednak przypuszczać, że jest szansa na porozumienie w „dialogu” a nie na „barykadach”.

Drugim wątkiem, który chcę poruszyć jest temat płacowy. Jest już więcej niż pewne, że ze Strony władz spółki nie będzie żadnych decyzji dotyczących płac w Oddziałach. Nie ukrywam, że obie strony liczyły na „jakieś” decyzje, które pozwoliły by na uruchomienie przeszeregowań „układowych”. Dobra informacją jest to, że nie było złych decyzji tzn. takich, które doprowadziłyby do zawieszenia stosowania niektórych przepisów Układu Zbiorowego  Pracy.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Strony Społecznej z Dyrekcją Oddziału. Służby płacowe przedstawiły nam sytuację funduszu płac ze wszystkimi zdarzeniami, które miały miejsce w tym roku. Informacja dotyczyła formalnych decyzji dotyczących indywidualnych przeszeregowań związanych z awansami Pracowników, zmianą stanowisk w wyniku których Dyrektor przyznawał płace wyższą od poprzedniej, zmianą stanowisk gdzie stawka zasadnicza była zmniejszona oraz indywidualne przeszeregowania łącznie ze stawkami przedemerytalnymi. Otrzymaliśmy również projekt porozumienia w którym Pracodawca przewiduje wypłatę premii z funduszu płac w wysokości pozwalającej na realizację wskaźnika wzrostu płac przewidzianego na 2016 rok. Padła propozycja wypłaty jednorazowej premii, której wielkość oraz podział Strony uzgodnią na kolejnym spotkaniu. Wstępnie przyjęliśmy,  że mogłaby być wypłacona w listopadzie. Omówiliśmy również temat grudniowej premii dodatkowej (15 % obligatoryjnie i 10% uznaniowo). W tej sprawie obowiązuje inne porozumienie. Pracodawca potwierdził, że są również środki na ZFŚS przewidziane na świąteczną pomoc materialno-rzeczową. W kwestii przeszeregowań układowych Pracodawca zaproponował przeniesienie tej regulacji na rok 2017. Po szczegółowym wyliczeniu środków z tego roku i z projekcji funduszu płac roku 2017 uzgodnimy datę uruchomienia przeszeregowań układowych. Zaproponowaliśmy Pracodawcy zawarcie łącznego porozumienia płacowego na 2016 i 2017 rok. O dacie kolejnego spotkania zostaniemy powiadomieni w najbliższym czasie.

To tyle ze spraw bieżących. Informacje o ustaleniach i zapisy porozumienia przekażę niezwłocznie po ich jego podpisaniu. Pozdrawiam. J.M.

Związki Zawodowe