Text Size
wtorek, sierpień 09, 2022
 • warsz012.jpg
 • warsz0130.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_6.jpg
 • war_7.jpg
 • war_3.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_1.jpg
 • war_8.jpg
 • war_2.jpg
 • war_5.jpg

Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A w dniu 30.06.2021 r.:

Rada Nadzorcza w dniu 30.06.2021 r.:

 • odwołała z dniem 30.06.2021 r. Wiolettę Czemiel-Grzybowską ze składu Zarządu PGE GiEK S.A.;
 • powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGE GiEK S.A. Norbertowi Grudniowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, do czasu powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Prezesa Zarządu,

        pge.jpg

źródło: informator PGE GiEK

 

Wioletta Czemiel-Grzybowska nie jest już prawdopodobnie prezesem PGE GIEK w Bełchatowie

Odwołana prezes PGE GIEK w Bełchatowie, Wioletta Czemiel Grzybowska?

Wioletta Czemiel-Grzybowska nie jest już prawdopodobnie prezesem PGE GIEK w Bełchatowie, jak udało się nieoficjalnie ustalić. Odwołanie miało nastąpić podczas środowego posiedzenia rady nadzorczej koncernu

PGE GIEK w Bełchatowie będzie mieć prawdopodobnie nowego prezesa. Według nieoficjalnych jeszcze informacji, Wioletta Czemiel-Grzybowska została odwołana z tej funkcji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PGE GIEK, która obraduje w środę, 30 czerwca 2021.

Powody odwołania nie są jeszcze oficjalnie znane. Przed kilkoma dniami prezes PGE GIEK gościła na sejmowej komisji na której mówiła o przyczynach pożaru w Elektrowni Bełchatów, jego skutkach i obecnej sytuacji związanej z naprawami bloku 858 MW, najnowocześniejszej jednostki w Elektrowni Bełchatów.

Nieoficjalnie mówi się, że wniosek o odwołanie prezes PGE GIEK w Bełchatowie pojawił się już dwa tygodnie temu, jednak wówczas nie uzyskał poparcia większośc.

Na razie PGE GIEK nie komentuje sprawy. Czekamy na oficjalne stanowisko koncernu w tej sprawie. Posiedzenie Rady Nadzorczej PGE GIEK wciąż trwa.

14.04.2021 Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy PGE, została wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal. Euracoal to międzynarodowa organizacja przemysłu węglowego z siedzibą w Brukseli, która powstała w 2002 roku. Zajmuje się wzmacnianiem pozycji paliw stałych wobec konkurencji innych źródeł energii, a także reprezentowaniem przemysłu węglowego na różnych forach europejskich. Obecnie zrzesza 26 podmiotów z 16 krajów: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Są to producenci i importerzy węgla, stowarzyszenia, organizacje oraz instytuty naukowo-badawcze.

Polska energetyka się zmienia, czego potwierdzeniem jest nowa Strategia Grupy PGE z 19 października 2020 r., która zakłada plan transformacji zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku.

żródło: bełchatów nasze miasto

 

 

STRONA CZESKA NIE DOMAGA SIĘ ZAMKNIĘCIA KOPALNI W TUROWIE, CHCĄ TEGO ORGANIZACJE EKOLOGICZNE – TWIERDZI CZESKI WICEMINISTER ŚRODOWISKA

- Ostatnio energiczną akcję przeciwko Polsce utrudniał resort środowiska - napisał Franc w swojej analizie dla dziennika Referendum. Zarzuca także ministerialnym urzędnikom, że w trakcie długich negocjacji strona czeska nie postawiła wystarczających warunków chroniących czeskie interesy. Z kolei Vladislav Smrz na pytanie portalu Seznam, czy czeskie władze przeszkodziły w postępie negocjacji ze strona polską, odpowiada jednoznacznie:

- My jesteśmy Ministerstwem Środowiska, mamy swoich prawników, mamy swoje obowiązki. Nie potrzebujemy kancelarii prawnej ani organizacji non-profit. Bardzo intensywnie pracujemy nad problemem z dwoma ważnymi podmiotami. Jeden nazywa się Kraj Liberecki, a drugi to Ministerstwo Spraw Zagranicznych RC – tłumaczy.

 Greenpeace nie reprezentuje tych obywateli. Greenpeace reprezentuje siebie. Greenpeace wraz z Frankiem Boldem mają zupełnie inne interesy. Nie chodzi tu o obywateli Kraju Libereckiego i Hrádka. Greenpeace i Frank Bold nawet nie ukrywają w mediach, że są zainteresowani zatrzymaniem wydobycia węgla w Polsce i wykorzystują wyłącznie obywateli Kraju Libereckiego, jako narzędzia w kampanii przeciwko węglowi – twierdzi w wywiadzie dla portalu Seznam.cz wiceminister Vladislav Smrž.

źródło:ITG.pl

Funkcjonowanie segmentu biznesowego PGE GiEK tematem rozmów ze Stroną Społeczną

28 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Strony Pracodawców PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ze Stroną Związkową, które dotyczyło kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem segmentu biznesowego PGE GiEK. Zarząd PGE przedstawił informację dotyczącą planowanych przekształceń sektora elektro-energetycznego, w szczególności w kontekście utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Podczas spotkania Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu i Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej odpowiadali na pytania przedstawicieli Strony Związkowej.

źródło: Informator PGE GiEK 

PIKNIK

Transport na piknik z bramy głównej ELT odjazd o godz. 15:15

piknik-2021.jpg

W Obronie polskiego węgla Brunatnego protest Warszawa

Protestujący związkowcy oczekują od rządu szczegółów planu wydzielenia ze spółek energetycznych zakładów opartych na węglu i stworzeniu nowego tworu jakim będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), chcąc tym samym zamanifestować niezadowolenie z sytuacji w branży i wyrazić obawy o przyszłość, o miejsca pracy, dotyczy to łamania przez rząd zasad współpracy ze związkowcami, łamania praw pracowniczych i niezrozumiałe restrukturyzacja poszczególnych zakładów pracy. W petycji, którą związkowcy złożyli w przedstawicielstwie, zaapelowano o natychmiastową reakcję ze strony Komisji Europejskiej na postanowienie TSUE w sprawie Turowa i podjęcie działań zmierzających do wstrzymania tej decyzji. "Orzeczenie natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów budzi ogromny niepokój społeczny. Godzi ono w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz nie uwzględnia negatywnych skutków społecznych. Zamknięcie kopalni w sposób opisany w postanowieniu spowoduje nieodwracalną tragedie dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin oraz zaburzy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju”.

 

1_n-1.jpeg

 

198303887_3603479323086883_4450710787709502244_n.jpg

 

 

Wniosek o karę - Czesi chcą kar finansowych za Kopalnię Turów

Wniosek o karę - Czesi chcą kar finansowych za Kopalnię Turów, Rząd czeski uzgodnił ramy porozumienia międzyrządowego, na mocy którego Czechy mogłyby wycofać się z działań przeciwko Polsce. Ewentualne wycofanie się będzie zależało od przestrzegania przez Polskę warunków umowy. Jednocześnie jednak Rada Ministrów nakazała Pełnomocnikowi Rządu ds. Reprezentacji Republiki Czeskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Martinowi Smolkowi nałożenia na Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie.

Czytaj dalej

źródło  https://biznesalert.pl/czechy-kopalnia-turow-kara-tsue-polska-czechy-spor-wegiel-energetyka/

Ceny CO2 nie dają szans na stabilizację

- Wypowiedzi polityków unijnych, przede wszystkim przewodniczącego Timmermansa, który mówi, że poziom 70 euro to ten poziom, który powinniśmy osiągnąć, czy też przedstawicieli Partii Zielonych w europarlamencie, którzy uważają , że w ogóle aukcje powinny się zaczynać od 50 euro i tak naprawdę dla nich oczekiwanym poziomem jest poziom, który może dojść do 150 euro, są niezwykle niepokojące i bardzo mocno uderza to w ceny energii.Ceny energii elektrycznej w Polsce rosną i nie wydaje się, by ten trend miał się zmienić w najbliższym czasie.  Wśród czynników wpływających na taki proces na pierwszy plan  wysunęły się koszty CO2; do tego dochodzą koszty opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, przez które są też "przenoszone" koszty wielu regulacji.Porównując kontraktacje na 2022 rok w kwietniu w poprzednim roku w cenach około 270 zł/MWh i w kwietniu tego roku, gdzie ceny przebijają 300 zł/MWh: mamy wzrost na rynku terminowym o 30 proc. Ceny hurtowe energii, których poziom odzwierciedlają notowania na TGE, są głównym składnikiem cen detalicznych. w tym roku ceny hurtowe w kontraktach z dostawą w roku następnym przebijały 300 zł/MWh i ocenił, że przy cenach CO2 na poziomie około 50 euro, jeśli to się nie zmieni, ta sytuacja cenowa się utrzyma. Ostatnie dane dla kontraktów cen energii na rok pokazują, że ceny energii w Polsce - w porównaniu z cenami w Niemczech czy Francji - są o około 10 euro/MWh większe. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że koszty energii mają wysoki udział w kosztach produkcji, żywności, przemysłu, budownictwa itd..Hurtowe ceny energii w Polsce są wyższe niż w innych krajach europejskich. Ceny regulowane opłat za energię (opłaty przesyłowe, dystrybucyjne) bez opłaty mocowej byłyby porównywalne na przykład z rynkiem niemieckim, ale nie są, bo opłata mocowa dodaje kolejne około 8 euro/MWh do kosztów energii. W polskim miksie energetycznym dominuje energetyka węglowa, a jednym z głównych czynników determinującym koszty produkcji energii z węgla, a więc i ceny energii, są koszty CO2, obecnie cena CO2  jest bardzo wysoka i będzie trudna do udźwignięcia dla polskiej gospodarki i energetyki.

Burmistrz Bogatyni: zamknięcie Turowa to cios dla regionu

Nakaz zamknięcia kopalni Turów „to cios dla Polski, dla naszego regionu, dla naszych mieszkańców — powiedział pełniący obowiązki burmistrza Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.

– Trzeba być oderwanym od rzeczywistości, żeby decydować o czymś, co ma być wykonane natychmiast. Ktoś, kto podejmuje taką decyzję, nie liczy się z tysiącami ludzi, którzy są tam zatrudnieni, ze stratami państwa i bezpieczeństwem — komentował Wojciech Dobrołowicz w publicznych mediach, kilkadziesiąt kilometrów od Turowa, a nawet kilkaset metrów od granicy z Polską funkcjonuje 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego – 5 na terenie Czech, 4 w Niemczech, a Unia Europejska pozwala na ich działalność, mimo ich zdecydowanie większego wpływu na środowisko. Będziemy walczyć o nasze miejsca pracy, wspólnie z Rządem zostanie wypracowane stanowisko dla naszego regionu.

Zrzut ekranu 2021-05-23 o 11.42.13.png

Nowy Blok nr 7 w Turowie już pracuje mocy 496 MW

Nowy Blok nr 7 w Turowie to najnowocześniejszą jednostką opalaną paliwem konwencjonalnym. 14 maja 2021 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem konwencjonalnym w Grupie PGE.

Inwestycja realizowana była przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex. Rozpoczęcie prac na terenie budowy miało miejsce w grudniu 2014 roku. Blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW, z parowym kotłem pyłowym o parametrach nadkrytycznych opalany jest węglem brunatnym pochodzącym z pobliskiej Kopalni Turów. Nowa jednostka, pozwoli całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów, po wyłączeniu blokami nr 8, 9 i 10

- Umowa na budowę nowego bloku energetycznego została podjęta w 2014 roku. Spółka PGE GiEK, do której należy turoszowska elektrownia, z najwyższą dbałością zrealizowała tę inwestycję, która spełniać będzie najsurowsze unijne normy w zakresie emisyjności. W nowym bloku zastosowane zostały najnowocześniejsze światowe technologie, które pozwolą na uzyskanie wysokiej, powyżej 43 proc. sprawności produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na znaczne ograniczenie emisji CO2 w porównaniu do bloków starszej generacji. Nowy blok pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w okresie transformacji polskiej energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii – powiedziała Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie w stosunku do już wycinanych bloków 8,9,10 

Dodatkowo, blok charakteryzuje się emisją CO2 o ok. 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki 1-3 Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii. Przed zakończeniem budowy bloku Elektrownia Turów dostarczała energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Nowoczesna jednostka produkować będzie do 3 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb dodatkowego 1 mln gospodarstw domowych. Eksploatacja nowego bloku ma również pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu i była również szansą dla krajowego przemysłu. Kompleks Turów to istotny element polskiego systemu elektroenergetycznego, mający wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu. Odpowiada za ok. 7 proc. krajowej produkcji energii. Kopalnia i elektrownia to także jedne z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska oraz największy pracodawca w regionie. Zatrudnienie bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni,
w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.

Źródło: PGE GiEK S.A.

Zrzut ekranu 2021-05-17 o 21.59.20.png

 

Decyzja TSUE podważa Europejski Zielony Ład. To zwykły szantaż

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski: Decyzja TSUE podważa Europejski Zielony Ład. To zwykły szantaż
PGE Polska Grupa Energetyczna nie może zgodzić się na zamknięcie kopalni w Turowie. Oznaczałoby to automatyczne wyłączenie elektrowni, która dostarcza prąd do domów 3,7 mln Polaków.

Wyłączenie elektrowni zdestabilizowałoby polski i europejski system energetyczny, w którym Turów pełni istotną rolę, jako jeden z jego najważniejszych elementów - zapewnia do 7 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce.
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów posiada ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi i będzie prowadzić wydobycie. Decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Mamy do czynienia z pierwszym prawdziwym testem  Europejskiego Zielonego Ładu, który miał być oparty na solidarności i sprawiedliwej transformacji energetycznej, a nie programem wspierającym nieuczciwą konkurencję – mówi prezes Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

TSUE bardzo wybiórczo potraktowało zarówno polskie wyjaśnienia, jak i złożoną sytuację kompleksu. Argumenty strony polskiej zostały zignorowane lub zniekształcone. Doszło do paradoksu, w którym dobrowolne i nadprogramowe działanie Polski na rzecz dodatkowej ochrony wód w Czechach zostało uznane jako potwierdzenie zarzutów.

Kilkadziesiąt kilometrów od Turowa, a nawet kilkaset metrów od granicy z Polską  funkcjonuje 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego – 5 na terenie Czech, 4 w Niemczech, a Unia Europejska pozwala na ich działalność, mimo ich zdecydowanie większego wpływu na środowisko. PGE nie zgadza się na nierówne traktowanie działalności gospodarczej w zależności od narodowości firmy. Przykład Turowa pokazuje, że kosztem polskiego kompleksu energetycznego mają rozwijać się interesy energetyczne i węglowe innych krajów – dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.
Decyzja TSUE prowadzi do wymuszenia na Polsce importu węgla brunatnego z Czech lub Niemiec, czy też energii elektrycznej, która również pochodzi ze źródeł kopalnych.

Kompleks energetyczny w Turowie to miejsca pracy dla tysięcy Polaków, zapewniające byt kilkudziesięciu tysiącom osób, które z dnia na dzień straciłyby źródło utrzymania. Wygaszenie wszystkich bloków w Turowie oznaczałoby również brak możliwości ich uruchomienia w przyszłości. Tak więc tymczasowe zamknięcie kopalni i elektrowni byłoby równoznaczne z ich trwałą likwidacją na wiele miesięcy przed rozstrzygnięciem skargi.
Biuro Prasowe Grupy PGE

„Green Deal, not a Grim Deal”, czyli „Zielony Ład, a nie Dzika Transformacja

Elektrownia Turów Rusza z międzynarodową kampanią informacyjną pt. „Green Deal, not a Grim Deal”, czyli „Zielony Ład, a nie Dzika Transformacja.
Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów zachęca do udziału w kampanii w obronie naszych miejsc pracy, decyzja TSUE dotycząca wniosku o natychmiastowe zamknięcie polskiej Kopalni Turów. Aby uświadomić unijnym przywódcom skalę katastrofalnych skutków społecznych powodowanych przez nagłe zamknięcie kopalni, do kampanii również zachęca Wojciech Dobrołowicz p.o. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - Turów ma koncesję, ale wciąż przed nami sprawa w TSUE, dlatego nie zwalniamy tempa, walczymy o miejsca pracy, nasz region i ...piszemy kartki do Komisji Europejskiej. Zielony ład, a nie dzika transformacja! Obronimy Turów! kartki są do odebrania w Elektrowni Turów oraz UMiG w Bogatyni. Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji!!!
 
180213554_1746691568842792_3857581547487391831_n.jpg
 
183181297_1751487618363187_6052957810938703154_n.jpg
 

Szanowni Koledzy I Koleżanki. Pracownicy Kompleksu Górniczo Energetycznego Turów.

Szanowni Koledzy I Koleżanki. 

Pracownicy Kompleksu Górniczo Energetycznego Turów. 

W związku z absurdalnym wyrokiem TSUE, o natychmiastowym zaprzestaniu wydobywania węgla brunatnego ze złoża Turów przez KWB Turów i powstrzymaniem wydobycia do momentu rozpatrzenia skargi zlożonej przez Rząd Czeski, informujemy Was,  że w ramach solidarności pracowniczej, a przede wszystkim związkowej,  jesteśmy gotowi przystąpić wraz z Wami do wszelkich możliwych prawem działań związkowych na pograniczu polsko - czeskim, jak również zablokowaniu tranzytu. Działania Unii Europejskiej godzą nie po raz pierwszy w naszą suwerenność nie tylko energetyczną, na co jako równoprawni onywatele UE nie możemy pozwolić. W imieniu wszystkich związków zawodowych zrzeszonych w  Federacji GK PGE deklaruję, że będziemy zawsze stali na straży interesów naszych firm I ich Pracowników. Decyzję TSUE w stosunku do Waszej Kopalni,  uważamy za absurdalną,  zagrażającą  bezpieczeństwu energetycznemu Polski, a przede wszystkim niesprawiedliwą społecznie.

Czekamy na informację z Turowa. 

Z górniczym pozdrowieniem.

"SZCZĘŚĆ BOŻE"

189074334_5464971176910918_4321462282682265303_n.jpg

Szczepienia w Elektrowni Turów

Szczepienia w zakładach pracy

PGE GiEK zgłosiła się do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z zamiarem przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19, organizowanych w ramach akcji szczepień w zakładach pracy. W lokalizacji bełchatowskiej wstępną chęć zaszczepienia w tak zorganizowany sposób wyraziło ponad 2200 pracowników. Jednocześnie w cyklu ciągłym pracownicy szczepią się w ramach prywatnej inicjatywy za pośrednictwem powszechnych punktów szczepień, co będzie miało wpływ na finalną liczbę osób do zaszczepienia w zakładzie pracy. 

 

Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów zorganizował już taki punkt, 07.05.2021 odbyła się druga tura szczepień dla osób zadeklarowanych, zaszczepiło się około 200 osób. Szczepienia będą odbywały się cyklicznie -  szczepionka Comirnaty (Pfizer/BioNTech) (Szczepionka mRNA przeciw COVID-19).

 

szczepienia_2.jpg

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption