Text Size
środa, kwiecień 17, 2024

RZĄD CZESKI OGŁASZA PLAN ZMNIEJSZENIA WĘGLA DO 2030 R.,

PRAGA, 20.05.2021 r. – Czeski zakład energetyczny ČEZ ogłosił, że do 2030 r. zmniejszy udział energii elektrycznej wytwarzanej przez spalanie węgla z 39 do 12,5%. GW mocy OZE do tego samego dnia.

Komunikat pojawia się po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna wykazała, że ​​cały węgiel musi zostać wycofany z sektorów energetycznych krajów OECD do 2030 r., jeśli świat ma osiągnąć cel zerowych emisji netto do 2050 r., w raporcie opublikowanym na początku tego tygodnia [ 1]. Komunikat ČEZ [2] prawdopodobnie przyciągnie uwagę ministrów czeskiego rządu, którzy mają wkrótce głosować nad propozycją wycofania się z węgla. Scenariuszem rekomendowanym przez czeską komisję węglową jest rok 2038, ale połowa ministrów wskazała poparcie dla daty 2033. Żaden z nich nie jest zgodny z paryskim porozumieniem klimatycznym ONZ [3].

„Decyzja ČEZ o pozbyciu się prawie wszystkich mocy produkcyjnych węgla do 2030 r.  mocno skupia uwagę na głosowaniu czeskiego rządu w sprawie wycofania węgla” — powiedział Zala Primc, działacz kampanii Europe Beyond. Węgiel. „Sekretarz generalny ONZ mówi, że wszystkie kraje UE powinny odejść z węgla do 2030 r., podobnie wskazała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, a teraz do podobnego wniosku doszedł największy czeski koncern węglowy. Oczekujemy, że Czechy dołączą do czternastu innych krajów europejskich, które albo już opuściły węgiel, albo zobowiązały się to zrobić do 2030 r., co będzie wymagało od rządu czeskiego przyspieszenia, przyjęcia wyjścia z węgla w 2030 r. i przyspieszonego przejścia do odnawialne źródła energii”.

Rola węgla brunatnego w Czechach

Według różnych ujęć węgiel brunatny stanowił w 2020 r. od 25% (zużycie energii pierwotnej) do 40% (udział w produkcji energii elektrycznej) miksu energetycznego Czech (por. wykres 2). Po odliczeniu niewielkiego eksportu (import jest śladowy) ok. 85% pozostałej krajowej produkcji przeznacza się na produkcję prądu i ciepła. W obu przypadkach udział węgla brunatnego spadł w ciągu ostatniej dekady – odpowiednio o 7 p.p., do poziomu 40% i o 5 p.p., do 42%.

Związki Zawodowe