Text Size
czwartek, wrzesień 23, 2021
 • warsz0124.jpg
 • war_2.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_7.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_3.jpg
 • war_1.jpg
 • war_8.jpg
 • war_5.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz0130.jpg

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

informację dot. Pielgrzymki. Jeżeli jesteście zainteresowani proszę o rozpropagowanie załącznika. 

Organizator: TRADE & TRAVEL COMPANY Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Łódź

                      Rzymskokatolicka Parafia Św. Marii Magdaleny w Bogatyni

  Informacje -jak najszybciej - do 22 XI, zapisy: Janusz Mańko - 661 960 638  ks. Aleksander Leszczyński - 602 170 961

06 - 14.03.2018,  WYLOT Z POZNANIA,  cena 2905zł +110$ (+ ok. 30$ - 35$ jeśli dojdzie Masada) + około 120zł dojazd Bogatynia - Poznań - Bogatynia 

PROGRAM PIELGRZYMKI

Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania

Witam wszystkich.

Niniejszym  chcę poinformować Państwa, że 08.11. 2017r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz spotkanie wszystkich reprezentacji związkowych Strony Społecznej w PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna. Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania dotyczyło wspólnych ustaleń w przedmiocie zgłoszonego sporu zbiorowego. Przypomnę, że organizacje związkowe z wymienionych wyżej spółek GK PGE zgłosiły u swoich pracodawców spór zbiorowy oparty na tych samych 3 żądaniach. Są nimi projekty FIN-Pro i Wi-Fi oraz brak konsekwentnego dialogu społecznego – czego dowodem jest niepodjęcie przez pracodawców negocjacji  Porozumienia w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Tym bardziej podkreślamy brak tego dialogu bo przedstawiciele Zarządu PGE na spotkaniu ze stroną związkową w dniu 18 10.2017 roku zobowiązali się publicznie do włączenia się w proces dyskusji i spowodowanie kontynuacji rozmów obu powołanych do rozmów zespołów. Spór zbiorowy został zgłoszony 30.10.2017r. z wyznaczonym terminem zaprzestania kontynuacji realizowania procesów  FIN-Pro i Wi-Fi. Zwołane na wczoraj spotkanie strony społecznej miało na celu koordynację wszystkich działań w prowadzonych sporach z udziałem kancelarii prawniczych. Tak też się stało. Z uwagi na fakt, że pracodawcy nie podzielają naszego stanowiska w zakresie realizacji obu projektów co wiąże się z nie uznaniem zgłoszonych sporów organizacje związkowe wystosują do pracodawców pismo z żądaniem uznania sporów i podjęciem rokowań. W piśmie tym zawarty będzie kalendarz działań ze wskazanymi terminami do przeprowadzenia referendum strajkowego a co za tym idzie w przypadku pozytywnego wyniku referendum – przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. Kancelaria prawna przygotuje również stosowne pytania referendalne dla poszczególnych organizacji. Część organizacji ograniczy się do pytań ściśle związanych z żądaniami zgłoszonymi w sporze inne organizacje swoimi pytaniami obejmą inne problemy występujące w danej lokalizacji. Omówiliśmy również problemy z jakimi borykają się pracownicy w poszczególnych oddziałach w szczególności elektrociepłowniach i elektrowniach wodnych. W kolejnym tygodniu t.j. po dacie 13 listopada mamy mieć przygotowane dokumenty z kancelarii prawnych które będą doręczone pracodawcom w oddziałach, zarządom   PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna oraz zarządowi PGE S.A. Na zakończenie dodam, że na szczeblu PGE GiEK S.A. został powołany Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny w skład którego zostałem wybrany z naszej lokalizacji  a w przypadku braku możliwości uczestniczenia w jego posiedzeniu zastępował mnie będzie Andrzej Grzegorowski z ZZI i T . Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze wskazany ale Komitet będzie działał w trybie koordynacyjnym dla poszczególnych organizacji związkowych, które weszły w spór zbiorowy.
W tej informacji to tyle na dziś. Kolejne postaram się przekazywać na bieżąco. W kolejnych mailach „za chwilę” prześlę kilka informacji dotyczących pracy Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle pozdrawiam Wszystkich i proszę o wydrukowanie tej informacji i przekazanie możliwie szerokiej grupie członków naszego związku i nie tylko. Pozdrawiam. J.M.

Informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC

Koleżanki i koledzy

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie.

W swojej, krótkiej wypowiedzi chciałbym przekazać kilka informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC, który odbył się w dniach 18-19.10.2017., było to pierwsze posiedzenie Zarządu po wakacjach( sezon o ogórkowy dobiegł końca i czas zakasać rękawy do pracy).

Po zatwierdzeniu porządku obrad, Przewodniczący Zrzeszenia przystąpił do omówienia działań podjętych od ostatniego posiedzenia Zarządu. Jak wcześniej informowałem, Zjazd Delegatów w jednej z uchwał przyjął nowy Statut Zrzeszenia , w trakcie obrad , przewodniczący Zrzeszenia poinformował, iż nowo uchwalony Statut został zarejestrowany i na dzień dzisiejszy jest obowiązujący i reguluje działalność OZZZPRC (treść Statutu została  zamieszczona na naszej stronie internetowej).  Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli, która została przeprowadzona w biurze Zrzeszenia w Puławach, z którego wynika , iż Zrzeszenie posiada płynność finansową, wydatki są zgodne z przyjętym preliminarzem. Zwrócono uwagę na wpływy ze  składek, zobligowano przewodniczących Sekcji do wyjaśnienia niepłacenia składek przez poszczególne organizacje( w przypadku naszej Sekcji zalegają ze składkami koledzy z Bełchatowa).

Kolejnym tematem było omówienie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  Forum ZZ.Kolega   R. Michalski – sekretarz RDS przedstawił propozycję Prezydenta RP w sprawie konsultacji ze wszystkimi  centralami związkowymi zmian w Konstytucji, przekazał również informacje na temat  projektu  podziału  ośrodków w ramach Funduszu Wczasów Pracowniczych Delegatom, gdzie FZZ powinno przypaść 22% udziałów.

Następnie omówiono pracę Komisji Statutowej , która ma opracować wspólny regulamin (ramowy) dla wszystkich Sekcji Branżowych ( jeśli ktoś z koleżanek i kolegów chciałby włączyć  się do prac komisji proszę o zgłoszenie się do biura MZZPRC w El. Turów).

Kolejnym tematem był omówienie wykonania uchwał podjętych w trakcie Zjazdu Delegatów, między innymi chwały mówiącej o podjęciu działań w celu ujednolicenia wykazu stanowisk pracy  w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze . Następnie omówiono działalność strony internetowej Zrzeszenia i wydawnictwa dwumiesięcznika „Zmiany”.  

 Po podjęciu uchwał przedstawionych trakcie posiedzenia  i przedstawieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych Sekcjach zamknięto posiedzenie Zarządu OZZPRC.

Na koniec  Przewodniczący Zrzeszenia kolega Krzysztof Kisielewski podziękował Dyrekcji PGE GiEK  S.A. Oddział Elektrownia Turów  oraz Zarządowi MZZPRC w Elektrowni Turów za zaproszenie na obchody 55-lecia Elektrowni Turów i Dnia Energetyka.

Przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny

 1. Tokarski

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów!

W niedzielę 24 września 2017 roku został rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Organizatorem Turnieju był Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów. Turniej zorganizowany został w ramach obchodów Dnia Energetyka 2017. Rozgrywki - dzięki uprzejmości Spółki Solpet - odbyły się w Restauracji Parkowa w Bogatyni. Turniej tradycyjnie rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund a udział w nim wzięło udział 39 zawodniczek i zawodników. Nie tradycyjnym był niestety zbieg turniejów, bo równolegle odbyły się szachowe mistrzostwa województwa dolnośląskiego i sporo osób z UKS pojechało do Wrocławia reprezentować Bogatynię.

