Text Size
wtorek, sierpień 09, 2022
 • war_1.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_7.jpg
 • war_8.jpg
 • war_3.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_6.jpg
 • war_5.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • warsz0130.jpg

Jeśli likwidujemy górnictwo i energetykę węglową, to co będziemy mieli w zamian?

- Jeśli likwidujemy górnictwo i energetykę węglową, to co będziemy mieli w zamian? Nie łudźmy się, że budowa pierwszego bloku elektrowni atomowej potrwa 10-12 lat. Jestem przekonany, że potrwa dużo, dużo dłużej - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

Potrzebna mapa

Janusz Kowalski, który przyznaje, iż śledzi rozmowy ze związkami górniczymi i sam jeździ na Śląsk, by rozmawiać z górnikami, uważa, że błędem była zgoda na podwyższanie celu klimatycznego z 40 do 55 proc. bez uzyskania wcześniej zapewnienia Komisji Europejskiej, że ta zaakceptuje umowę społeczną z górnikami. To, według niego, zamyka wręcz Polsce pole do negocjacji w Brukseli:

– To może spowodować ogromne napięcia na Śląsku, w Lublinie, w regionie łódzkim. Komisja Europejska i brukselscy urzędnicy tę sytuację wykorzystają. Jestem sceptyczny wobec planu zamykania polskiego górnictwa właśnie z uwagi na to, że nie znam jeszcze odpowiedzi, bo nie ma do tej pory przyjętej mapy drogowej polskiego modelu transformacji energetycznej. 

Takiej mapy, a więc Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku wciąż nie ma.

- W najbliższym czasie cena uprawnień do emisji CO2 może sięgnąć nawet 70-80 euro za tonę.  Oznacza to, że jeżeli nie będziemy mieli szybko mocy, np. w energetyce jądrowej, które zastąpią nam stare bloki węglowe, to nasza energia elektryczna w Polsce i ciepło będą bardzo drogie. To będzie miało wpływ na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki - alarmuje Kowalski.

Plan Kowalskiego

Zapytaliśmy Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych, jaką on ma wizję na efektywne funkcjonowanie sektora węgla kamiennego w Polsce.

- Na pewno nie walczyłbym z surowcem. Inwestowałbym w nowoczesne technologie, które ograniczają emisje CO2 i stawiałbym jednak na własne zasoby: węgiel kamienny i brunatny. Dzisiaj najważniejszą kwestią jest to, aby w sposób racjonalny podejść do transformacji energetycznej. Po to, by koszty społeczne i ich wpływ na cały ekosystem gospodarczy w regionach związanych z sektorem górniczym były jak najmniejsze - odpowiada.

źródło

https://www.wnp.pl/czyste_technologie_weglowe/janusz-kowalski-szczerze-do-bolu-czesc-nazywa-mnie-ostatnim-obronca-wegla,445929.html

 

 

Rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2040 r. 

Rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2040 r. 

W miniony wtorek Rząd przyjął uchwałę ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Opiera się ona na trzech głównych filarach - sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Prezes PGE podkreślił, że strategia PGE wpisuje się w ambitne cele PEP 2040.

Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu dowiadujemy się, że PEP 2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.

Jak podano, najważniejszym rezultatem transformacji, odczuwalnym przez każdego obywatela będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Jak podało też CIR, PEP 2040 zakłada, że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

Zgodnie z Polityką, w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

PEP przewiduje, że w transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii.

Szacuje się, że transformacja może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków. Zeroemisyjny system energetyczny określono mianem kierunku długoterminowego, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej - wskazało CIR. Przejściowo stosowane mają być technologie energetyczne opartych m.in. na paliwach gazowych.

Poprawa jakości powietrza ma nastąpić dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii.

image001.jpg

źródło: PAP, cire.pl

 

Prezes PGE - filarem polskiej transformacji energetycznej to - Rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z filarów transformacji energetycznej Polski, z dużym uznaniem przyjmujemy sprawne procedowanie ustawy o offshore - oświadczył prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Ustawa wejdzie w życie najwcześniej 5 luteg

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w czwartek. W zasadniczej części zacznie obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Jak przypomniał w specjalnym komentarzu prezes największej polskiej spółki energetycznej, szybkie tempo prac w parlamencie było konieczne ze względu na napięty harmonogram złożenia wniosków w ramach pierwszej fazy wsparcia i zachowania jej zgodności z prawem unijnym.

"Po jednomyślnym przyjęciu ustawy (…) w Senacie i podpisaniu jej przez Prezydenta RP, oczekujemy teraz na zaakceptowanie polskiego systemu wsparcia dla źródeł offshore przez Komisję Europejską" - dodał Wojciech Dąbrowski. 

Znamy szczegóły umowy społecznej przygotowanej przez górników

Do Ministerstwa Aktywów Państwowych trafił projektu umowy społecznej przygotowanej przez związki zawodowe. Poniżej prezentujemy Państwu jej najważniejsze założenia.

Na początku umowy możemy przeczytać, że jej przygotowanie jest wprost związane z transformacją energetyczną, realizowaną przez Unię Europejską. Podstawowym warunkiem realizacji porozumienia ma być zgoda KE na finansowanie bieżącej produkcji „celem zapewnienia stabilności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce”.

Umowa zawiera nieco rytualne już stwierdzenia dotyczące potrzeby zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego w procesie transformacji oraz rozłożenia jej na dłuższy czas. Bez tego zagrożone ma być bezpieczeństwo energetyczne kraju, zaś Śląsk może stanąć w obliczu „strukturalnej degradacji”.

System wsparcia dla sektora polegać ma na:

 • „pokrywaniu kosztów nadzwyczajnych dla kopalń objętych procesem likwidacji przed datą zawarcia umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”;
 • dopłatach do redukcji zdolności produkcyjnych, które mają funkcjonować aż do zakończenia wydobycia;
 • utrzymaniu wsparcia finansowego dla kopalń, które nie będą już wydobywać węgla, ale rozpoczną proces likwidacji;

Związkowcy domagają się również, aby do umowy została wpisane konkretne kwoty, które w poszczególnych latach trafią do sektora. Czas do roku 2049 chcą podzielić na siedem okresów: 2021-2023; 2024-2027; 2028-2030; 2031-2034, 2035-2040; 2041-2045; 2046-2049.

Umowa zakłada również zrealizowanie szeregu inwestycji związanych z uczynieniem węgla czystszym paliwem. Oficjalnym celem jest oczywiście „utrzymanie stabilności systemu energetycznego” i „zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji”. Wśród wspomnianych projektów są:

 • budowa instalacji o skali przemysłowej służącej zgazowaniu węgla - zarówno do postaci SNG, jak i metanolu;
 • budowa instalacji w technologii IGCC;
 • dokończenie inwestycji w Elektrowni Łaziska, związanej z wykorzystaniem technologii CCU;
 • budowa przemysłowej instalacji do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego, które mogłoby być wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych po roku 2045.

Wszystkie wymienione inwestycje, zgodnie z umową, miałyby rozpocząć się jeszcze w roku 2021. Ich finansowaniu służyć mają dochody budżetu państwa z: aukcji praw do emisji, Funduszu Odbudowy UE, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz partnerstwa publiczno prywatne. Związkowcy zabezpieczyli się również na wypadek dość typowego przeciągania inwestycji - mają one zostać oddane do użytku najpóźniej w roku 2025.
źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/znamy-szczegoly-umowy-spolecznej-przygotowanej-przez-gornikow

Czysta energetyka...

Tutaj zakopane są łopatki wirnika z turbin wiatrowych, ponieważ uważa się je za nienadające się do recyklingu - ogromny bałagan środowiskowy pod płaszczykiem alternatywnej energii. Skrzydła są odpadami specjalnymi, ponieważ są to tworzywa sztuczne wzmocnione z włókien szklanych (żywica poliestrowa, krótko GFK), które nie podlegają recyklingowi. Wiadomo to od dawna, ale unia milczy.

https://www.bloomberg.com/.../wind-turbine-blades-can-t...
https://www.energieagentur.nrw/.../recycling-wie-werden.../

Wiatraki

 

 

W ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczyna się etap szczepień dla Seniorów.

Szanowni Państwo, 

Pracownicy Oddziału Elektrownia Turów,

W ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczyna się etap szczepień dla Seniorów.

Jeśli macie Państwo w swoich rodzinach, wśród sąsiadów, przyjaciół czy koleżanek i kolegów kogoś z emerytów/rencistów, szczególnie tych, którzy pracowali w Elektrowni Turów, zapytajcie czy nie potrzebują pomocy w zakresie szczepień na COVID-19. Chodzi przede wszystkim o pomoc w uzyskaniu informacji takich jak np. kiedy, na jakich zasadach i gdzie na naszym terenie mogę się zaszczepić.

W załączeniu przygotowana przez nas ulotka z zestawem takich podstawowych informacji, które mogą być przydatne dla naszych Seniorów.  

Informacje te są aktualne na dzień dzisiejszy. W razie zmian wytycznych w zakresie Narodowego Programu Szczepień podstawowym źródłem informacji są oficjalne komunikaty rządowe.

Na miarę możliwości i potrzeb będziemy również o takich zmianach Państwa informować.

Na chwilę obecną nie mamy informacji o ewentualnej odrębnej organizacji szczepień czy też punktu szczepień dla Pracowników Elektrowni. Obowiązują zasady i regulacje komunikowane w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Szczepienia powszechne (etap 3) będą realizowane po zakończeniu szczepień w grupach 0, 1 i 2.  Na dzień dzisiejszy zostały podane oficjalne terminy szczepień tylko dla etapu 1 (jak w ulotce).

Narodowy_program.png

 

Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę.

Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę. Wysokie ceny CO2 obciążają energetykę i odbiorców, ale mogą podratować tegoroczny budżet państwa. Już w 2020 roku Polska zarobiło na ich sprzedaży 12,1 mld zł. Niemal 1 mld zł popłynął do przemysłu. W tym roku przychody mogą przekroczyć astronomiczne 17 mld zł.

W 2021 roku Polska sprzeda uprawnienia do emisji ok. 119 mln ton CO2. Jeżeli obecne ceny (33 euro/tCO2) utrzymałyby się do końca roku, a średnia cena euro oscylowałaby wokół 4,40 zł, to łączne wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przekroczą 17 mld zł, zbliżając się do 4% całkowitych dochodów budżetowych. Dla porównania wpływy z podatku CIT wyniosą w tym roku, wg ustawy budżetowej, 37 mld zł, a nowy podatek od sklepów wielkopowierzchniowych powinien przynieść państwu 1,5 mld zł nowych dochodów. Po stronie wydatkowej największy program socjalny „Rodzina 500+” będzie kosztować budżet w tym roku ok. 41 mld zł, a wydatki na pensje dla całej polskiej armii to ok. 12 mld zł.

Przychody ze sprzedaży CO2 będą więc już bardzo istotnym elementem polskiego budżetu. Rząd zaplanował, że w obszarze "klimat" dochody w 2021 roku wyniosą 10 mld zł, z czego zdecydowaną większość stanowić będą dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jednak wszystko wskazuje na to, że to bardzo konserwatywne założenia, a ostatecznie do budżety wpłynie z tego tytułu znacznie więcej. To powinno zmniejszyć tegoroczny deficyt budżetowy, planowany na razie na 82 mld zł.

źródło: https://wysokienapiecie.pl/34903-ceny-co2-rekordowo-wysokie-budzet-zarobil-12-mld-zl/

 

W Zgorzelcu też wyszczepili wyższe sfery. Szczepionka dla burmistrza i biznesmena

Zgorzelcu, wszyscy boją się koronawirusa tak samo. Z wyjątkiem miejscowych elit, które szczepienia przeciw COVID mają już za sobą.

– Jako szary obywatel muszę cierpliwie czekać. Niestety, nie jestem zgorzeleckim celebrytą – mówi Andrzej Góral (62 l.), jeden z mieszkańców.W mieście wybuchła szczepionkowa afera, po tym jak u schyłku starego roku zastrzyk dostał m.in. biznesmen Artur Toronowski (60 l.) i burmistrz Rafał Gronicz (47 l.), którzy przecież nie zaliczają się do białego personelu.

Dyrektorka placówki Zofia Barczyk zapewnia jednak, że sama nie wybierała osób do szczepienia, a tym bardziej nie zapraszała ich do szpitala. Co innego twierdzi burmistrz Zgorzelca.

– Dostałem propozycję od dyrektor szpitala i zdecydowałem się na szczepienie.  Po tym medialnym zamieszaniu to żałuję, że to zrobiłem. Dziś bym się bardziej nad tym zastanawiał. Wtedy nie myślałem o tym za długo – zapewnia Fakt Rafał Gronicz.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/afera-szczepionkowa-w-zgorzelcu-zaszczepiony-burmistrz-i-biznesmen/5spx6ze

Już 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. W Bogatyni  będzie można przyjąć zastrzyk w jednym punkcie mieszczącym się przy ulicy Fabryczna  a wz Zgorzelcu w jedenastu punktach rozsianych po całym mieście będą podawane szczepionki aktualna lista jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dolnoslaskie

Zgodnie z zapowiedziami szczepienia będą odbywać się etapami. W tej chwili, w tzw. etapie zero, szczepionka podawana jest pracownikom służby zdrowia, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej. Szczepieni są również członkowie rodzin medyków. Po 15 stycznia ma ruszyć podawanie szczepionki seniorom powyżej 60. roku życia, pensjonariuszom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo–leczniczych, a także służb mundurowych i nauczycieli.

W Bogatynia od 11 stycznia odbywają się testy dla nauczycieli uczących klasy od 1-3 testy będą przeprowadzone w szkole nr 3

W zależności od tego, jak szybko zostaną zaszczepione osoby z tej grupy, będzie można przejść do etapu drugiego. Obejmie on osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi, albo w trakcie diagnostyki i leczenia. W trzecim etapie szczepieniom poddani zostaną przedsiębiorcy, pracownicy sektorów zamkniętych z powodu epidemii i pozostali dorośli.

Spór zbiorowy ze związkowcami

PGE Systemy należąca do Polskiej Grupy Energetycznej wypracowała porozumienie kończące spór zbiorowy ze związkowcami.

21 grudnia zarząd PGE uzgodnił z organizacjami związkowymi zakończenie sporu zbiorowego. 23 grudnia doszło do zakończenia sporu ze związkami PGE Energia Odnawialna. – PGE zachęca związkowców z innych spółek do prowadzenia rozmów na poziomie pracodawców, czyli poszczególnych spółek i oddziałów grupy PGE. Podpisane porozumienie pokazuje, że łatwiej jest wtedy o konstruktywny dialog, ponieważ każda spółka posiada specyficzny zakres działalność oraz strukturę organizacyjną i procedury.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.

Na tę wiadomość co roku czeka blisko 10 mln Polaków pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy pomostówki. Chodzi o coroczną waloryzację. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrost płac. W wrześniu 2019 r w ramach kampanii parlamentarnej PiS zapisano minimalną coroczną procentową waloryzację emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł czy w tym roku będzie wypłacona trzynstka i czternastka ?

Zmiany w opłatach na rachunku za prąd w 2021 roku

Jakie mamy informacje o podwyżkach cen prądu w 2021 roku?

Nowe stawki mogą pojawić się one później, na początku 2021 roku. 

image.png

Mimo, że Innogy nie opublikowało jeszcze nowych cenników, już teraz wiemy, że wszystkie rachunki będą wyższe. Dużą część dodatkowych pieniędzy zapłacimy ze względu na zmiany w opłatach, które dotyczą każdego ze sprzedawców. 

Opłata kogeneracyjna 

Opłata kogeneracyjna odpowiadała za wsparcie dla możliwości wytwarzania w elektrowniach energii elektrycznej i ciepła. W 2020 roku wynosiła 0,00139 zł za każdą zużytą w domu kWh prądu, natomiast w 2021 roku będzie ona wyzerowana. 

Opłata OZE

Opłata OZE, odwrotnie niż kogeneracyjna w 2020 roku wynosiła 0 zł, a teraz wzrasta do 0,0022 zł za 1 kWh energii. Ma ona wspierać odnawialne źródła energii w Polsce

Opłata mocowa 

Opłata mocowa ma odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu. To jej wysokość w największym stopniu zadecydowała ile więcej zapłacimy za prąd w 2021 roku. Może wynieść odbiorców, w zależności od zużycia prądu, od 2,30 zł do aż 12,87 zł. My zakładamy 9,19 zł, ponieważ jest to kwota, którą zapłacą odbiorcy indywidualni zużywający od 1200 kWh 2800 kWh rocznie. 

Opłata jakościowa

Opłata jakościowa, podobnie jak kogeneracyjna i OZE, jest zależna od ilości zużywanego prądu. Jej wysokość określana jest przez PSE (Polskie Sieci Energetyczne), a więc poszczególni dostawcy nie mają wpływu na jej wysokość.

image.png

Wnioski o podwyżki cen prądu do URE

5 wielkich firm energetycznych: Enea, Energa, PGE, Tauron i Innogy może podnieść koszty energii elektrycznej dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymaniu na to zgody. Aktualne ceny prądu w 2021 roku można znaleźć w naszym raporcie.

Enea - podwyżki prądu w 2021

W Enei podwyżka cen prądu w 2021 wyniesie około:

 • 11,05 zł na miesiąc,
 • 132,62 zł na rok.

Energa - wzrost cen prądu w 2021

W Enerdze rachunki będą wyższe o:

 • 11,11 zł na miesiąc, 
 • 133,34 na rok.

PGE - wyższe rachunki za prąd w 2021

Podwyżka prądu w 2021 w PGE wyniesie: 

 • 10,95 zł na miesiąc, 
 • 131,42 zł na rok. 

Tauron  - czy zapłacimy więcej za prąd w 2021?

We Wrocławiu i Krakowie klienci Taurona zapłacą za prąd więcej o:

 • 11,11 zł na miesiąc,
 • 133,34 zł na rok.

W Gliwicach natomiast wzrost będzie mniejszy i wyniesie: 

 • 8,55 zł na miesiąc,
 • 102,62 zł na rok.

źródło www.rachuneo.pl/

Wyrównanie ZUS

Tysiące kobiet z rocznika 1953, ale też mężczyźni, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenie, mogą zwiększyć swoją emeryturę. Na złożenie wniosku do ZUS mają jeszcze tylko kilka dni wniosek trzeba złożyć do 11 stycznia

Osoby urodzone w 1953 r. od kilku lat walczą o wyższe świadczenia. Teraz wraz z nową ustawą rządową mają dostać wyrównanie i bieżącą podwyżkę. Większe pieniądze może dostać nawet 150 tys. emerytów.

Jak podsumować rok 2020 jednym słowem?

Jak podsumować rok 2020 jednym słowem? Chyba nie jest to możliwe. To był rok naznaczony przede wszystkim przez pandemię COVID-19. Rozprzestrzenienie się koronawirusa po niemal całym globie oraz wywołany przez to wielki kryzys gospodarczy dały impuls do wielu wydarzeń. Ale to nie jedyne, co pamiętać będziemy z 2020 r.

Nikt nawet w najśmielszych snach nie spodziewał się, że w 2020 r. znajdziemy się w potrzasku tak wielu kryzysów i absurdów że dla gospodarki i energetyki będzie to czarny rok. Największy spadek wydobycia, sprzedaży i przychodów. Był to dla wielu osób rok pełen przemyśleń, trudnych decyzji, ale też skupienia się na sobie, lepszego poznania swoich potrzeb i oczekiwań oraz zdobycia nowych doświadczeń. Rok komplikacji, wielu rozczarowań, ale i pewnej nadziei na przyszłość. Powodów do obaw na zakończenie roku mamy więc nie mało,  Jak będzie wyglądał kolejny rok? 

Na nadchodzący rok 2021 życzymy wszystkim optymizmu, nieustającego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Kolejny rok z pewnością nie będzie należał do łatwych, ale życzymy także spełniania się w życiu zawodowym, realizacji planów i wspinania się po drabince kariery. A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa, aby wszystko jak najszybciej wróciło na właściwe tory. Po tylu zwrotach akcji naprawdę mało kto śmie przewidywać, co przyniesie 2021 rok. 

Zarząd MZZPRC

W ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska zapowiedział, że w ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych. Ten proces już trwa, bez rozgłosu. 1 stycznia 2021 r. wyłączono stare bloki węglowe o łącznej mocy 1 645 MW, dodatkowo w sierpniu br. mają zostać wyłączone bloki o mocy 450 MW.

 • 1 stycznia 2021 r. wyłączono stare bloki węglowe o łącznej mocy 1 645 MW. Najwięcej było ich w grupie Tauron, bloki wyłączono także w grupach PGE i ZE PAK.
 • Do końca 2023 w grupie PGE mają zostać wyłączone bloki o łącznej mocy 900 MW, z czego 450 MW w sierpniu 2021 r.
 • Michał Kurtyka podkreśla, że Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska zapowiedział, że w ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych. Decyzje o wycofaniu jednostek z eksploatacji podejmują ich właściciele, którzy przekazują do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informacje na ten temat. PSE zarządzają stabilnością Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

źródło www.wnp.pl

 

"Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej".

Niemiec przyznaje: zbudowaliśmy Polskę jako kraj taniej siły roboczej

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption