Text Size
wtorek, marzec 02, 2021

Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy.

W załączniku przesyłam projekty ustaw będące przedmiotem opiniowania przez partnerów społecznych i Radę Dialogu Społecznego. O trybie legislacyjnym i jego efektach poinformuję w odrębnym komunikacie.

 - Projekt ustawy Emerytura bez podatku.pdf

Związki Zawodowe