Text Size
piątek, maj 20, 2022
 • war_7.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_2.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_1.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_8.jpg
 • war_3.jpg

Znamy szczegóły umowy społecznej przygotowanej przez górników

Do Ministerstwa Aktywów Państwowych trafił projektu umowy społecznej przygotowanej przez związki zawodowe. Poniżej prezentujemy Państwu jej najważniejsze założenia.

Na początku umowy możemy przeczytać, że jej przygotowanie jest wprost związane z transformacją energetyczną, realizowaną przez Unię Europejską. Podstawowym warunkiem realizacji porozumienia ma być zgoda KE na finansowanie bieżącej produkcji „celem zapewnienia stabilności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce”.

Umowa zawiera nieco rytualne już stwierdzenia dotyczące potrzeby zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego w procesie transformacji oraz rozłożenia jej na dłuższy czas. Bez tego zagrożone ma być bezpieczeństwo energetyczne kraju, zaś Śląsk może stanąć w obliczu „strukturalnej degradacji”.

System wsparcia dla sektora polegać ma na:

 • „pokrywaniu kosztów nadzwyczajnych dla kopalń objętych procesem likwidacji przed datą zawarcia umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”;
 • dopłatach do redukcji zdolności produkcyjnych, które mają funkcjonować aż do zakończenia wydobycia;
 • utrzymaniu wsparcia finansowego dla kopalń, które nie będą już wydobywać węgla, ale rozpoczną proces likwidacji;

Związkowcy domagają się również, aby do umowy została wpisane konkretne kwoty, które w poszczególnych latach trafią do sektora. Czas do roku 2049 chcą podzielić na siedem okresów: 2021-2023; 2024-2027; 2028-2030; 2031-2034, 2035-2040; 2041-2045; 2046-2049.

Umowa zakłada również zrealizowanie szeregu inwestycji związanych z uczynieniem węgla czystszym paliwem. Oficjalnym celem jest oczywiście „utrzymanie stabilności systemu energetycznego” i „zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji”. Wśród wspomnianych projektów są:

 • budowa instalacji o skali przemysłowej służącej zgazowaniu węgla - zarówno do postaci SNG, jak i metanolu;
 • budowa instalacji w technologii IGCC;
 • dokończenie inwestycji w Elektrowni Łaziska, związanej z wykorzystaniem technologii CCU;
 • budowa przemysłowej instalacji do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego, które mogłoby być wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych po roku 2045.

Wszystkie wymienione inwestycje, zgodnie z umową, miałyby rozpocząć się jeszcze w roku 2021. Ich finansowaniu służyć mają dochody budżetu państwa z: aukcji praw do emisji, Funduszu Odbudowy UE, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz partnerstwa publiczno prywatne. Związkowcy zabezpieczyli się również na wypadek dość typowego przeciągania inwestycji - mają one zostać oddane do użytku najpóźniej w roku 2025.
źródło: https://www.energetyka24.com/wiadomosci/znamy-szczegoly-umowy-spolecznej-przygotowanej-przez-gornikow

Czysta energetyka...

Tutaj zakopane są łopatki wirnika z turbin wiatrowych, ponieważ uważa się je za nienadające się do recyklingu - ogromny bałagan środowiskowy pod płaszczykiem alternatywnej energii. Skrzydła są odpadami specjalnymi, ponieważ są to tworzywa sztuczne wzmocnione z włókien szklanych (żywica poliestrowa, krótko GFK), które nie podlegają recyklingowi. Wiadomo to od dawna, ale unia milczy.

https://www.bloomberg.com/.../wind-turbine-blades-can-t...
https://www.energieagentur.nrw/.../recycling-wie-werden.../

Wiatraki

 

 

W ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczyna się etap szczepień dla Seniorów.

Szanowni Państwo, 

Pracownicy Oddziału Elektrownia Turów,

W ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczyna się etap szczepień dla Seniorów.

Jeśli macie Państwo w swoich rodzinach, wśród sąsiadów, przyjaciół czy koleżanek i kolegów kogoś z emerytów/rencistów, szczególnie tych, którzy pracowali w Elektrowni Turów, zapytajcie czy nie potrzebują pomocy w zakresie szczepień na COVID-19. Chodzi przede wszystkim o pomoc w uzyskaniu informacji takich jak np. kiedy, na jakich zasadach i gdzie na naszym terenie mogę się zaszczepić.

W załączeniu przygotowana przez nas ulotka z zestawem takich podstawowych informacji, które mogą być przydatne dla naszych Seniorów.  

Informacje te są aktualne na dzień dzisiejszy. W razie zmian wytycznych w zakresie Narodowego Programu Szczepień podstawowym źródłem informacji są oficjalne komunikaty rządowe.

Na miarę możliwości i potrzeb będziemy również o takich zmianach Państwa informować.

Na chwilę obecną nie mamy informacji o ewentualnej odrębnej organizacji szczepień czy też punktu szczepień dla Pracowników Elektrowni. Obowiązują zasady i regulacje komunikowane w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Szczepienia powszechne (etap 3) będą realizowane po zakończeniu szczepień w grupach 0, 1 i 2.  Na dzień dzisiejszy zostały podane oficjalne terminy szczepień tylko dla etapu 1 (jak w ulotce).

Narodowy_program.png

 

Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę.

Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę. Wysokie ceny CO2 obciążają energetykę i odbiorców, ale mogą podratować tegoroczny budżet państwa. Już w 2020 roku Polska zarobiło na ich sprzedaży 12,1 mld zł. Niemal 1 mld zł popłynął do przemysłu. W tym roku przychody mogą przekroczyć astronomiczne 17 mld zł.

W 2021 roku Polska sprzeda uprawnienia do emisji ok. 119 mln ton CO2. Jeżeli obecne ceny (33 euro/tCO2) utrzymałyby się do końca roku, a średnia cena euro oscylowałaby wokół 4,40 zł, to łączne wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przekroczą 17 mld zł, zbliżając się do 4% całkowitych dochodów budżetowych. Dla porównania wpływy z podatku CIT wyniosą w tym roku, wg ustawy budżetowej, 37 mld zł, a nowy podatek od sklepów wielkopowierzchniowych powinien przynieść państwu 1,5 mld zł nowych dochodów. Po stronie wydatkowej największy program socjalny „Rodzina 500+” będzie kosztować budżet w tym roku ok. 41 mld zł, a wydatki na pensje dla całej polskiej armii to ok. 12 mld zł.

Przychody ze sprzedaży CO2 będą więc już bardzo istotnym elementem polskiego budżetu. Rząd zaplanował, że w obszarze "klimat" dochody w 2021 roku wyniosą 10 mld zł, z czego zdecydowaną większość stanowić będą dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jednak wszystko wskazuje na to, że to bardzo konserwatywne założenia, a ostatecznie do budżety wpłynie z tego tytułu znacznie więcej. To powinno zmniejszyć tegoroczny deficyt budżetowy, planowany na razie na 82 mld zł.

źródło: https://wysokienapiecie.pl/34903-ceny-co2-rekordowo-wysokie-budzet-zarobil-12-mld-zl/

 

W Zgorzelcu też wyszczepili wyższe sfery. Szczepionka dla burmistrza i biznesmena

Zgorzelcu, wszyscy boją się koronawirusa tak samo. Z wyjątkiem miejscowych elit, które szczepienia przeciw COVID mają już za sobą.

– Jako szary obywatel muszę cierpliwie czekać. Niestety, nie jestem zgorzeleckim celebrytą – mówi Andrzej Góral (62 l.), jeden z mieszkańców.W mieście wybuchła szczepionkowa afera, po tym jak u schyłku starego roku zastrzyk dostał m.in. biznesmen Artur Toronowski (60 l.) i burmistrz Rafał Gronicz (47 l.), którzy przecież nie zaliczają się do białego personelu.

Dyrektorka placówki Zofia Barczyk zapewnia jednak, że sama nie wybierała osób do szczepienia, a tym bardziej nie zapraszała ich do szpitala. Co innego twierdzi burmistrz Zgorzelca.

– Dostałem propozycję od dyrektor szpitala i zdecydowałem się na szczepienie.  Po tym medialnym zamieszaniu to żałuję, że to zrobiłem. Dziś bym się bardziej nad tym zastanawiał. Wtedy nie myślałem o tym za długo – zapewnia Fakt Rafał Gronicz.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/afera-szczepionkowa-w-zgorzelcu-zaszczepiony-burmistrz-i-biznesmen/5spx6ze

Już 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. W Bogatyni  będzie można przyjąć zastrzyk w jednym punkcie mieszczącym się przy ulicy Fabryczna  a wz Zgorzelcu w jedenastu punktach rozsianych po całym mieście będą podawane szczepionki aktualna lista jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dolnoslaskie

Zgodnie z zapowiedziami szczepienia będą odbywać się etapami. W tej chwili, w tzw. etapie zero, szczepionka podawana jest pracownikom służby zdrowia, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej. Szczepieni są również członkowie rodzin medyków. Po 15 stycznia ma ruszyć podawanie szczepionki seniorom powyżej 60. roku życia, pensjonariuszom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo–leczniczych, a także służb mundurowych i nauczycieli.

W Bogatynia od 11 stycznia odbywają się testy dla nauczycieli uczących klasy od 1-3 testy będą przeprowadzone w szkole nr 3

W zależności od tego, jak szybko zostaną zaszczepione osoby z tej grupy, będzie można przejść do etapu drugiego. Obejmie on osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi, albo w trakcie diagnostyki i leczenia. W trzecim etapie szczepieniom poddani zostaną przedsiębiorcy, pracownicy sektorów zamkniętych z powodu epidemii i pozostali dorośli.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.

Na tę wiadomość co roku czeka blisko 10 mln Polaków pobierających emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne czy pomostówki. Chodzi o coroczną waloryzację. O jej wysokości decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrost płac. W wrześniu 2019 r w ramach kampanii parlamentarnej PiS zapisano minimalną coroczną procentową waloryzację emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł czy w tym roku będzie wypłacona trzynstka i czternastka ?

Wyrównanie ZUS

Tysiące kobiet z rocznika 1953, ale też mężczyźni, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenie, mogą zwiększyć swoją emeryturę. Na złożenie wniosku do ZUS mają jeszcze tylko kilka dni wniosek trzeba złożyć do 11 stycznia

Osoby urodzone w 1953 r. od kilku lat walczą o wyższe świadczenia. Teraz wraz z nową ustawą rządową mają dostać wyrównanie i bieżącą podwyżkę. Większe pieniądze może dostać nawet 150 tys. emerytów.

W ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska zapowiedział, że w ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych. Ten proces już trwa, bez rozgłosu. 1 stycznia 2021 r. wyłączono stare bloki węglowe o łącznej mocy 1 645 MW, dodatkowo w sierpniu br. mają zostać wyłączone bloki o mocy 450 MW.

 • 1 stycznia 2021 r. wyłączono stare bloki węglowe o łącznej mocy 1 645 MW. Najwięcej było ich w grupie Tauron, bloki wyłączono także w grupach PGE i ZE PAK.
 • Do końca 2023 w grupie PGE mają zostać wyłączone bloki o łącznej mocy 900 MW, z czego 450 MW w sierpniu 2021 r.
 • Michał Kurtyka podkreśla, że Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska zapowiedział, że w ciągu najbliższych 20 lat trzeba będzie wyłączyć w Polsce ok. 70 proc. bloków węglowych. Decyzje o wycofaniu jednostek z eksploatacji podejmują ich właściciele, którzy przekazują do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informacje na ten temat. PSE zarządzają stabilnością Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

źródło www.wnp.pl

 

"Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej".

Niemiec przyznaje: zbudowaliśmy Polskę jako kraj taniej siły roboczej

Spór zbiorowy ze związkowcami

PGE Systemy należąca do Polskiej Grupy Energetycznej wypracowała porozumienie kończące spór zbiorowy ze związkowcami.

21 grudnia zarząd PGE uzgodnił z organizacjami związkowymi zakończenie sporu zbiorowego. 23 grudnia doszło do zakończenia sporu ze związkami PGE Energia Odnawialna. – PGE zachęca związkowców z innych spółek do prowadzenia rozmów na poziomie pracodawców, czyli poszczególnych spółek i oddziałów grupy PGE. Podpisane porozumienie pokazuje, że łatwiej jest wtedy o konstruktywny dialog, ponieważ każda spółka posiada specyficzny zakres działalność oraz strukturę organizacyjną i procedury.

Zarząd PGE GiEK S.A. zastrasza pracowników oraz Związki Zawodowe !!!

Zgodnie z Konstytucją RP związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Zakres tego prawa (wolności) może podlegać ograniczeniom, ale tylko wynikającym z ustaw lub wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych gwarantuje prawo do strajku oraz wskazuje na możliwości ograniczenia tego prawa.

Ustawodawca przy redagowaniu kolejnych przepisów musi jednak pamiętać, że może jedynie ograniczyć prawo do akcji protestacyjnych, ale nie wolno mu stron sporu zbiorowego prawa tego całkowicie pozbawiać.

 

Image-1.jpg

Zmiany w opłatach na rachunku za prąd w 2021 roku

Jakie mamy informacje o podwyżkach cen prądu w 2021 roku?

Nowe stawki mogą pojawić się one później, na początku 2021 roku. 

image.png

Mimo, że Innogy nie opublikowało jeszcze nowych cenników, już teraz wiemy, że wszystkie rachunki będą wyższe. Dużą część dodatkowych pieniędzy zapłacimy ze względu na zmiany w opłatach, które dotyczą każdego ze sprzedawców. 

Opłata kogeneracyjna 

Opłata kogeneracyjna odpowiadała za wsparcie dla możliwości wytwarzania w elektrowniach energii elektrycznej i ciepła. W 2020 roku wynosiła 0,00139 zł za każdą zużytą w domu kWh prądu, natomiast w 2021 roku będzie ona wyzerowana. 

Opłata OZE

Opłata OZE, odwrotnie niż kogeneracyjna w 2020 roku wynosiła 0 zł, a teraz wzrasta do 0,0022 zł za 1 kWh energii. Ma ona wspierać odnawialne źródła energii w Polsce

Opłata mocowa 

Opłata mocowa ma odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu. To jej wysokość w największym stopniu zadecydowała ile więcej zapłacimy za prąd w 2021 roku. Może wynieść odbiorców, w zależności od zużycia prądu, od 2,30 zł do aż 12,87 zł. My zakładamy 9,19 zł, ponieważ jest to kwota, którą zapłacą odbiorcy indywidualni zużywający od 1200 kWh 2800 kWh rocznie. 

Opłata jakościowa

Opłata jakościowa, podobnie jak kogeneracyjna i OZE, jest zależna od ilości zużywanego prądu. Jej wysokość określana jest przez PSE (Polskie Sieci Energetyczne), a więc poszczególni dostawcy nie mają wpływu na jej wysokość.

image.png

Wnioski o podwyżki cen prądu do URE

5 wielkich firm energetycznych: Enea, Energa, PGE, Tauron i Innogy może podnieść koszty energii elektrycznej dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymaniu na to zgody. Aktualne ceny prądu w 2021 roku można znaleźć w naszym raporcie.

Enea - podwyżki prądu w 2021

W Enei podwyżka cen prądu w 2021 wyniesie około:

 • 11,05 zł na miesiąc,
 • 132,62 zł na rok.

Energa - wzrost cen prądu w 2021

W Enerdze rachunki będą wyższe o:

 • 11,11 zł na miesiąc, 
 • 133,34 na rok.

PGE - wyższe rachunki za prąd w 2021

Podwyżka prądu w 2021 w PGE wyniesie: 

 • 10,95 zł na miesiąc, 
 • 131,42 zł na rok. 

Tauron  - czy zapłacimy więcej za prąd w 2021?

We Wrocławiu i Krakowie klienci Taurona zapłacą za prąd więcej o:

 • 11,11 zł na miesiąc,
 • 133,34 zł na rok.

W Gliwicach natomiast wzrost będzie mniejszy i wyniesie: 

 • 8,55 zł na miesiąc,
 • 102,62 zł na rok.