W organizacji Turnieju pomógł nam Uczniowski Klub Sportowy ze Szkoły Podstawowej nr III w Bogatyni. Głównym sponsorem i fundatorem większości nagród był Dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów.

Informuję, że sponsorami Turnieju były również działające w naszej lokalizacji spółki: EPORE  i PTS „Betrans" Sp. z o.o. To dzięki sponsorom mogliśmy zakupić wartościowe nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników. Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów bardzo gorąco dziękuje za ten sponsoring. Dziękujemy również za upominki reklamowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszej grupy uczestników. Pozostałe nagrody - w tym nagrody pocieszenia -ufundowane zostały przez: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów.

Catering zapewniła nam Spółka „Solpet" oraz Spółka MegaSerwis z Bogatyni. W przerwach między kolejnymi rundami zawodnicy mogli posilić gorącym posiłkiem a pragnienie ugasić pysznym sokiem. Wszak wysiłek umysłowy też wyczerpuje. Młodsza część zawodników preferowała słodycze, których również nie zabrakło dzięki hojności wyżej wspomnianej Spółki MegaSerwis.

Zwycięzcą Turnieju został Adrian Grześków z Uczniowskiego Klubu Sportowego El-Tur -SP III w Bogatyni. Drugie miejsce zajął Przemysław Dudek trzecią lokatę wywalczyła zwyciężczyni ubiegłorocznego turnieju Ola Czarniecka. Miło nam i składamy w imieniu Dyrektora Oddziału Pana Piotra Frąszczaka serdeczne gratulacje.

O turnieju można powiedzieć, że dzięki hojnym sponsorom został zorganizowany na wysokim poziomie. O zawodnikach, że są to wysokiej klasy mistrzowie szachownicy. Większość zawodników to wychowankowie byłej Sekcji szachowej MKS „Granica Bogatynia" i obecnego UKS El-Tur SP - 3. Sędziował nam opiekun UKS El-Tur SP - 3 sędzia i trener szachowy Pan Waldemar Gałażewski. Organizatorzy dokonali otwarcia Turnieju życząc wszystkim zwycięstwa i zdobycia cennych . Życzenie to spełniało się w trakcie rozgrywek, bowiem każdy uczestnik otrzymał nagrodę a niektórzy dubeltową. Oprócz nagród zawodnicy otrzymali upominki reklamowe Oddziału Elektrownia Turów i naszego związku zawodowego. Wręczyliśmy upominek dla najmłodszego uczestnika a był nim Damian Król i i najstarszego Pana Kazimierza Morawskiego.

Miło było nam patrzeć na uśmiechnięte i zadowolone miny zwłaszcza najmłodszych zawodników. W imieniu zawodników sponsorom i organizatorom Turnieju podziękował Pan Tadeusz Okorski. Sami zaś zawodnicy gromkimi brawami podziękowali wszystkim sponsorom za cenne nagrody a naszemu związkowi za organizację Turnieju.

Jak zwykle rozstaliśmy się słowami do zobaczenia za rok na kolejnym turnieju z okazji DNIA ENERGETYKA 2018 ROKU

Lista Startowa-Winiki

 

Sprawozdanie PDF

    

 

 

 

Posiedzenie SRK

14 września w Bełchatowie odbyło się posiedzenie trzech społecznych Rad Konsultacyjnych tj. Wydobycia Wytwarzania i Elektrociepłowni. Dyskutowaliśmy o przygotowywanych do drożenia projektach FIN PRO i WiFi (reorganizacja obszarów księgowości i rachunkowości oraz o negocjacjach dotyczących zmiany porozumienia w sprawie mechanizmu ustalania wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o „mechanizm”  to strona społeczna przekazała własny autorski projekt i odbyło się pierwsze spotkanie powołanego zespołu obu stron. Do 20 września pracodawcy  mają się odnieść do tego dokumentu. Czekamy więc na ruch pracodawców. Druga sprawa już trochę cięższy kaliber, bo w  sprawie projektów „dowiedzieliśmy”  się, że strona społeczna bierze udział w jakichś konsultacjach. Strona Społeczna  twierdzi, że szef projektu mówiąc te słowa mija się z prawdą. Uzgodniliśmy tekst oświadczenia ( załącznik). Dzisiaj przewodniczący trzech Rad Społecznych mają wspólnym pismem wystąpić z żądaniem natychmiastowego spotkania z Zarządem PGE S.A. I PGE GiEK S.A..  Będzie opracowany harmonogram działań zgodny z literą prawa. Dalsze działania Stronny Społecznej opiszę w kolejnej informacji. 

PDF-pismo do pobrania

 

Akademii z okazji Dnia Energetyka 2017r

W dniu Akademii z okazji Dnia Energetyka 2017r. otrzymaliśmy życzenia z okazji uroczystych obchodów naszego święta. Jeden list gratulacyjny na ręce Prezesa Sławomira Zawady złożył Przewodniczący naszego Zrzeszenia Krzysztof Kisielewski, który przybył na Akademię na zaproszenie prezesa Zawady. Drugi list gratulacyjny otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Pod tym listem podpisała się również Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Dorota Bojakowska. Dzieląc się ta informacją również gratuluję  odznaczonym pracownikom i  życzę wszystkim wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam. J.M.

 

 

   

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

W niedzielę 24 września 2017 roku Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów organizuje doroczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Turniej organizowany jest w ramach obchodów Dnia Energetyka 2017.  Rozgrywki – dzięki uprzejmości Spółki SOLPET - odbędą się w Restauracji Parkowa w Bogatyni. Początek Turnieju o godz. 9.00

Tradycyjnie Turniej organizujemy przy nieodzownej pomocy i współudziale z Uczniowskim Klubem Sportowym ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

Informacje szczegółowe w załączonym Programie Turnieju, na plakatach i w Regulaminie.

                                                           

                                                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy – MZZPRC w Elektrowni Turów

 

Z kalendarza…

Z kalendarza…

 W 1959 roku rozpoczęto stawianie pierwszych słupów pod montaż urządzeń elektrowni Turów, a  w Turoszowie koparki wybrały pierwszy nakład pod budowę nowego wyrobiska Turów II. Nazwa Turów odnosi się do nieistniejącej wioski, na której terenie wybudowano kopalnię. Termin oddania pierwszego bloku do eksploatacji zostały wyznaczony na drugą połowę 1962 roku natomiast całej elektrowni na 1966 roku. Z tym że pierwotnie zakładano budowę sześciu bloków energetycznych o mocy 200 megawatów każdy. W drugim etapie poszerzono elektrownie o budowę kolejnych bloków jak i budowę całej elektrowni. Zakończono 30 grudnia 1971 roku. Z naszego worka płynęło do Polski dwa tysiące megawatów, do czasu budowy elektrowni w Bełchatowie nasza elektrownia Turów była największa w kraju, a na węgiel brunatny również w Europie.

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy. Szanowni Energetycy!

Koleżanki i Koledzy. Szanowni Energetycy!

 

55 Lat Elektrowni Turów

 

Po raz kolejny – co jest dla mnie zaszczytem – mam okazję skierować do  Państwa kilka ciepłych słów przekazując życzenia z okazji  Dnia Energetyka 2017 roku. Szczególnie jest mi miło, że mogę to uczynić  w     jubileuszowym   roku    55 - lecia Elektrowni Turów.    

W imieniu Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego  w Elektrowni Turów zwracam się do wszystkich Pracowników naszego Oddziału - a w szczególności do  członków  naszego  związku     -     z życzeniami wszelkiej pomyślności  w zawodowej realizacji zamierzeń. Słowa te kieruję również do Pracowników Spółek i  oddziałów  Spółek tj.  Eltur-Serwis, Epore, Eltur- Trans jako Oddz. Spółki Betrans,  Elbest,  MegaMed,  MegaSerwis i „centrali”. Wszystkie funkcjonują w naszym najbliższym otoczeniu.   

 Przyjmijcie Państwo proszę życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym  oraz   radości i szczęścia w życiu osobistym. W imieniu własnym oraz w imieniu koleżanek i kolegów z naszej organizacji życzę Państwu a za Państwa pośrednictwem Waszym najbliższym wielu szczęśliwych w życiu chwil. Zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z życiowych osiągnięć. Życzę godnego statusu społecznego na przyszłe lata oraz wytrwałości w realizacji planów zawodowych i rodzinnych. Wszystkim Nam życzę nieustannego uznania w środowisku, w którym realizujemy się zawodowo, rodzinnie i społecznie. W realizacji naszych marzeń i zamierzeń niech nas wspiera          i opieką otacza   św. Maksymilian Maria Kolbe – nasz duchowy patron. Patron wszystkich Energetyków. Czuwając nad nami niech wspomaga w realizacji tych niełatwych przecież zadań. Niech umacnia nas w cierpliwości i wytrwałości. Tych, którym w tym dniu przypadnie  pracować niech Święty Maksymilian otoczy szczególną opieką i troską by bezpiecznie mogli wypełniać swoje bardzo odpowiedzialne obowiązki. 

Życzę Państwu bezpiecznej, bezawaryjnej pracy i godziwej za nią zapłaty. 

 

                                                                         Janusz Mańko

Decyzja w PGE o budowie elektrowni jądrowej po 2020 roku

Jak podał ISBnews, wiceprezes PGE ds. finansowych Emil Wojtowicz poinformował, że spółka traktuje budowę elektrowni jądrowej, jak również nowych kopalni Gubin i Złoczew jako opcje, a decyzje o ewentualnej realizacji tych projektów chce podjąć po 2020 r.
"W naszej strategii pokazujemy, że zarówno elektrownia jądrowa, jak i Gubin czy Złoczew są opcjami, o realizacji których zdecydujemy po roku 2020, jak będziemy coś więcej wiedzieli o regulacjach. Budowa elektrowni jądrowej jest i tak - w mojej opinii - tak wielkim przedsięwzięciem, że nawet PGE samo tego nie udźwignie. Nasze prace dotyczące energetyki jądrowej są obecnie ograniczone do analiz środowiskowych, które przygotują materiał do decyzji, czy budować i gdzie budować taką elektrownię. W tej chwili w naszych planach finansowych nie mamy budowy samej elektrowni" - powiedział cytowany przez ISBnews Wojtowicz.
źródło cire

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Dolnośląskiego

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Dolnośląskiego zorganizował spotkanie w dniach 21-22.06. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof KISIELEWSKI - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Głównym tematem było: przedstawienie sprawozdania z prac ZWD FZZ za rok 2016, zmiany we władzach ZG FZZ, zmiany statutowe, Powiatowe Rady Rynku Pracy.

Przedstawienie informacji w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą. Przewodniczący przedstawił stan realizacji strategii rozwoju województwa, regionalnych programów strategicznych oraz przekazał informację o bieżącej sytuacji na rynku pracy i o różnych formach umów. W trakcie dyskusji FZZ w końcowej fazie posiedzenia przedstawione zostały: informacje organizacji członkowskich ZW o bieżącej sytuacji w zakładach pracy, działania przedstawicieli ZWD FZZ/WRDS oraz sprawy finansowe FZZ.

 

Krajowy sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZZZPRC

 

Witam Wszystkich

Informuję, że w dniach 24 do 26 kwiecień 2017 roku w Bukowinie Tatrzańskiej obradował XXX Krajowy sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZZZPRC. Było to pierwsze spotkanie Delegatów po rocznej pracy naszego Zrzeszenia pod nowym kierownictwem. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że w przeciwieństwie do lat poprzednich organizacja zjazdu nie budziła zastrzeżeń  zwłaszcza tych kosztowych. Odnoszę również wrażenie, że same obrady przebiegały w spokojniejszej atmosferze. Organizatorzy Zjazdu w trybie roboczym ustalili kandydatów do prowadzenia obrad, obsadzenia komisji skrutacyjnej; uchwał i wniosków itp. Organizacyjnie usprawniło to merytoryczny „start” obrad. Jedynym zauważalnym problemem była przygotowana procedura i tryb przeprowadzenia zmian w statucie Zrzeszenia.  Sekcja Elektrowni na Węgiel Brunatny wniosła zastrzeżenia co do trybu wyboru członków władz Zrzeszenia jednak Delegaci uznali i zarazem przyjęli projekt przedstawiany przez  Komisję Statutową. Moim zdaniem przyjęta koncepcja a zakłada ona prawo wyboru do władz naszego Zrzeszenia nieobecnego na wyborczym zgromadzeniu kandydata – narusza przyjęty zwyczaj. Ciekaw jestem kto odpowie na pytanie do ewentualnego kandydata
 i co nieobecny kandydat powie albo jak zareaguje gdy pojawi się kontr-kandydat. Pozostawmy
to losowi i mądrości wyborcom. Myślącym SAMODZIELNIE wyborcom. 

Sprawozdania poszczególnych organów władzy związkowej zostały przez Delegatów przyjęte, absolutoria udzielone a więc przed nami rok pracy.  

Oby z sukcesami. Szczerze tego życzę Zarządowi.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 104 Delegatów z e 125 uprawnionych Delegatów wywodzących się z organizacji zakładowych skupionych w naszym Zrzeszeniu. Naszej organizacji przysługują dwa mandaty a udział w Zjeździe bierze również zasiadający w Zarządzie Krajowym Przewodniczący sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny.

Prowadzący Zjazd stwierdzili wyczerpanie porządku obrad i komendą „sztandar wyprowadzić” zakończyli XXX Krajowy Zjazd. 

Pozdrawiam serdecznie. J.M.

  

Na pikniku było super!

Przy pięknej słonecznej pogodzie - w ostatni piątek maja - odbyła się kolejna plenerowa impreza zorganizowana przez nasz związek. Był pieczony prosiak, było piwo i coś jeszcze była muzyka a jak muzyka to również tańce. Przygrywał nam zespół „Horyzont” Rozpoczęliśmy o godz. 16.

W tym roku zaprosiliśmy na piknik Dyrektora naszego Oddziału Pana Piotra Frąszczaka, który nas odwiedził, skierował kilka ciepłych słów, pogratulował inicjatywy organizacji pikniku, pobiesiadował z nami trochę i podziękował za zaproszenie. Bawiliśmy się w ogródku piwnym Hotelu Rychło w Bogatyni. Przysłowiowy „parkiet” pękał w szwach. Jak zwykle w pięknej oprawie został sprawiony pieczony prosiak. Pozostałe menu przygotowała nam załoga hotelowej restauracji Cefe-r. Bawiliśmy się prześwietnie do późnego wieczora. Po pikniku uczestnicy ze Zgorzelca i miejscowości przelotowych mieli zapewniony transport. Jak zwykle pokazaliśmy że potrafimy i umiemy się bawić. Dziękuję  wszystkim uczestnikom imprezy za stworzony klimat. Szczególne podziękowania kieruję do kolegi Bogdana Tokarskiego, który czuwał nad tym by wszystko było ok! W imieniu Halinki Relich, Andrzeja Użarowskiego i moim – Bogdan DZIĘKI. Zapraszamy za rok.

 

 

V Bieg Twardziela

 

W weekend majowy (1 maja 2017 r.) odbyła się impreza sportowa pt. V Bieg Twardziela. I to już właśnie po raz piąty na starcie przygotowanym na torze Motocrossowym w Bogatyni mogli stanąć dorośli jak i dzieci chcący sprawdzić swoją siłę, szybkość ale przede wszystkim wytrzymałość podczas biegu z przeszkodami. Bieg był podzielony na pięć kategorii – przedszkolaki, młodziki, juniorzy, Elit dorośli i Open dorośli.

Dla dorosłych przygotowano trasę o długości ponad 10 km, na której na zawodników czekało do pokonania ponad 60 różnego rodzaju przeszkód, a w tym bagna, zarośla, chaszcze, strome podbiegi i mnóstwo błota. W kategoriach dla dorosłych wzięło udział ponad 70 osób, w tym znani w Polsce zawodnicy tej coraz popularniejszej dyscypliny. Niezwykle pozytywne wpisy, jakie umieścili na swoich portalach świadczą tylko o trudności i jakości imprezy, dzięki czemu już się o niej mówi w gronie wytrawnych zawodników.

Największą jednak popularnością cieszył się bieg z przeszkodami w kategoriach dla najmłodszych, gdzie na linię startu stawiło się około 160 dzieci. Z chęcią i uśmiechem na twarzy pokonywały przeszkody, w skład których wchodziły błoto, tunele, drzewa do przejścia i ślizgawka do sadzawki. Każdy mały „Twardziel” otrzymał pamiątkową koszulkę, a  za ukończenie tego ciężkiego, lecz niezwykle satysfakcjonującego biegu został uhonorowany medalem, jako dowód swojej wytrzymałości i siły przetrwania. Jeszcze długo na korytarzach szkół i salach przedszkoli było słychać opowieści o przeżyciach podczas biegu.

Nas jako MZZPRC niezwykle cieszy radość naszych dzieci – dzieci jak i wnuków naszych członków i pracowników Elektrowni Turów, których na biegu było wielu. I możemy się poszczycić tym, że przyczyniliśmy się do jego organizacji jako jeden ze sponsorów.

Organizatorom gratulujemy stworzenia tak udanej imprezy i życzymy sukcesu również w przyszłym roku 

 

 

 

 

                           

 

 

 

   

 

  

 

 

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Witam wszystkich.

Do zdarzeń, które w ostatnich dniach miały miejsce i które warte są poświecenia kilku chwil aby się z nimi zapoznać mogę zaliczyć posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz Sprawozdawcze Zebranie Delegatów naszego Związku Zawodowego. Zacznę od wcześniejszego w dacie -  spotkania Rady.  Było to posiedzenie dwudniowe. 

W pierwszym dniu Strona Społeczna na roboczym spotkaniu omówiła bieżącą sytuację w Oddziałach. Odnieśliśmy się do podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe,  porozumień dotyczących stosowania Kodeksu Etyki, polityki płacowej w Oddziałach oraz obsługi prawnej Rady. Wymieniliśmy się informacjami na temat funkcjonowania grupowego ubezpieczenia na życie oraz przebiegu  spotkań dotyczących prac projektowych i prowadzonego postępowania  dot. Pracowniczych Programów Emerytalnych  łącznie z przedstawionymi ofertowymi prezentacjami TFI PZU S.A. i  PKO TFI S.A.  Jako postulat przedstawicieli z Oddziału Elektrownia Turów zgłosiliśmy palący problem w spółce Eltur-Serwis. Udało nam się przekonać uczestników spotkania, że sprawa spółki Eltur-Serwis musi znaleźć się w agendzie spotkania plenarnego Rady z udziałem Zarządu PGE GiEK S.A. W bloku spraw różnych poruszyliśmy sprawę dnia wolnego od pracy, który powinien być udzielony pracownikom Oddziałów wytwarzania w dacie uroczystych akademii z okazji Dnia Energetyka. Szerzej omówię to zagadnienie jak będę miał wiedzę na ten temat. Ustaliliśmy wstępnie,że czekamy w tej sprawie na propozycje Pracodawców.

W dniu następnym odbyło się spotkanie Rady z członkami  Zarządu PGE GiEK S.A. Obecny był; Pan Stanisław Żuk  Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Pan Krzysztof Domagała Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentów – HR i Prawnego. 

Zaskoczeniem dla Strony Społecznej była nieobecność Prezesa Sławomira Zawady, ponieważ spotkanie było umówione  i z różnych przyczyn dwukrotnie przekładane. Sytuację wyjaśnił Pan Stanisław Żuk i poprosił o wyrozumiałość i nie odwoływanie rozmów. Podkreślił, że obecni na spotkaniu członkowie Zarządu są umocowani do prowadzenia rozmów. Tak też się stało. Dużo emocji wywołała sprawa Eltur-Serwis. Prezes Stanisław Żuk poinformował  Stronę Społeczną, że przygotowywany jest program naprawczy   dla spółki Eltur-Serwis a nadzór nad działalnością spółki osobiście sprawuje Prezes Zawada.

Przedstawiciele związków zawodowych z innych Oddziałów zwrócili nam uwagę, że Rada jako gremium nie powinna zajmować się spółkami zależnymi. Uzgodniliśmy zatem, że problem ten przedstawimy właścicielowi tzn. Zarządowi PGE S.A. niemniej uważamy, że mówimy o problemie ok. sześciuset pracowników i każde gremium jest ważne, zwłaszcza to w którym uczestniczą osoby z kręgu nadzoru. W kolejnych punktach odnieśliśmy się do tematów wyżej opisanych a szczególny nacisk położyliśmy na konieczność aktualizacji treści  „Mechanizmu ustalania wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u Pracodawców GK PGE”. Do wszystkich naszych postulatów Zarząd odniesie się na kolejnym spotkaniu natomiast w sprawie „wskaźnika płac” mamy już odzew i w tej sprawie 30 marca odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich trzech Społecznych Rad. To tyle w temacie Rady Wytwarzania. Teraz przechodzę do naszego zebrania.

Jak wszystkim wiadomo Sprawozdawcze Zebranie Delegatów odbyło się w środę 22 marca. Porządek obrad przewidywał powołanie komisji problemowych, złożenie sprawozdań przez Przewodniczącego, Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną, panele dyskusyjne - roboczy oraz  z udziałem gości Zebrania - oraz przyjęcie uchwał i wniosków. W Zebraniu uczestniczyło ogółem 40 Delegatów na 53 uprawnionych. Na wstępie Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej koleżanki Krystyny Morończyk oraz zmarłego kolegi Krzysztofa Żelazo. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie został wybrany kol. Bogdan Tokarski. W imieniu  Zarządu sprawozdanie z pracy Zarządu oraz z działalności finansowej w 2016 roku złożył Przewodniczący Związku Janusz Mańko.   W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył jej Przewodniczący kol. Rafał Czerwiński. Po złożeniu sprawozdań odbył się pierwszy panel dyskusyjny. Po dyskusji Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium. Delegaci udzielili absolutorium za rok sprawozdawczy 2016 -  Przewodniczącemu Związku, Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. 
W trakcie ogłoszonej przerwy odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Po przerwie Delegaci powitali zaproszonych na Zebranie gości. Z Oddziału Elektrownia Turów zaszczycili nas Pan Paweł Styczyński – DyrektorEkonomiczno-Finansowy oraz Pan Tomasz Żelazko – Dyrektor Techniczny.  Z Epore Sp. z o.o.  Oddział Bogatynia obecny był Pan Bogdan Brzozowski

 – Dyrektor Oddziału. Niestety wyjazd służbowy uniemożliwił udział w Zebraniu Dyrektorowi naszego Oddziału Panu Piotrowi Frąszczakowi i Panu Rafałowi Rozentreterowi – Prezesowi Spółki Eltur-Serwis.

Rozpoczęliśmy drugi panel dyskusyjny. Dyskusja koncentrowała się na sprawach płacowych, procesu modernizacji bloków 1 -3, zmian w Zakładowym Regulaminie  Świadczeń Socjalnych. Po wyczerpaniu tematów dyskusji Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za obecność i zakończył obrady. 

I to tyle ze spraw bieżących. Pozdrawiam. J.M.

        

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption