Text Size
piątek, maj 24, 2024

W drugim dniu wizyty studyjnej na Dolnym Śląsku, 14 czerwca, senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Środowiska spotkali się z dowództwami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka na poligonie w Świętoszowie. Ośrodek szkoli załogi czołgów Leopard. Na poligonie mieszczą się symulatory czołgu, takie jak symulator strzelań, trenażer wieży, symulator do nauki jazdy dla kierowcy. Zastępca dowódcy 10. brygady płk Dariusz Bielecki i dowódca ośrodka mjr Maciej Banaszyński opowiedzieli senatorom o szkoleniach, które wojskowi ze Świętoszowa wraz z Kanadyjczykami i Norwegami przeprowadzili dla pancerniaków spod Chersonia w Ukrainie. Senatorowie oglądali sprzęt do wirtualnych ćwiczeń i obejrzeli pokaz działania czołgów.

Następnym punktem wizyty w województwie dolnośląskim było spotkanie z dyrektorem Elektrowni Turów w Bogatyni – oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oktawianem Leśniewskim. „Składamy dziś wizytę w miejscu, które jest miejscem «gorącym» energetycznie, politycznie i międzynarodowo” – ocenił wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Rafał Ślusarz, na którego zaproszenie senatorowie przyjechali do turoszowskiego kompleksu energetycznego. Elektrownia produkuje energię dla 7-8% mieszkańców Polski. Z odczytu przekazanego senatorom wynika, że 14 czerwca do godz. 13.20 elektrownia w Turowie wyprodukowała 12% krajowej energii. Członkowie komisji zapoznali się z informacją o zmianach, jakie przeszła elektrownia, dotyczących m.in. wyłączania bloków dymiących i budowania nowych bloków czy odazotowania spalin. Rozmawiali także o bezpieczeństwie obiektu. Należy on do infrastruktury krytycznej naszego kraju. Senatorowie KON, KGNiI i KŚ zwiedzili teren elektrowni. Dowiedzieli się m.in., jak funkcjonuje blok bezemisyjny i chłodnia kominowa.

Elektrownia Turów w Bogatyni jest zasilana surowcem z Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Senatorowie wizytowali także tę kopalnię, gdzie zobaczyli, jak wydobywa się węgiel. W tym celu zjechali na strop pierwszego pokładu, gdzie znajduje się najlepszy jakościowo węgiel sprzed 26 milionów lat. Członkowie trzech komisji mogli obserwować pracę operatorów koparek, przenośników węglowych i zwałowarek.

O Turowie zrobiło się głośno, gdy w 2021 r. Czesi zgłosili zarzuty wobec kopalni, bo według nich Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej przy wydawaniu koncesji dla kopalni do 2026 r. Narzekali na wysychające studnie przy granicy z Polską, hałas i zapylenie. W ubiegłym roku Polska podpisała z Czechami ugodę i wypłaciła w sumie 45 mln euro, aby zneutralizować skutki wydobycia. Dyrektor oddziału KWB Turów PGE GiEK Sławomir Wochna wyjaśnił senatorom, że decyzja środowiskowa w 80% została zrealizowana. Zostały zainstalowane np. cichobieżne krążniki do taśmy w przenośnikach, postawione ekrany akustyczne, woda do chłodzenia jest oczyszczana, w planach są działania chroniące środowisko. W czerwcu 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej ze względu na „niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku”, co oznacza zamknięcie kopalni. Premier, Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Aktywów Państwowych zapowiedzieli, że nie wstrzymają wydobycia w Turowie. Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Środowiska deklarowali wsparcie dla kopalni.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/senat-i-senatorowie/art,15613,wizyta-studyjna-kgnii-kon-i-ks-na-dolnym-slasku.html

mVqUwmKha1OY5YVUlA,_p1c7086.jpg

 

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna KWB

 

Związki Zawodowe