Text Size
poniedziałek, czerwiec 21, 2021

W dniu 17.05.2018 w Bogatyni odbyła się konferencja, której celem było pokazanie stanu, jakości powietrza w Bogatyni i okolicach oraz skutki zdrowotne. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, które w ostatnim czasie bardzo mocno uaktywniło swoją działalność na obszarze Gminy Bogatynia i powiatu zgorzeleckiego. Konferencje otworzył Radosław Gawlik z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.  Przedstawił zaproszonych gości: Różę Magdalenę Ciechanowicz, Andrzeja Kobusa, Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze,  Jan Wyszyńskiego - Kier Wydz. Ochr. Środowiska PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów, Karolinę Żerko-Kopij - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, dr n. med. Andrzeja Obojskiego - Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr Hannę Schudy, Krzysztofa Smolnickiego - Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Radnych Rady Miejskiej w Bogatyni. 

W konferencji na uwagę zasłużyła prezentacja przedstawiona przez Przedstawicieli WIOŚ Wrocław delegatura w Jeleniej Górze, Panią Różę Magdalenę Ciechanowicz oraz Pana Andrzeja Kobusa. Prezentacja przedstawiła obiektywne informacje i realny stan oceny, jakości powietrza w regionie Bogatynia od 2015-2017 na tle okręgu Dolnego Śląska zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o jakości powietrza i stanie środowiska. Przedstawiono działania inspekcyjne w rejonie Bogatyni i źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Kolejną prezentację przedstawił dr n. med. Andrzej Obojski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie”.

W drugim bloku konferencji prezentacja została przedstawiona przez działaczy EKO-UNIA dr Hannę Schudy, Krzysztofa Smolnicki - Dolnośląski Alarm Smogowy – „Uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku oraz sposoby przeciwdziałania smogowi”.

W pierwszym bloku przedstawionych prezentacji można było prowadzić dialog i przedstawić swój punkt widzenia oraz problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w naszym regionie. Merytoryczna dyskusja z Panią Różą Magdaleną Ciechanowicz z WIOŚ delegatura w Jeleniej Górze, uświadomiła mieszkańcom stan zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni lat 1990 - 2017. W istotny sposób zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza i wód. Wyodrębniony w latach 90. tzw. „Czarny Trójkąt” – obszar przemysłowy na pograniczu trzech państw, o wysokich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń i zdegradowanym środowisku, w wyniku wspólnych działań trzech zainteresowanych krajów powoli zamienia się w trójkąt „zielony”, gdzie dotrzymywane są standardy jakości środowiska, a przyroda wraca do stanu pierwotnego (Góry Izerskie). 

W dyskusji brał udział Pan Jan Wyszyński - Kier Wydz. Ochr. Środowiska PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów podkreślając, że w celu poprawy jakości powietrza w regionie podejmowano wiele działań proekologicznych. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje zrealizowane w PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów: oddanie do użytku kolejnych kotłów fluidalnych, każdy ze złożem cyrkulacyjnym, dalsze wyposażanie kotłów w wysokosprawne elektrofiltry, do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloków 4-6, a w planach inwestycyjnych jest również kompleksowa modernizacja bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów zakład zmniejszy emisję dwutlenku siarki i pyłu, a tym samym spełni wszystkie normy. Jako pracownik mogę zapewnić, że Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie tak, aby wypełnić nałożone na energetykę konwencjonalną zobowiązania ekologiczne. Konsekwentnie modernizowane są funkcjonujące bloki energetyczne, a także budowany jest nowy blok zgodnie z nową Dyrektywą UE. Dzięki takim działaniom na bieżąco są wypełniane unijne standardy środowiskowe w UE, które budują wartość Grupy PGE.

 

Dodatkowo w Prezentacji WIOŚ były przedstawione wykresy oraz dane oparte na danych z Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu i pracowni do spraw obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza z siedzibą w Jeleniej Górze. Pracownie te wykonują badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Są one realizowane na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie monitoringu środowiska. W szczególności pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń w powietrzu. W naszym regionie problemem jest natomiast niska emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla, śmieci, w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego, powoduje przekroczenie norm w godzinach porannych i wieczornych, kiedy następuje rozpalanie przydomowych pieców. W tej kwestii powinni wypowiedzieć się przedstawiciele naszej gminy, których nie było na konferencji, nie licząc dwóch osób, to oni powinni wprowadzić odpowiednie programy naprawcze dla mieszkańców, takie zadania należą i są w kompetencji Burmistrza. Tej merytorycznej dyskusji zabrakło między mieszkańcami a Burmistrzem, który kolejny raz schował głowę w piasek a problemy pozostawił mieszkańcom.

Konferencja do momentu prezentacji pani Karoliny Żerko-Kopij - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego przebiegała bez zakłóceń, ale jeden z  gości z EKO-Terrorystów nie wytrzymał wyjaśnień pracowników Elektrowni i Kopalni o skutecznych działaniach stanu środowiska w obrębie zakładów, wstał i wykrzyczał, że te zakłady to truciciele, powinno się je zamknąć. Na twarzach organizatorów można było zobaczyć szyderczy uśmiech. Jedna z działaczek EKO-UNII pokazywała, zdjęcia z protestów z innych regionów Polski przeciw zakładom i pracodawcom, nawoływała do takich samych czynów w naszym regionie. 

Z jednej strony chcą prowadzić dialog i edukować społeczeństwo a za plecami przekonują europejskie instytucje ubezpieczeniowe i finansowe do wycofania wsparcia dla polskiego sektora węglowego. Nazywają nas, czyli Polski Sektor Węglowy, „największym trucicielem w Europie”, przez którego 36 polskich miast znalazło się w 50-tce najbardziej zanieczyszczonych na naszym kontynencie.

Przedstawiciele EKO-UNII w ostatnich miesiącach zatrudnili w swoich szeregach mieszkańca Bogatyni, który przed Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska nie potrafił dokładnie zadać i sprecyzować pytań, po przedstawionej prezentacji informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony, jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Jeleniej Górze. 

Rzekomym ekologom chodzi przede wszystkim o skłócenie mieszkańców z pracodawcami. Nadal nie mają pomysłów co dalej z ludźmi, którym elektrownia i kopalnia daje chleb. Są głusi na fakty, zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie - kto ma zyskać na zamknięciu Elektrowni i Kopalni? A ile My stracimy?

Związki Zawodowe