źródło www.rachuneo.pl/

Lobby i zorganizowane grupy interesu

Nakładają się na to silne w państwach demokratycznych, zorganizowane grupy interesu i układy, dysponujące możliwościami formalnego i nieformalnego nacisku na decydentów, w celu realizacji egoistycznych celów najczęściej sprzecznych zupełnie z interesem społeczeństwa jako całości.

Taki właśnie obraz mamy i w Polsce, a brak długofalowego rozsądnego planowania w ciągu ostatnich dziesiątków lat, oraz puszczenie wszystkiego „na żywioł” wolnej gry lobbystów, stanowi kamień węgielny obecnych naszych kłopotów z energią elektryczną, jej cenami, zagrożeniem dla jej stabilnych dostaw. Tak jest zawsze, gdy prywata stoi wyżej niż dobro publiczne. Naturalnym dążeniem każdej zorganizowanej grupy interesu jest zapewnienie w sposób sztuczny, metodami decyzji politycznych na najwyższym szczeblu albo w inny sposób MONOPOLU rozwoju tylko tych źródeł zaopatrzenia w energię, na której bezpośrednio albo pośrednio zarabiają! Wszystkie inne są eliminowane. Wiedzą o tym decydenci w Finlandii. Z jednym z referujących sytuację energetyczną w tym kraju  miałem możliwość rozmawiać podczas konferencji w Filharmonii Gdańskiej w styczniu tego roku. 

źródło: Polska ma wybór - atom albo rosnące uzależnienie od Rosji i Niemiec

Jak podsumować rok 2020 jednym słowem?

Jak podsumować rok 2020 jednym słowem? Chyba nie jest to możliwe. To był rok naznaczony przede wszystkim przez pandemię COVID-19. Rozprzestrzenienie się koronawirusa po niemal całym globie oraz wywołany przez to wielki kryzys gospodarczy dały impuls do wielu wydarzeń. Ale to nie jedyne, co pamiętać będziemy z 2020 r.

Nikt nawet w najśmielszych snach nie spodziewał się, że w 2020 r. znajdziemy się w potrzasku tak wielu kryzysów i absurdów że dla gospodarki i energetyki będzie to czarny rok. Największy spadek wydobycia, sprzedaży i przychodów. Był to dla wielu osób rok pełen przemyśleń, trudnych decyzji, ale też skupienia się na sobie, lepszego poznania swoich potrzeb i oczekiwań oraz zdobycia nowych doświadczeń. Rok komplikacji, wielu rozczarowań, ale i pewnej nadziei na przyszłość. Powodów do obaw na zakończenie roku mamy więc nie mało,  Jak będzie wyglądał kolejny rok? 

Na nadchodzący rok 2021 życzymy wszystkim optymizmu, nieustającego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Kolejny rok z pewnością nie będzie należał do łatwych, ale życzymy także spełniania się w życiu zawodowym, realizacji planów i wspinania się po drabince kariery. A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa, aby wszystko jak najszybciej wróciło na właściwe tory. Po tylu zwrotach akcji naprawdę mało kto śmie przewidywać, co przyniesie 2021 rok. 

Zarząd MZZPRC

Nowe taryfy od 1 stycznia

Od stycznia 2021 przyjdzie Polakom zapłacić nie tylko specjalną opłatę na utrzymanie węglowych elektrowni, ale też wyższą cenę samej energii elektrycznej, choć nie tak dużą, jak chciały firmy energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych trzem sprzedawcom: Enei, Polskiej Grupie Energetycznej oraz Tauronowi. Od stycznia 2021 r. stawki tych firm wzrosną średnio o 3,5 proc. Zarówno PGE, jak i Enea walczyły jednak o znacznie więcej, bo o kilkunastoprocentowy wzrost cen. Podobnie zresztą jak Energa, która wciąż nie doszła w tej sprawie do kompromisu z prezesem URE. Na negocjacje ma jednak jeszcze czas. Jeśli Energa chce wprowadzić nowe taryfy od 1 stycznia, to musi uzgodnić ceny z regulatorem najpóźniej do 17 grudnia.

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption