Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

W związku z ustaleniami z dnia 16.11.2016 spotkania ze Stroną Społeczną PGE GiEK S.A. i poczynionymi dziś konsultacjami z „trzecią stroną porozumienia”, która bierze udział w procesie negocjacjiczyli  PGE S.A., przesyłamy niniejszym skorygowany  kończącego spory zbiorowe. Projekt zawiera:

  1. uzupełnienie w § 5 ust. 2, zgodne z postulatem Związków Zawodowych, dotyczące uściślenia w zakresie odprawy pieniężnej, o której mowa w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługującej pracownikowi niezależnie od odszkodowania z tytułu naruszenia zasad określonych w porozumieniu;
  2. wymaganą przez PGE S.A. klauzulę spokoju społecznego, zapisaną w treści § 7 ust. 3, analogiczną do przyjętych  w innych liniach biznesowych PGE.
Ponadto, zgodnie z ustaleniami z PGE S.A. zaznaczamy, że załączony wzór załącznika etatyzacyjnego do ww. porozumienia jest rekomendowany jako podstawowy do zastosowania w rozmowach etatyzacyjnych.
    

Związki Zawodowe