Text Size
wtorek, sierpień 09, 2022
 • war_1.jpg
 • war_2.jpg
 • war_5.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_7.jpg
 • war_6.jpg
 • war_8.jpg
 • war_3.jpg
 • warsz012.jpg

Zmiany w spółce EPORE

Zmiany w spółce EPORE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza EPORE S.A. powołała od 26 kwietnia 2021 r. w skład Zarządu Spółki Andrzeja Kijankę i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Obecnie w skład dwuosobowego Zarządu EPORE wchodzą:
- Andrzej Kijanka - Prezes Zarządu,
- Marcin  Wilk - Wiceprezes Zarządu.

Brak wymaganej frekwencji w wyborach

Zgodnie ze wstępnymi wynikami drugiej tury wyborów Członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., frekwencja wyniosła 48,8 procent. Oznacza to, że nie została spełniona przesłanka wskazana w Statucie Spółki (§16 ust. 2 zd. drugie) oraz Regulaminie Wyborów (§46 ust. 1 zd. drugie w zw. z §46 ust. 5 zd. pierwsze), zgodnie z którą wynik wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w nich co najmniej 50% wszystkich pracowników. W konsekwencji – wyniki II tury wyborów przeprowadzonej w dn. 19-22.04.2021 r. nie dają podstaw do powołania dwóch przedstawicieli Załogi do Rady Nadzorczej Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na celu zapewnienie partycypacji pracowniczej w organach Spółki, konieczne będzie powtórne przeprowadzenie procesu wyborczego Członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Planuje się, że kolejne wybory przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej zostaną zorganizowane w III bądź IV kwartale bieżącego roku. Dokładana data będzie zależna od sytuacji epidemicznej. 

źródło PGE GiEK

O wyborach do Rady Nadzorczej.

O wyborach do Rady Nadzorczej.

 

Za kilka dni II tura wyborów przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej w naszej spółce. Kolejne wybory i kolejne deklaracje kandydatów. Historia pokazała, że od początku działalności PGE GiEK S.A. żaden z członków RN reprezentujący pracowników nie spełnił składanych w procesie wyborczym swych obietnic. Powodem tego jak można się domyśleć jest fakt, że wybrani reprezentanci pracowników są w mniejszości i ich decyzje nie wywoływały skutków. Jednak nic nie zwalnia tych członków RN aby w swojej kadencji podnosili problemy i wywoływali dyskusje na forum rady w sprawach pracowniczych. Współpraca z przedstawicielem pracowników w Zarządzie spółki mogłaby zaowocować wniesieniem spraw pracowniczych na forum Zarządu spółki. Pamiętacie szanowni wyborcy takie sytuacje ? Dziś można wysunąc tezę, że jedynym reprezentantem pracowników w Zarządzie spółki był członek zarządu wybierany jeszcze przez pracowników elektrowni Bełchatów – Pan Domagała. Pozostali zaraz po wyborze stawali w opozycji do załogi i nie ma żadnego uzasadnienia dla ponownego wyboru przedstawiciela w obecnej kadencji zarządu. A jednak stało się. Fałszywa koalicja dopięła swego. Widzieliście Państwo kiedyś tego czonka Zarządu  w elektrowni na spotkaniu z nami ?  Jeśli zaś chodzi o przedstawicielstwo w RN to takim członkiem RN wybranym przez pracowników zapowiadał się Pan Wochna. Powołanie na stanowisko Dyrektora Kopalni jest usprawiedliwieniem dla niedokończonych jego zamierzeń realizowanych w trakcie sprawowania funkcji w radzie. Pozostali kandydaci zawiedli a od nas teraz zależy czy tak będzie dalej. Zastanawiającym jest fakt, że od "zawsze" wygrywa przedstawiciel tej części strony społecznej, która skupia się wokół jednego i słusznego związku zawodowego. Inne organizacje związkowe stworzyły przeciwległy front i napiętnowały niektóre działania tych związków. Szczególnie niebezpieczne było angażowanie się niektórych liderów związkowych z byłym burmistrzem Bogatyni mocno skonfliktowanym z Dyrektorami Kopalni i Elektrowni Turów, co skutkowało wielką aktywnością wrocławskiej EKOUNII, której celem głównym było i jest zamknęcie Turowa. Pamiętacie problemy z koncesją dla kopalni ? Proszę sobie uświadomić jak dzisiaj postrzegany jest nasz region. Ekoterroryści raz wpuszczeni w przestrzeń naszych oddziałów nie spoczną. Oni mają specyficzne podejście do życia i nie ważne dla nich są nasze byty. Z tym należy walczyć na zjednoczonym froncie strony społecznej. Gwarantem takiej walki o nasze jutro, o jutro energetyki na węglu brunatnym jest kandydat popierany przez nasz związek tj. Konrad Leśniewski.

 

Zróbmy choć raz coś dobrego dla Turowa i wybierzmy Pana Konrada. Ten kandydat – jeśli nawet będzie działał w tych samych realiach co jego poprzednicy – w dobitny sposób naświetli sprawy pracownicze zarówno na forum rady, zarządu spóki i zarządu całego koncernu. Posiada odpowiedną wiedzę i merytoryczne podejście do problemów z jakimi coraz częściej się zmagamy. Musimy pamiętać jakie wyzwania czekają nasz i nie tylko nasz region. Możemy pomóc sobie wybierając Konrada a po wyborze żądać od Niego efektywnych działań. Wierzymy głęboko, że nie będziemy długo czekać  na efekty Jego pracy. 

 

Pismo poparcja KL.jpg

 

NABE - Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

NABE - Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego,  powstaje, gdyż aktywa węglowe - elektrownie i kopalnie - są coraz większym obciążeniem dla energetycznych spółek Skarbu Państwa. Drożejące uprawnienia do emisji CO2 w UE i Zielony Ład będą wypychać energetykę węglową z struktur zielonej energetyki”. - Banki domagają się jasnego planu wyjścia z węgla. Jeśli spółki państwowe chcą inwestować w odnawialne źródła energii, w energetykę gazową, to potrzebują pieniędzy i aby dostać od banków środki na taką inwestycję, muszą przedstawić jasną strategię odejścia od węgla.

Elektrownie opalane węglam kamiennym czy brunatnym pracują coraz krócej, bo coraz więcej prądu pochodzi z innych źródeł: słońca, wiatru. Elektrownie węglowe są potrzebne przez kilka tysięcy godzin w roku. Gdy nie wieje i nie świeci, muszą pracować. Pracują jednak za krótko, by zarobić na siebie. NABE skupi wszystkie te aktywa, umożliwi państwu zarządzanie tym podmiotem - w zamyśle autorów projektu - a jednocześnie pozwoli, by odejście od węgla było bardziej gładkie i państwo miało nad nim większą kontrolę - zaznacza.

Zdaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które opracowało już projekt NABE jest to skierowania, wydzielenie wszystkich elektrowni węglowych do jednego podmiotu, by odciążyć spółki energetyczne, a zarazem zachować te elektrownie w systemie, bo one są wciąż potrzebne”. 

Zdaniem eksperta NABE - „wytwarzanie energii z węgla jest coraz mniej opłacalne". - To ciągnie na dno spółki energetyczne, które chcą się pozbyć tej części biznesu. Mają coraz mniej własnej gotówki i są coraz silniej uzależnione od finansowania z zewnątrz, z banków czy funduszy inwestycyjnych, które ze względów finansowych i ideologicznych nie finansują już projektów węglowych.

 

pismo_n.jpg

 

 

 

 

 

BETRANS - zakończenia sporu zbiorowego

9 kwietnia 2021 r. zarząd spółki Betrans zawarł porozumienie ze Związkiem Zawodowym „Solidarność 80” w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Tym samym zakończył się trwający od 29 marca 2021 r. strajk pracowników spółki.

Porozumienie ze stroną społeczną Betrans jest drugim zawartym w ostatnim czasie kompromisem ze związkami zawodowymi, co zakończyło akcję strajkową. Wcześniej, 25 marca 2021 r., uzgodnione zostały warunki zakończenia strajku w spółce EPORE. W obu przypadkach – zarówno w EPORE, jak i Betrans - strona społeczna przyjęła warunki proponowane od początku przez zarządy spółek. Za wszystkie dni strajku biorący w nim udział pracownicy nie będą mieli naliczonych wynagrodzeń. Zarządy spółek Betrans i EPORE od początku akcji strajkowych były otwarte na dialog ze stroną społeczną, licząc na zrozumienie przez związki zawodowe realiów ekonomicznych, w jakich funkcjonują spółki.

źródł GKPGE.

Pracownicy Betransu zablokowali drogę DW352 w Zatoniu! Strajk !

Pracownicy Betransu zablokowali drogę DW352 w Zatoniu! Strajk - mówią pracownicy firmy, którzy wyszli na ulicę. „Mamy rodziny do wykarmienia!” Jesteśmy oburzeni, zdesperowani łamane są porozumienia, bezczynność organów właścicielskich PGE, Zarządu i brakiem rozmów ze strajkującymi od 11 dni. Dzisiejszy protest pracowników spółki zależnej od Grupy PGE jest już kolejną odsłoną trwającego już od kliku dni konfliktu.
Na razie nie widać jednak możliwości zakończenia konfliktu. Ostatnia propozycja PGE GIERK to 150 zł brutto dla każdego pracownika. Związkowcy, jak mówią, przy poparciu strajkujących, odrzucili jednak tę ofertę. Zaznaczają jednak, iż byli skłonni do ustępstw. Protestujący zaczynali od propozycji podwyżki średnio 320 zł, później zeszli do średnio 260 zł dla pracownika, ostatecznie zgodzili się na 150 zł podwyżki, ale z zaznaczeniem, iż od lipca otrzymają kolejne 150 zł podwyżki. Jednak ich oferta nie została zaakceptowana.
Protest prowadzony był również w Święta Wielkanocne. Jak szacowali na początku związkowcy, do protestu przystąpiło ok. 70 proc. załogi. ich zdaniem, liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie.
Patowa sytuacja w spółce Betrans Bełchatów. Od 29 marca trwa tam strajk na tle płacowym. Obie strony, zarówno pracownicy, jak i PGEW GIEK, nie ustępują w swoich propozycjach dotyczących podwyżek płac. Część związków zawodowych złożyła też zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o oświadczenia, w których pracownicy Betransu mieli określić się, czy będą uczestniczyć w akcji strajkowej.- Dziwi nas, że ktoś ktoś woli ponieść koszty strajku, niż dać podwyżki pracownikom - mówi Cezary Stasiak, przewodniczący ZZ "Solidarność 80" w Betransie, który prowadzi akcję strajkową. Według szacunku kopalni strajk wygenerował straty w wysokości ok 2 milionów złotych z tytułu niewykonanych prac na rzecz kopalni. Tak kwota w części pokryła by już roszczenia sportowe.
Komitet Protestacyjny zwrócił się też do zarządu Betransu oraz organów nadzorujących i właścicielskich o podjęcie działań, które pozwolą zakończyć konflikt.
foto-1.jpg
 
foto-2.jpg
   
 
 

Wstępne wyniki wyborów.

Oto wstępne wyniki wyborów. Do II tury przechodzi czterech kandydatów z najlepszymi wynikami.
1. Konrad Leśniewski - 1437
2. Zdzisław Markiewicz - 1517
3. Jacek Przybysz - 264
4. Kazimierz Suchcicki - 1570
5. Adam Żuk - 2859
 
 

Ochrona naszych miejsc pracy

Drodzy Koledzy i Koleżanki z branży energetycznej

W związku z tym, że czeka nas trudny okres transformacji energetycznej podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Nie boję się trudnych decyzji, a priorytetem jest dla mnie dążenie do jak najdłuższego funkcjonowania kompleksów energetycznych oraz ochrona naszych miejsc pracy.

 

Proszę Was o poparcie mojej kandydatury

 

Oprócz ZEDO spółka PGE GiEK posiada 4 Elektrownie: 

1. Elektrownia Bełchatów

2. Elektrownia Opole

3. Elektrownia Turów

4. Elektrownia Rybnik.

Elektrownie w Bełchatowie, Opolu i Turowie posiadają nowe bloki energetyczne. We wszystkich zakładach pracuje wykwalifikowana i doświadczona załoga. Nasze elektrownie są przedsiębiorstwami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego wyrażam zdecydowany sprzeciw skróceniu działalności kompleksów wydobywczo – energetycznych i będąc w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A. chciałbym dążyć do jak najdłuższego ich funkcjonowania - uwzględniając ich największą wartość jakim jest PRACOWNIK.

160792424_898705630970448_5257845136945313100_o.jpg  160272716_898705820970429_7524143861308862737_o.jpg

EL_o.jpg

 

 

KOMUNIKAT B E T R A N S NIEPOROZUMIENIE w BETRANS

K O M U N I K A T B E T R A N S NIEPOROZUMIENIE w BETRANS
W dniu wczorajszym, 26 marca Zarząd Spółki wraz z Członkiem Zarządu PGE GiEK S.A. Panem Andrzejem Kopertowskim podjął rozmowy "ostatniej szansy" z Komitetem Protestacyjno Strajkowym składającym się z MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów I WZZ SIERPIEŃ 80 KWB Bełchatów. Negocjacje trwały do późnych godzin wieczornych, w wyniku czego zbliżyliśmy się stanowiskami co do wzrostu płac w Spółce. Na dziś tj. 27 marca ustaliliśmy termin podpisania porozumienia które zakończyłoby spór zbiorowy na tle płacowym z roku 2020 a Pracownicy otrzymaliby podwyżki płacy zasadniczej średnio o 150 zł na stawce zasadniczej.
BLISKO CORAZ... DALEJ
Było blisko podpisania porozumienia kończącego trwający spór zbiorowy, gdyby nie cwaniactwo (głupota) jaką wykazał się Zarząd Spółki, wraz z Członkiem Zarządu GiEK, którzy na godzinę wcześniej zaplanowali spotkanie z 3 "hienami związkowymi" "związkowcami" z KWB Bełchatów z którymi podpisali porozumienie płacowe. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby to porozumienie podpisali w styczniu, lutym, czy nawet w marcu. Ale dziś mamy dzień wolny od pracy i "Panowie" związkowcy nie robiąc nic w sprawie podwyżek płac przyjechali podpisać przed nami porozumienie by odtrąbic swój haniebny sukces, co miało spowodować zniechęcenie Pracowników do ogłoszonego od poniedziałku STRAJKU w Spółce BETRANS. Będąc pewni tego że nasze organizacje związkowe podpiszą porozumienie, wydali już po godzinie komunikat związkowy w którym napisali jak to oni podwyżki w BETRANS załatwili.
OBŁUDA I HIPOKRYZJA... W związku z brakiem dobrej woli ze strony Zarządu Spółki zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy w obecności Mediatora, oświadczyliśmy jednogłośnie o zmianie stsnowiska strony związkowej, tzn. Kwota wzrostu płac pozostaje bez zmian, ale ulega zmianie termin wprowadzenia w życie podwyżek płac. Wzrost płac należy wprowadzić od stycznia 2021 z wyrównaniem i wypłatą w miesiącu kwietniu, na co Zarząd nie wyraził zgody.
Podsumowując...
Czy opłacało się Zarządzającym Spółką w świetle zbliżającego się STRAJKU, kombinować by usatysfakcjonować tzw. Hieny, które pojawiają się w momencie gdy czują padlinę, ryzykując zakończenie sporu zbiorowego? Czy Zarząd ceni bardziej pseudo związki zawodowe, niżeli swoich Pracowników?
Wiemy jedno!!!
Wymiar finansowy, społeczny i wizerunkowy STRAJKU w Spółce, będzie niewspółmiernie większy, niż wchodzenie bez wazeliny w dupska kolesi związkowych.
MZZ "ODKRYWKA" WZZ SIERPIEŃ 80 KWB Bełchatów jako Komitet Protestacyjno Strajkowy pozostaje nadal w stanie sporu zbiorowego z Pracodawcą w BETRANS Spółka z o.o. i od poniedziałku wdraża kolejne procedury i przygotowania do 2 godzinnego Strajku Ostrzegawczego zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zarządowi życzymy wiecej rozsądku, mniej knucia i odpowiedzialnych decyzji, a Pracownikom odwagi, solidarnosci międzyludzkiej i wzajemnego szacunku do siebie.
Powodzenia 29 marca 2021.
JESTEŚMY Z WAMI!
KOMITET PROTESTACYJNO STRAJKOWY,MZZ "ODKRYWKA" KWB BEŁCHATÓW, WZZ SIERPIEŃ 80 KWB BEŁCHATÓW.
Relacja MZZ Odkrywka
betrans_o.jpg
 
 

NIe będzie połączenia kolejowego do Bogatynia.

Pracownicy kopalni i elektrowni powinni mieć możliwość dojeżdżania do pracy pociągiem.
Jednak Gronicz nie chce przeznaczyć 553 tys. zł na utworzenie połączenia kolejowego.
Urząd Marszałkowski zwrócił się do Starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego o partycypowanie w kosztach budowy połączenia kolejowego do Bogatyni. Zgorzelec miał sfinansować łącznie 553 tys. zł. Czy to tak dużo? Finansowanie miało być rozłożone na 7 lat. Czy pracownicy kompleksu turów nie zasługują, aby szybko i wygodnie dojeżdżać do pracy. Łączny koszt inwestycji to 118 mln zł.
Samorządy miały wspólnie sfinansować jedynie 7,75% wszystkich kosztów (8,85 mln zł). Jedynie burmistrz Bogatyni nie odmówił finansowania.
 
kolej6_o.jpg
 
kolej.png
 
 

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption