Text Size
niedziela, czerwiec 23, 2024
 • mzzprc2.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • war_6.jpg
 • war_3.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_7.jpg
 • war_1.jpg
 • warsz0130.jpg

Kopalnia i elektrownia Turów mają zakończyć działanie w 2044 roku.

Kopalnia i elektrownia Turów mają zakończyć działanie w 2044 roku. PGE już pracuje nad scenariuszem Wygaszenie kopalni Turów. PGE chce planować z wyprzedzeniem. Zamknięcie kopalni i elektrowni Turów będzie miało ogromny wpływ na lokalny rynek pracy. Dlatego, choć do zamknięcia zostało jeszcze wiele lat, PGE już pracuje nad scenariuszem wygaszania bez strat dla regionu i liczy na współpracę samorządu. 

– W tutejszym kompleksie elektrownia plus kopalnia pracuje kilka tysięcy ludzi. Doliczając ich rodziny i firmy współpracujące, to jest już kilkanaście tysięcy osób — mówi agencji Newseria Biznes Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. 

Przy zamykaniu Turowa spółka PGE chce uniknąć scenariusza, który wydarzył się 20 lat temu w Wałbrzychu. Po zamknięciu wszystkich kopalni w regionie pracę straciło ok. 17 tys. górników., a bezrobocie sięgnęło 40 proc. 

– Zrobiono to zbyt szybko, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia ludzi, którzy pracowali w tych kopalniach. I skutki tej decyzji pokutują do dzisiaj. My nie chcemy popełnić tego błędu. Bardzo liczę na to, że samorządy pomogą nam w tym swoimi pomysłami – podkreśla Ryszard Wasiłek.

Kopalnia i elektrownia Turów leżą na trójstyku granic Polski, Niemiec i Czech. W regionie znajduje się w sumie dziewięć kopalni odkrywkowych węgla brunatnego — pięć na terenie Czech i cztery w Niemczech. Dlatego spółka liczy na międzynarodową współpracę w tej sprawie.

Źródło: www; pap

Ceny prądu – rosną?

Rosnące ceny energii elektrycznej to jeden z naczelnych tematów ostatnich tygodni. Wzrost opłat za prąd to problem dla wielu gospodarstw domowych, które z niepokojem wyczekują kolejnych rachunków. Pojawiają się też pytania: z czego ta sytuacja? Powodów jest kilka.

Przede wszystkim, nad rynkiem europejskim wisi widmo najpotężniejszego kryzysu energetycznego w historii. Przełożyły się na to trzy inne, wielkie kryzysy: kryzys pandemiczny (który zaburzył łańcuchy dostaw i ceny nośników energii), kryzys wojenny (który spuścił na Unię Europejską rosyjski szantaż energetyczny) oraz kryzys klimatyczny (który – poprzez fale upałów – ograniczył możliwości produkcji energii elektrycznej np. we Francji).

Tyle, jeśli chodzi o skalę makro.

 

Powyższe problemy nałożyły się na europejską strukturę kształtowania cen elektryczności, która była bardzo wrażliwa na tego typu zaburzenia. Wynika to z budowy rynku energii UE, który przez lata szedł w kierunku coraz głębszej liberalizacji. W normalnych warunkach tworzy to konkurencyjność i obniża ceny. Jednakże teraz, kiedy sektor energii znajduje się pod olbrzymią presją rozmaitych czynników (np. politycznych), liberalizm okazał się otwartymi drzwiami dla kryzysu.

 

Jednakże obecnie, w sezonie zimowym, czyli okresie, w którym zapotrzebowanie na moc jest największe, a produkcja energii z OZE bardzo niska,

do systemu muszą wkraczać (poza węglowymi) również jednostki gazowe – i to one kształtują cenę, bo paliwo do nich jest obecnie ekstremalnie drogie.

W ten sposób cała giełda staje się niejako „zakładnikiem" ceny gazu. To odbija się negatywnie na kontraktach.

Do tych czynników trzeba dodać także wysokie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które podnoszą koszty generacji z elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi (obecnie uprawnienie do emisji jednej tony kosztuje ok. 80 euro), rosnące ceny paliw do elektrowni (także węgla, którego przez pewien czas brakowało na światowych rynkach), wysoki kurs dolara w zestawieniu ze złotówką (sięgający już pułapu 5 zł),

a także rosnące koszty transportu (tak drogą morską, jak i lądową).

 

Wysokie rachunki za energie elektryczną skłaniają jej konsumentów do zastanawiania się nad sposobami oszczędności – tak energii, jak i pieniędzy. Odbiorcy nie mają zbyt dużego wpływu na oferowane ceny prądu, ale mogą dostosować dostępne taryfy do swojego trybu życia oraz lekko go zmodyfikować, samodzielnie zmniejszać zużycie energii, a co za tym idzie – wydatki.

Analizując dostępne na rynku taryfy na energię elektryczną warto zastanowić się, czy nie byłoby korzystnie przejść na tzw. taryfę nocną, zwaną też dwustrefową. Polega ona na podzieleniu doby na dwie części: w czasie godzin nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) ceny za kilowatogodzinę są znacznie niższe od dziennych – dzięki przerzuceniu zużycia na te pory (poprzez np. nastawianie na noc pralki czy zmywarki) osiągnąć można spore oszczędności.

Źródło: www; pap

 

Największy pracodawca w regionie

– Kompleks energetyczny Turów to teraz gwarant polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Tu węgla nie zabraknie – takie deklaracje padły podczas jubileuszu 60-lecia Elektrowni Turów. To najnowocześniejsza elektrownia opalana węglem brunatnym. Jej modernizacja i przebudowa trwała dziesięć lat i kosztowała blisko 6 miliardów złotych.

Jeszcze rok temu trwała walka o przyszłość kompleksu Turów. Czesi domagali się natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego z pobliskiej kopalni. 
Wojna na Ukrainie wywołała ogromny kryzys energetyczny na terenie całej Europy. Ceny energii poszybowały w górę. Obecnie kompleks energetyczny w Turowie jest gwarantem dostaw prądu w całym regionie przygranicznym. 
Porozumienie zawarte ze stroną czeską okazało niemal zbawienne w sytuacji, gdy na europejskim rynku brakuje energii elektrycznej. Teraz strona czeska kupuje w szczycie nawet połowę produkowanej w Turowie energii elektrycznej. 
Elektrownia Turów to obecnie najnowocześniejszy zakład produkujący energię elektryczną w Polsce. Jej modernizacja trwała 10 lat. Prąd wytwarzany w Turowie trafia do co dziesiątego gospodarstwa domowego w Polsce. Elektrownia pracuje obecnie z pełną mocą. 

Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na trójstyku granic PL-CZ-DE

"Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko" to temat przewodni II edycji debaty poświęconej transformacji sektora węgla brunatnego, która 23 września odbyła się w Bogatyni. Organizatorem konferencji była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.
Transformacja energetyczna i związana z nią perspektywa odejścia od wytwarzania energii z paliw kopalnych zrodziła podczas konferencji wiele pytań oraz zagadnień do dyskusji na temat przyszłości Euroregionu Nysa. Trójziemie w ogromnej mierze związane z przemysłem wydobywczym, staje w obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych. Tym bardziej, że w bliskim otoczeniu Turowa funkcjonuje 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego - 5 na terenie Czech i 4 w Niemczech.
Rok temu spotykaliśmy się w zupełnie innej sytuacji społeczno-gospodarczej. Dziś widzimy dobitnie, że mieliśmy rację budując nowe moce i broniąc elektrowni w Turowie. Trwający kryzys wywołał przejściowy renesans węgla, który będzie musiał zastąpić miejsce paliwa przejściowego zaplanowanego wcześniej dla gazu. Od węgla będziemy jednak sukcesywnie odchodzić, ale należy to robić w sposób bezpieczny - dla ludzi, pracowników, energetyki i całej polskiej gospodarki. To dobry moment, by na nowo spojrzeć na perspektywy regionu w kontekście nieuchronnej transformacji energetycznej. A także by zacieśnić współpracę na trójstyku, aby w skoordynowany, dobrze zaplanowany sposób przygotować lokalne społeczności na zmiany w przyszłości. To również sygnał dla liderów UE, aby wykazali więcej zrozumienia dla specyfiki regionów górniczych funkcjonujących w obrębie Polski, Czech i Niemiec - podkreślił na początku spotkania Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaznaczył, że tematyka konferencji nie jest przypadkowa, gdyż skupia się na trzech ważnych dla Euroregionu Nysa aspektach: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Zarówno mieszkańcy Polski, Czech jak i Niemiec znakomicie ze sobą współpracują. Obserwujemy to od wielu lat. Praca, zakupy, turystyka - to jest to, co jednoczy mieszkańców całego Euroregionu. Obserwujemy też rozwój gospodarki po stronie polskiej, czeskiej i niemieckiej. Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, co w ciągu kolejnych kilkunastu lat, w obrębie Euroregionu Nysa jesteśmy w stanie zrobić dla mieszkańców, aby ten region był atrakcyjny, aby utrzymać dobre relacje w społeczeństwie trójziemia, utrzymać stabilne zatrudnienie i dalszy rozwój regionu. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna będzie nadal wspierała społeczność lokalną. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat PGE GiEK zainwestowała w powiecie zgorzeleckim ponad 3 mln zł na realizację działań społecznie odpowiedzialnych - powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Na temat energetyki i jej przyszłości wypowiedział się też Martin Puta, Hejtman Kraju Libereckiego, prezydent Euroregionu Nysa. - Ani polski, ani czeski, ani niemiecki rząd nie może kontynuować wyłączania źródeł energetycznych. Czeski rząd deklarował w 2033 roku odejście od węgla i to musimy zmienić. To, jak będzie długo kontynuowane wydobycie węgla w Turowie zależy od Polaków, od tego jak Polacy będą wykorzystywać węgiel dla energetyki mając na względzie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nie można wyłączyć źródła energetycznego, nie mając w zastępstwie innego stabilnego - powiedział Martin Puta, deklarując jednocześnie chęć współpracy z polskimi i niemieckimi sąsiadami - Jako województwo libereckie jesteśmy przygotowani na pracę nad przygotowaniem wspólnej strategii i rozwoju całego regionu. Mamy blisko do siebie. Problemy ze środowiskiem to są nasze wspólne problemy. Problemy z zatrudnieniem, z gospodarką są i będą naszymi wspólnymi problemami - podkreślił Martin Puta.
Tak naprawdę o tym, co będzie się działo po trzech stronach, więc i na Dolnym Śląsku w strefie przygranicznej, w Czechach i w Niemczech będą decydowały wszystkie samorządy: począwszy od gminnych, poprzez powiatowe i samorząd regionalny, czyli samorząd wojewódzki, ale oczywiście i rząd. Musimy się solidnie przygotować do transformacji, myśleć o tym i mieć wizję, jak najlepiej zdywersyfikować to, co się dzieje w subregionie zgorzeleckim. Kopalnia i elektrownia Turów mają tu ogromną rolę do wypełnienia. Pracują tu wysokiej klasy fachowcy, chcemy w przyszłości wykorzystać ich potencjał w pokrewnych dziedzinach, aby ulokowane w regionie zgorzeleckim firmy skorzystały z ich ogromnego potencjału. Ważne jest, aby pracujący tu ludzie nie musieli wyjeżdżać, aby to wciąż była ich mała ojczyzna - mówił podczas debaty Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
Z kolei Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, mówił o tym, jak ogromne znaczenie ma kompleks Turów dla mieszkańców gminy. Przypomniał m.in., że to z Elektrowni Turów pochodzi ciepło dostarczane do blisko 16 tys. odbiorców.
- Gdyby, zgodnie z postanowieniem TSUE, doszło do zamknięcia kopalni z dnia na dzień, mieszkańcy straciliby pracę i środki do życia, zostaliby pozbawieni dostępu do wody i ciepła systemowego. Dzisiaj skupiamy się na tym, by poprawić zarówno wizerunek Bogatyni, jak i komfort życia mieszkańców gminy. Chcemy stworzyć dobre miejsce do życia i utrzymać przyjacielskie relacje transgraniczne - powiedział Wojciech Dobrołowicz.
Podczas spotkania omówione zostały również uzgodnienia transgraniczne w kontekście wzajemnych relacji. Odniesiono się także do badań przeprowadzonych przez naukowców z Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz Uniwersytetu w Usti nad Łabą, dotyczących współpracy transgranicznej na Trójstyku granic. Badania wpływu sporu międzyrządowego wokół kopalni Turów na polsko-czeskie relacje transgraniczne przedstawili szczegółowo jego autorzy: prof. Joanna Kurowska-Pysz, prof. Hynek Böhm oraz prof. Łukasz Wróblewski.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Wydobyciem PGE GiEK, Miranda Ptak, podzieliła się doświadczeniami z przeprowadzonych uzgodnień transgranicznych w procesie uzyskiwania koncesji na działalność wydobywczą kopalni Turów.
Realizując strategię zrównoważonego rozwoju, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności i realizuje działania mające na celu odpowiedzialne przeprowadzenie transformacji energetycznej regionów, na terenie których prowadzi swoją działalność wydobywczo-wytwórczą.
źródło pgegiek.pl

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2022 r.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld złotych, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za pierwsze półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2022 r. Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 1 616 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: -44 mln zł (strata), segment Ciepłownictwo: -154 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 681 mln zł, segment Obrót: 875 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 340 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł. Ponadto, na wyniki II kwartału 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym powiększające wynik EBITDA łącznie o około 2 161 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na powiększenie wyniku EBITDA o 2 160 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 3 777 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 2 092 mln zł, segment Ciepłownictwo: -142 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 674 mln zł, segment Obrót: 900 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 341 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 266 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 949 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło około 2 376 mln zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w II kwartale 2022 r. przez: - segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 478,5 zł/MWh, - segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 474,7 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r. jest planowana na 20 września 2022 r.

Z okazji Dnia Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka wszystkim Energetykom 
a w szczególnie Cz
łonkom naszego Związku - 
dzi
ękując za całoroczny trud i zaangażowanie, 
Sk
ładamy najserdeczniejsze życzenia, 
satysfakcji z wykonywanej pracy,

dalszego rozwoju zawodowego oraz wielu sukcesów

tak w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

Życzymy także, aby zawsze towarzyszyły Państwu

radość, optymizm oraz jasne perspektywy i poczucie pewności

dnia jutrzejszego. Wszystkiego Najlepszego !!!

 

                                                                                                                                                                          Zarząd MZZPRC

image003.jpg

 

Zakończenie Sporu Zbiorowego Megaserwis

W dniu (04.08.2022) zakończony został spór zbiorowy pomiędzy grupą Związków Zawodowych a Zarządem spółki Megaserwis (Pracodawca) przez podpisanie porozumienia płacowego. Porozumienie to jest następstwem podpisanego porozumienia zawartego w dniu 27.07.2022 pomiędzy Właścicielem a zrzeszeniem związków, do którego należy MZZPRC Elektrowni Turów.

W powyższy spór zbiorowy wśród mocno zaangażowanych związków, były m.in. dwa związki z Elektrowni Turów, w tym nasz – więc śmiało można powiedzieć o kolejnym osiągnięciu.

               

Trochę szczegółów – pracownicy zatrudnieni na 1 września w Megaserwisie otrzymają właśnie od 1 września 200 zł do płacy zasadniczej (czyli odczują to w październiku) oraz jednorazowo 1000 zł wypłacone do 30 września. Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym oraz świadczeniu rehabilitacyjnym podwyżkę 200 zł jaki wypłatę jednorazową 1000 zł. otrzymają po powrocie do pracy.

 

 

Rząd podtrzymuje zamiar utworzenia NABE do końca roku

Podtrzymujemy zamiar stworzenia do końca roku Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - poinformował wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin. Do NABE mają trafić aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych.

Do końca roku chcemy sprawę NABE zamknąć, jesteśmy bardzo blisko porozumienia ze stroną społeczną - powiedział Sasin w środę dziennikarzom na Kongresie 590. „Tam były duże emocje, w tej chwili udaje się osiągać porozumienie" - dodał. Jak podkreślił, proces ten jest niezbędny, bo inaczej spółki nie zdobędą finansowania na niezbędne inwestycje. Zaznaczył, że w czasie jego spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych, wszyscy mówią wprost, że firmy mające „komponent węglowy" nie maja co liczyć na jakiekolwiek kredytowanie. Natomiast same spółki nie mają możliwości samodzielnie finansować inwestycji i musza te pieniądze pozyskiwać - powiedział wicepremier. "Nie ma innej drogi" - dodał Jacek Sasin. 1 marca br. rząd przyjął w drodze uchwały dokument „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Zakłada się tam m.in. odkupienie od kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych bloków węglowych, które trafią do NABE.

Zgodnie z planami rządu, po wydzieleniu aktywów do NABE państwowe koncerny energetyczne skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. W strukturach tych spółek pozostaną także aktywa ciepłownicze i kogeneracyjne. (PAP)

Źródło: (PAP)

 

 

 

 

35. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW OZZZPRC

35. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

Bardzo dobra frekwencja i szybkie, sprawnie poprowadzone przez Adama Zborowskiego i Wojciecha Kasickiego obrady – za nami 35. Krajowy Zjazd Delegatów w Bukowinie Tatrzańskiej.

Na Podhale przyjechało 106 delegatów, którzy udzielili absolutorium Zarządowi i Prezydium OZZZPRC. Działacze odnieśli się do dramatycznej sytuacji za naszą wschodnią granicą i bezwzględnie potępili agresję Rosji na Ukrainę oraz brutalne akty gwałtu i ludobójstwa na ludności cywilnej ujawnione w Buczy, Irpieniu i Hostomlu.

– Podjęliśmy ważne uchwały – m.in. ws. poparcia inicjatywy reaktywowania lub powołania przez Rząd RP resortu ministerstwa dedykowanego energetyce. Uważamy że kluczowa branża gospodarki narodowej powinna mieć – zwłaszcza w obliczu stojącą przed nią zmian – dedykowany sobie resort – wyjaśnia Krzysztof Kisielewski, przewodniczący OZZZPRC.

Podczas zjazdu, w tajnym głosowaniu, wybrano także delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych. Uprawnieni do udziału w nim uprawieni są przedstawiciele Zarządu i Prezydium, ale reprezentacja OZZZPRC będzie liczniejsza. – Nie wiemy, ile ostatecznie osób wybierze się na to spotkanie, bo Forum nie przedstawiło jeszcze szczegółów, ale my już dokonaliśmy wyboru – pojadą ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów – wyjaśnia Krzysztof Kisielewski.

III Walnym Zjeździe Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE

III Walnym Zjeździe Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE. Czeka nas okres ciężkiej i długiej walki o węgiel,

o przyszłość naszego regionu i miejsc tysięcy pracowników. Razem musimy zawalczyć o zrewidowanie polityki energetycznej naszego kraju. Polska musi być krajem suwerennym energetycznie, opartym na rodzimych paliwach kopalnych. Węgiel jako podstawa, stabilizacja i bezpieczeństwo energetyczne.

Między innymi te słowa można było usłyszeć na III Walnym Zebraniu Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE Dziękujemy zaproszonym gościom: Janusz Kowalski , Władysław Gawroński za merytoryczną dyskusję i wnioski. 

 

290680164_560992552239095_3650057695006242316_n.jpg

290516480_560992665572417_3490375337885740984_n.jpg

 

290485966_560992832239067_7522601816436440237_n.jpg

 

 

 

Zakończyło się referendum strajkowe w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

KOMUNIKAT

Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
Związków zawodowych działających w PGE GiEK S.A
Oddział Elektrownia Bełchatów.

Informujemy że 04.04.2022 r zakończyło się referendum strajkowe w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Ustawowe kryterium ważności zostało spełnione.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom za udział w referendum i oddanie głosu w walce o nasze wynagrodzenia.
Głosy oddane na:

„TAK” stanowiły 99,31 % oddanych głosów,

„NIE” stanowiły 0,44% oddanych głosów,

Głosy nieważne stanowiły 0.25% oddanych głosów.

Referendum strajkowe poparła zdecydowana większość załogi.

W dniu dzisiejszym Komitet Protestacyjno-Strajkowy podjął decyzję o ogłoszeniu gotowości strajkowej, oflagowaniu elektrowni oraz wobec groźby strajku wzywa Zarząd PGE S.A. jako zarządzającego całym koncernem do natychmiastowych rozmów.
W przypadku doprowadzenia do strajku odpowiedzialnym za doprowadzenie do takiej eskalacji konfliktu będzie Zarząd PGE poprzez swoje nieodpowiedzialne lekceważące pracowników decyzje!

źródło http://www.zzprc.pl/

Prezes PGE PGE Wojciech Dąbrowski, NABE niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

 

prezes.jpeg

Wydzielenie aktywów węglowych grup energetycznych do NABE jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie umożliwienia rozwoju w kierunku odnawialnych źródeł energii; to także gwarancja utrzymania energetyki w polskich rękach.

„Nadrzędnym celem polskiej elektroenergetyki  – zarówno nas i PGE, jak i innych grup energetycznych - jest utrzymanie polskiej elektroenergetyki w polskich rękach” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski oceniając, iż gwarancją w tym zakresie będzie NABE - agencja mająca „dać bezpieczeństwo energetyczne do momentu, kiedy nie powstaną wielkoskalowe elektrownie jądrowe” oraz inne źródła, wystarczające do pokrycia zapotrzebowania krajowego systemu energetycznego.

W ocenie prezes PGE Wojciecha Dąbrowskiego, aktywa węglowe skupione w należącej do Skarbu Państwa NABE będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju jeszcze przez 25-30 lat – w okresie, kiedy budowana będzie energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła na dużą skalę.

godnie z planami rządu, po wydzieleniu aktywów do NABE państwowe koncerny energetyczne skupią się na inwestycjach nisko- i zeroemisyjnych. W strukturach tych spółek pozostaną także aktywa ciepłownicze i kogeneracyjne.

Źródło: (PAP)

Elektrownia Turów ogrzeje mieszkańców bogatyńskiego Trzcińca

Inwestycja ta polega na wykonaniu nowego, długiego na ok. 450 m odcinka magistrali ciepłowniczej w miejscowości Trzciniec, łączącego istniejącą już infrastrukturę ciepłowniczą Elektrowni Turów z siecią ciepłowniczą realizowaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni. Dzięki inwestycji poprawi się jakość powietrza w Bogatyni, a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych dostaw ciepła systemowego, które pomoże ograniczyć zjawisko niskiej emisji i problem smogu. To kolejny dowód na to, że troska o społeczności lokalne jest jednym z priorytetów PGE GiEK – wyjaśnia Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Cieszę się, że tak długo oczekiwana przez mieszkańców Trzcińca inwestycja doczeka się realizacji, umożliwiając im tym samym stopniowe przyłączanie się do gminnej sieci ciepłowniczej – mówi Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. – Oznacza to, że mieszkańcy tego terenu będą mogli sukcesywnie odchodzić od dotychczasowego sposobu ogrzewania swoich domów za pomocą tradycyjnych pieców, co z pewnością poprawi ich komfort życia. Ten istotny krok, który znacząco poprawi również jakość powietrza na naszym terenie, możliwy był dzięki doskonałej współpracy samorządu z zarządem PGE GiEK oraz Dyrektorem Oddziału Elektrowni Turów, Oktawianem Leśniewskim, dzięki inwestycji poprawi się jakość powietrza w Bogatyni, a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych dostaw ciepła. Dbałość o jakość powietrza należy do priorytetowych zadań PGE GiEK, ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz odpowiedzialność za lokalną społeczność. Poprawa jakości powietrza, likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie odbiorców indywidualnych do sieci ciepłowniczych to niezwykle istotne dla nas działania, natychmiast poprawiające jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy miejscowości usytuowanych w sąsiedztwie aktywów PGE GiEK. Węgiel spalany w przydomowych, nieekologicznych instalacjach bez jakichkolwiek filtrów jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia. Mieszkańcy Trzcińca z pewnością odczują zalety tego rozwiązania. Inwestycja w Trzcińcu będzie początkiem dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej w gminie Bogatynia i kolejnych lokalizacjach. 

list_intencyjny_Oktawian_Leśniewski_dyr-1.ELT.jpg

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption