Text Size
piątek, maj 24, 2024

  • KE zaproponowała zmiany w modelu rynku energii elektrycznej mające na celu większe niż obecnie uniezależnienie rachunków za prąd od wahań cen CO2 i paliw, a głównie gazu.
  • - Brukseli udało się zachować równowagę regulacyjną, bo wytwórcy mają mechanizmy ucieczki od kontrolowanych poprzez kontrakty różnicowe cen sprzedaży prądu, a rządy zyskują możliwość ochrony gospodarstw domowych i MŚP przed nadmiernym wzrostem cen - mówi Maciej Burny, prezes  Enerxperience.
  • Mechanizmy kształtowania cen energii mają zapewnić państwu środki na wspieranie jej odbiorców szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu.
  • O rynku energii elektrycznej będziemy rozmawiali podczas debaty "Nowy model rynku energii?" podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

KE chce, żeby maksymalnie dużo energii było sprzedawane w kontraktach długoterminowych i w związku z tym poprzez regulacje chce skłonić państwa do usuwania barier rozwoju umów PPA, czyli długoterminowych umów sprzedaży energii z OZE, a w przypadku wspierania nowych inwestycji w OZE i energetykę jądrową pomocą publiczną proponuje wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu CfD.

źródło www: wnp 

Związki Zawodowe