Text Size
niedziela, czerwiec 23, 2024
 • war_3.jpg
 • war_7.jpg
 • war_2.jpg
 • war_5.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz012.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • war_1.jpg

„Tak dla suwerenności energetycznej Polski. Nie dla wysokich cen energii i ciepła” 

Ponad trzygodzinna manifestacja odbyła się pod hasłem 

„Tak dla suwerenności energetycznej Polski. Nie dla wysokich cen energii i ciepła” 

W sobotę górnicy z Federacji Związków Zawodowych GK Polskiej Grupy Energetycznej protestowali w Warszawie.

Wykonanie wyroku TSUE oznacza natychmiastową utratę pracy przez tysiące ludzi. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób. Zdaniem związkowców, polityka energetyczna Unii Europejskiej doprowadzi do upadku polskiej gospodarki i drastycznych podwyżek cen w sklepach. Również w manifestacji razem ze związkowcami stanęli minister Michał Wójcik i niedawny jeszcze wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski ze skrajnie prawicowej Solidarnej Polski. Obaj politycy mówili to,  o problemach związanych z Polską  energetyką  oraz że Unia jest niesprawiedliwa, faworyzuje inne państwa, jest antypracownicza, antypolska. Polskę już dotknęły podwyżki energii elektrycznej i ciepła ich ceny będą w takiej wysokości, że zwykłej polskiej rodziny nie będzie stać na ogrzewanie mieszkania. Jednak zagrożenie utratą źródeł utrzymania dla tysięcy rodzin jest poza wszelka dyskusją. Jak bezdyskusyjny jest lęk i sprzeciw wobec zagrożenia.

PHOTO-2021-11-06-22-18-40.jpg   PHOTO-2021-11-06-22-48-32.jpg

PHOTO 2021 11 06 22 48 28

 

 

 

 

 

Manifestacja  - Unijne Likwidacje Naszych Miejsc Pracy, Stanowczo Powiedzmy Brukseli w tych decyzjach – NIE ! 

Koleżanki i Koledzy

Szanowni Pracownicy.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno – Strajkowy Spółek Energetyczno – Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych

Organizuje Manifestacje w Warszawie

W dniu 6 listopada organizujemy dla wszystkich Pracowników w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno strajkowego Spółek Energetyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych pikietę,
pod siedzibą Unii Europejskiej w Warszawie, aby zaprotestować przeciwko likwidacji naszych miejsc pracy w procesie szybkiej transformacji energetycznej.

Musimy głośno i masowo zaprotestować, że droga do sprawiedliwej transformacji energetycznej jest poprzez nowe technologie węglowe, a nie likwidację naszych miejsc pracypoprzez zamykanie kopalni i elektrowni.

 Manifestacja  - Unijne Likwidacje Naszych Miejsc Pracy, Stanowczo Powiedzmy Brukseli w tych decyzjach – NIE ! 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w manifestacji.

Zapisy w ZZIT OM w Elektrowni Turów u Marii Kamińskiej tel. 4941

oraz ZZPRC u Agnieszki Minkiewicz 4931.

Zapisy w biurze Związku do 04.11.2021 r. (czwartek) do godz. 14.00

Szczegóły wyjazdu ogłosimy najpóźniej w czwartek.

Manifestacja 06112021.jpg

 

 

Manifestacja plakat 06112021

 

 

 

„Hands off Turów”

„Hands off Turów” – to hasło, które przewodniczyło protestowi w Luksemburgu 22.10.2021r.

W wyniku jednoosobowej decyzji TSUE o zamknięciu Kopalni Turów stajemy w obliczu utraty setek tysięcy miejsc pracy, paraliżu całego regionu, wepchnięcia go i rodzin w nim mieszkających w nędzę energetyczną. Polska i Polacy nigdy nie pozwolą, aby traktować Nas jak politycznych zakładników. Dlatego jesteśmy zmuszeni bronić naszych praw i miejsc pracy w każdy dostępny i godny dla Nas sposób. Elektrownia Turów produkuje 7 proc. energii w Polsce. Dostarcza też okolicznym mieszkańcom ogrzewanie i ciepłą wodę. Kompleks zatrudnia około 4 tys. osób, jednak w firmach kooperujących z kopalnią i elektrownią zatrudnionych jest kilka razy więcej pracowników. Tego unijni pracownicy pod uwagę nie wzięli. Niestety, mimo iż protest odbywa się legalnie i w jednym z najbardziej proeuropejskich stolic naszego kontynentu, na miejscu związkowcy zastali druty kolczaste, zasieki i opancerzone pojazdy.  Możemy tylko sobie wyobrazić, jakie reakcje powstałyby w Europie, gdyby podobne „rekwizyty” zostały rozłożone w czasie manifestacji polskiej opozycji. Pracownicy Kopalni Turów oraz Elektrowni i wielu innych zakładów z całej Polski szli pod sztandarami „Solidarności”, manifestowali w piątek w Luksemburgu przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obawiają się oni o swoją przyszłość i miejsca pracy. Ponadto sprzeciwiali się decyzji TSUE o wstrzymaniu wydobycia węgla. Protest związkowców to również forma zwrócenia uwagi na wciąż rosnące ceny energii i gazu, które w żaden sposób nie są poddawane pod rozwagę brukselskim urzędnikom. Walczą nie tylko o Turów, ale także o suwerenność Polski. 

Nie ma żadnych podstaw traktatowych, żeby w ten sposób traktować polskie firmy, polską energetykę i naruszać naszą suwerenność energetyczną. Chcemy pokazać to tam na miejscu. Drugim niezwykle ważnym celem jest danie sygnału naszym rządzącym, że nie ma tolerancji dla dalszego cofania się przed żądaniami Brukseli dotyczącymi naszej energetyki. Zero wygaszania węgla, zero tego rodzaju transformacji energetycznej, z którą mamy do czynienia obecnie. 

 

YouTube Nie damy zamknąć Turowa Protest Polskich Związkowców w Luksemburgu 22.10.21

 

248136394_3971105269657724_3783976141744827409_n.jpg             lux1.jpg

 

lex4

 

lux5

lux7

 

 

 

 

 

 

Związkowcy jadą bronić Turowa w Luksemburgu. Chcą pokazać siłę polskiego górnika i polskiej energetyki

"Jedziemy pod "trybunał niesprawiedliwości UE w Luksemburgu" , aby wręczyć postanowienie o zamknięciu tego trybunału. Tak jak druga strona chce zamykać nasze zakłady pracy, kopanie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej, co będzie następne ? może inne zakłady.

W Luksemburgu przekonają się, jaka jest siła polskiego pracownika, polskiego górnika, polskiego energetyka. 

- Jedziemy do Luksemburga zareagować na niebywałą, tak naprawdę jednoosobową decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która  Zawieziemy tam pismo zawieszające działalność TSUE. Tak jak oni, nie mając prawa, zawieszają działalność kopalni, tak my zawiesimy działalność tego trybunału, który jedną decyzją skreślił funkcjonowania całej naszej gospodarki na dolnymśląsku. związkowcy oczekują od rządu rozmów i negocjacji, ale nie akceptują tego "jednoosobowego postanowienia pani, która faktycznie sama jest dla siebie w tej sprawie, bo nie ma izby odwoławczej w tej izbie, w tym tak zwanym trybunale niesprawiedliwości".

tur.jpeg

   tur 2.jpeg

W piątek tj.  01.10.2021 odbyło Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Koleżanki i koledzy

W piątek tj.  01.10.2021 odbyło Sprawozdawcze Zebranie Delegatów. Było to pierwsze Zebranie w obecnej kadencji. W trakcie posiedzenia swoje sprawozdania z rocznej pracy przedstawili : Przewodniczący Związku z prac Zarządu , Skarbnik i Komisja Rewizyjna . Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium wszystkim organom Związku. 

Pomimo zaproszenia wielu gości swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Oddziału Pan Oktawian Leśniewski. W swojej wypowiedzi omówił  bieżącą sytuację w naszym zakładzie , a następnie przeszliśmy do fazy zadawania pytań. Muszę przyznać , że było ich dość sporo i dotyczyły one w największej części  braków kadrowych na poszczególnych stanowiskach pracy zarówno na starych blokach jak i na nowym bloku, oraz w pionie technicznym. W swojej odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił , iż ciągle czekamy na zezwolenie przyjęcia nowych pracowników, którzy będą dedykowani do pionu technicznego.

Zebranie Delegatów w podjętych uchwałach zobowiązało Zarząd Związku do podjęcia działań mających na celu zwiększenie obecnie obowiązującej etatyzacji, do analizy zasadności zwiększenia wykazu stanowisk pracy w warunkach szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze naszym zakładzie.

 Walne zebranie Delegatów zmieniło wysokość  niektórych  świadczeń  statutowych od dnia 01.10.2021, wybrano Delegatów na Walny Zjazd Federacji

Po zakończeniu Zebrania Delegatów na krótkich  obradach spotkał się Zarząd, który udzielił kilku zapomóg losowych, dofinansowań dla występujących podmiotów oraz przyjął nowych członków Związku.

Dowiedzieliśmy się na koniec spotkania,  iż Oddział Elektrownia Turów uzyskał zgodę na przyjęcie ponad trzydziestu osób.

Miło mi poinformować iż  w przeprowadzonym dzisiaj  konkursie BHP w naszym Oddziale,  pierwsze miejsce zajął kolega z naszego Związku, pracownik Wydziału TUE kolega Stanisław Celiński. Koledze Celińskiemu i pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy, a pozostałych pracowników zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, w tym miejscu z nieskrywanym zadowoleniem informuję, ze członkowie naszego Związku stanowili około0o 30% wszystkich startujących w konkursie, ale zawsz może być nas więcej.

Na tym zakończę ten krótki komunikat, proszę o przekazanie koleżankom i kolegom , którzy nie mają dostępu do komputera.

Z poważaniem 

B. Tokarski

zebranie_1.jpeg

 

 zebranie-2.jpeg

 

Całą prawda Kopalni Turów

„Czesi nie chcieli zdradzić, ile pompują wody z ujęcia"

- Od 2016 roku próbujemy doprosić się o wyniki pomiarów, ile Czesi pompują wody z ujęcia Uhelna i ile żwirownia Grabštejn zużywa jej do swoich procesów technologicznych - mówi w rozmowie z reporterem portalu PolskieRadio24.pl Rafał Skorupiński, naczelny inżynier kopalni Turów. Byliśmy z kamerą w kopalni, rozmawialiśmy też z górnikami i mieszkańcami Bogatyni. Zapraszamy do obejrzenia reportażu.

źródło Polskie Radio 24

Zrzut ekranu 2021-09-29 o 19.06.10.png

Zrzut.jpg

 

 

Kompleks Turów będzie nadal pracować 

Kompleks Turów będzie nadal pracować !

​W odniesieniu do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego 20 września 2021 roku przez wiceprezes TSUE Rosario Silvę de Lapuerta, PGE Polska Grupa Energetyczna, właściciel PGE GIEK, do której należy kopalnia i elektrownia Turów, informuje, że Kopalnia Węgla Brunatnego Turów posiada niezbędne pozwolenia środowiskowe i ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzi wydobycie. 

- Podobnie jak  cztery miesiące temu, gdy otrzymaliśmy informację o nałożeniu środka tymczasowego na Polskę, chcę zapewnić Pracowników PGE o tym, że Kompleks Turów będzie nadal pracować – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

Biuro Prasowe Grupy PGE

Turow.jpg

Stanowisko I Walmego Zjazdu Delegatów FZZ GK PGE

Stanowisko I Walmego Zjazdu Delegatów FZZ GK PGE o podjęciu działań w celu uwzględnienia całej Strony Społecznej w negocjacjach z Rządem w sprawie przyszłości Sektora Energetycznego i Górniczego.

241286645_373365301001822_569600474375132928_n.jpg

Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów w zw. z decyzją TSUE

Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów w zw. z decyzją TSUE

Wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. "Począwszy od dnia doręczenia niniejszego postanowienia aż do chwili, w której wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r." - Kara będzie naliczana od momentu odebrania przez polskie władze postanowienia wiceprezes TSUE, a więc od dzisiaj albo od jutra. Chodzi o moment otwarcia przez polskich urzędników poczty elektronicznej e-curia. Czechy już to zrobiły - informuje Katarzyna Szymańska-Borginon. Kopalnia i elektrownia Turów nie tylko dają bezpieczeństwo energetyczne w tym regionie Polski; w ostatnim czasie energia z Turowa była także eksportowana np. na Słowację do Niemiec i Czech.  W czerwcu rząd Czech wniósł do Trybunału o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia. Komisja Europejska dołączyła natomiast jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce.

Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów, gdyż wstrzymanie prac w kopalni zagroziłoby stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego i miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

Prezes PGE: Nie godzimy się z decyzją TSUE o karze dla Polski. Kopalnia będzie pracować.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE dotycząca 0,5 mln euro kary dla Polski za każdy dzień pracy kopalni węgla brunatnego Turów jest dość kuriozalna"; "my się z nią całkowicie nie godzimy - skomentował w poniedziałek prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

"Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa pięć kopalni, a w Niemczech cztery; na naszą nałożono karę. Jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wparcia Polski w transformacji, w ogóle do współpracy między krajami Unii Europejskiej?" - komentował na gorąco prezes Dąbrowski.

 

Mapa.jpg

Federację Związków Zawodowych GK PGE

W dniach 03-04.09.2021 Odbył się I Walny Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE. Wśród gości zaproszonych był Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Suwerenności Energetycznej, Poseł na Sejm RP Janusz KowalskiPrzewodniczącym Adam Olejnik poruszył najbardziej gorące tematy, przygotowania Rzadu do "NABE", ransformacji regionów górniczych, sektora wydobycia węgla brunatnego oraz energetycznego przy uwzględnieniu aspektu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego aspekty wydzielania aktywów węglowych. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że udział węgla w produkcji energii elektrycznej będzie się stopniowo zmniejszał. W scenariuszu wysokich cen uprawnień do emisji CO2, z którym mamy obecnie do czynienia, udział ten ma spaść z obecnych 80 proc. do 37 proc. w 2030 r. i do 11 proc. w 2040 r. Elektrownie węglowe mają być zastępowane m.in. przez elektrownie gazowe, morskie farmy wiatrowe i bloki jądrowe. Federacja przed sobą ba teraz trudne zadanie, obrona miejsc pracy oraz podjęcie działań w celu uwzględnienia całej strony Społecznej w negocjacjach z Rządem w sprawie przyszłoęci Sektora Energetycznego. W tej sprawie skierowano stanowisko I Walnego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych GK PGE do Wicepremiera Aktywów Państwowych. 

Władze Federacji 

Przewodniczącym Adam Olejnik MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, wiceprzewodniczącymi: Bogusław Tyszkiewicz NZZG KWB Turów, Andrzej Grzegorowski ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Bogdan Tokarski MZZ PRC w Elektrowni Turów.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Przewodniczący - Piotr Woeltz NZZG KWB Turów, Wiceprzewodnicząca - Marzena Bieleń ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Sekretarz - Katarzyna Muszyńska MZZ "ODKRYWKA KWB Bełchatów", Członek - Piotr Pawlak MZZ PRC w Elektrowni Turów.

Członkami Rady Federacji zostali:
Sebastian Dereń MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, Artur Oliasz NZZ GWB KWB Turów, Jerzy Kołodziej ZZ IiT OM w Elektrowni Turów, Andrzej Użarowski MZZ PRC w Elektrowni Turów.

11 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łódź Śródmieście zarejestrował FEDERACJĘ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GK POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ, w skład której wchodzą jej założyciele: Międzyzakładowy Związek Zawodowy "ODKRYWKA" KWB Bełchatów, Niezależny Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Turów, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów, oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników OM w Elektrowni Turów.

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Elektrowni i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów "MIEDZA" dotyczące przedstawionego projektu "Umowy Społecznej", negocjowanej przez niektórych związkowców...
Pod rozwagę Pracowników!

stanowisko Federacji.jpg

 

 

 

Czesi i Polacy nie chcą sporu o Turów

Czesi i Polacy nie chcą sporu o Turów – wynika z badań mieszkańców regionów po obu stronach granicy
Relacje przygraniczne stanowią ważny element rozwoju dla całego regionu trójstyku granic, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie.

​Z badań przeprowadzonych przez pracownię iAnswer.pl. na zlecenie PGE wynika, że Polaków z Czechami łączą bliskie relacje, a sąsiadom zależy na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych. Mieszkańcy regionu liczą na szybkie i kompromisowe dla obu stron rozwiązanie sporu o Kopalnię Turów.

- Zdecydowana większość mieszkańców Bogatyni, bo aż 92 proc., nie wierzy, że kopalnia mogłaby zostać zamknięta już w tym roku. Jednocześnie 96 proc. badanych mieszkańców gminy Bogatynia ma świadomość, że to nastąpi. Ponad połowa z nich wskazuje horyzont czasowy za 10-20 lat. Zdaniem respondentów ten czas pozwoliłby na przygotowanie się i przeprowadzenie zrównoważonej transformacji - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

- Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 60 proc. Czechów z obszarów przygranicznych deklaruje relacje z Polską. Związki te są zarówno pragmatyczne, jak praca lub wymiana handlowa, ale również opierają się na relacjach osobistych, na co wskazuje blisko 40 proc. respondentów. Aż 82 proc. mieszkańców czeskiego pogranicza wskazało, że zależy im na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych i liczą na to, że spór o kopalnię uda się rozwiązać szybko i kompromisowo dla obu stron - mówi Wojciech Dąbrowski. 

Od lipca do sierpnia br. na zlecenie PGE zostało przeprowadzone badanie opinii wśród mieszkańców gminy Bogatynia oraz mieszkańców czeskiego regionu Hradek nad Nisou oraz niemieckiego regionu Olbersdorf. Mieszkańcom regionu trójstyku granic zostały zadane pytania na temat transformacji energetycznej i sytuacji związanej z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz o dalsze losy Kopalni Turów.

80 proc. badanych ma obawy, że wraz z wygaszaniem kopalni, region przestanie się rozwijać, ale 43 proc., głównie osoby w wieku 25-40 lat i przedsiębiorcy uważa, że gmina ma potencjał, aby rozwijać się na nowych płaszczyznach, jak inne gałęzie przemysłu, energetyka odnawialna, turystyka, oraz handel i usługi skierowane do Czechów i Niemców.

Temat sporu wokół Kopalni Turów jest przez mieszkańców regionu rozpatrywany w większym stopniu jako wyraz braku solidarności z Polską, naruszania równowagi regionu, czy niesubordynacji wobec struktur unijnych, oraz ogólnego wpływu kopalni na środowisko, niż realnego odczuwalnego wpływu kopalni na swoje życie. Z badań wynika, że 24 proc. Czechów i 11 proc. Niemców uważa, że obecność Kopalni Turów ma realny wpływ na ich życie.

Wśród głosów przeciwko zamknięciu kopalni w Turowie pojawia się przede wszystkim kwestia skutków ekonomicznych dla regionu – w tym także dla Czechów i Niemców. Mają oni świadomość, że w tym przypadku duża część pozbawionych pracy górników będzie próbowała szukać pracy po drugiej stronie granicy. Ich zdaniem mogłoby to zaburzyć obecną równowagę co do skali Polaków pracujących w Czechach i Niemczech. 82 proc. Czechów i 79 proc. Niemców wskazuje, że kopalnie w ich krajach również będą stopniowo wygaszane.

Z badań wynika, że mieszkańcom regionu bardzo zależy na szybkim zakończeniu sporu i wypracowaniu kompromisu, gdyż obecne napięcia niekorzystnie wpływają na równowagę sąsiedzką trójstyku granic, a tym samym na wymianę gospodarczą, która od lat jest ważnym filarem rozwoju regionu. Uważa tak 76 proc. badanych.

Również Polacy z obszarów przygranicznych (32 proc.) pozytywnie oceniają bliskość Czech, przy czym aż 78 proc. dostrzega potencjał wynikający z sąsiedztwa. Takiego zdania są głównie przedsiębiorcy niezwiązani z kopalnią oraz respondenci z grupy wiekowej 25-39. Wzajemne relacje są określane jako pozytywne, a przekraczanie granicy stało się umowne i niemal niezauważalne.

Badanie lokalnych nastrojów społecznych wokół transformacji regionu przeprowadziła w dniach 20 lipca – 8 sierpnia 2021 r. pracownia badawcza iAnswer.pl na zlecenie PGE na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku 18-59 lat - mieszkańców regionów otaczających kompleks kopalni i elektrowni Turów: Bogatynia w Polsce (600 wywiadów), Hradek nad Nisou w Czechach (200 wywiadów), Olbersdorf w Niemczech (200 wywiadów).

Biuro Prasowe Grupy PGE

 

 

pge_cz.jpg

Przyszłośc-Bogatynia.jpg

 

 

 

 

Kalendarz uroczystości organizowanych w ramach obchodów Dnia Energetyka 2021

 

Kalendarz uroczystości organizowanych w ramach obchodów Dnia Energetyka 2021

  05.09.2021

Zawody Krótkofalarskie z okazji Dnia Energetyka 2021

Festyn Wędkarski z okazji Dnia Energetyka 2021

6-11.09.2021

Turystyczny Rajd Piechurów z okazji Dnia Energetyka 2021

10.09.2021

Akademia z okazji „Dnia Energetyka 2021”, Sala widowiskowa /godz. 12:00

12.09.2021

Uroczysta Msza Święta w intencji Energetyków Turowa w Kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej i Pocztów Sztandarowych /godz. 12:00

19.09.2021

Uroczysta Msza Święta w intencji Energetyków Turowa w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Działoszynie z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej i Pocztów Sztandarowych /godz. 10:30

Turniej Szachowy o puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

26.09.2021

Uroczysta Msza Święta w intencji Energetyków Turowa w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Bogatyni z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej i Pocztów Sztandarowych (Trzciniec) /godz. 11:00

Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci i Młodzieży o puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Turniej Tenisa Stołowego dla Dorosłych o puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

 

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption