Text Size
poniedziałek, czerwiec 21, 2021

W 2018 roku czekają nas duże zmiany Kodeksie pracy. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. urlopu wypoczynkowego, umów cywilnoprawnych czy premii pracowniczych. Jednak to nie jedyne zmiany szykowane w kodeksie pracy w 2018 roku.

 Nowy Kodeks pracy powstanie w 2018 roku

W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.

Nowy Kodeks pracy - najważniejsze propozycje zmian:

  • jednolita długość urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej,
  • urlop do wykorzystania w jednym roku,
  • bezpłatny urlop na żądanie,
  • możliwość brania urlopu na godziny,
  • stały procentowy udział premii uznaniowej,
  • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło),
  • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych,
  • równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Związki Zawodowe