Text Size
niedziela, czerwiec 23, 2024
 • war_5.jpg
 • warsz0130.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_2.jpg
 • war_7.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_8.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_6.jpg
 • war_3.jpg
 • war_1.jpg

Wznowienie negocjacji z Czechami ws. Turowa ma nastąpić 18 stycznia.

 

Negocjacje ws. Turowa. Polska strona chce, by Czesi natychmiast wycofali sprawę z TSUE. Do kolejnego spotkania polsko-czeskiego ws. Turowa ma dojść 18 stycznia - poinformowała w poniedziałek szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednym z kluczowych elementów negocjowanej umowy ws. Turowa jest zobowiązanie strony czeskiej do wycofania sporu z Trybunału w ciągu trzech dni, czyli - patrzą na procedury europejskie - natychmiast - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zielona energia kosztuje nas 870 mln zł

Z wpływów pochodzących z opłaty wytwórcy zielonej energii korzystający z aukcyjnego systemu wsparcia mają pokrywane tzw. ujemne saldo, czyli różnicę między ceną energii zagwarantowaną w aukcji a ceną rynkową. Opłata ta służy też finansowaniu systemów Feed-in-tariff (FIT) oraz Feed-in premium (FIP). Systemem zarządza państwowa spółka Zarządca Rozliczeń, która pełni funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej. 

W latach 2016-2021 wpływy z opłaty OZE, która jest kosztem dla odbiorców energii, mogą sięgnąć blisko 870 mln zł. Obecnie w systemie wsparcia zielonej energetyki finansowanym z opłaty OZE jest nadwyżka wpłat nad wypłatami, a tzw. dodatnie salda pojawiają się sporadycznie. Jednak są opinie, że można się spodziewać wzrostu liczby instalacji z dodatnim saldem, czyli sprzedających prąd po cenach wyższych niż aukcyjne. W efekcie znaczenia nabiera rozliczanie dodatniego salda. Tegoroczne wpływy z opłaty OZE, którą ponoszą odbiorcy energii, szacowane są na około 243 mln zł; na koniec lutego 2021 nadal występowała nadwyżka wpływów z opłaty OZE nad wydatkami (ponad 196 mln zł). Największymi beneficjentami systemu finansowanego z opłaty OZE są biogazownie, elektrownie wodne i fotowoltaiczne; tzw. dodatnie salda występowały dotychczas  sporadycznie.

392767.jpg

żródło: Energetyka, wnp

Obroty energią elektryczną i tzw. zielonymi certyfikatami

Na TGE w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku spadły obroty energią elektryczną i  tzw. zielonymi certyfikatami oraz  tzw. białymi certyfikatami, a wzrosły obroty gazem i gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Licząc rok do roku wzrosły znacząco giełdowe ceny energii elektrycznej i gazu, ale także  ceny tzw. zielonych certyfikatów i tzw. białych certyfikatów- wynika z danych przedstawionych przez Towarową Giełdę Energii ( TGE).

Zrzut ekranu 2022-01-9 o 18.37.30.jpg

Średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w grudniu 2021 r. na poziomie 829,98 zł/MWh i jest to wzrost o 277,58 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) w grudniu 2021 wyniosła 721,84 zł/MWh, co stanowi wzrost o 265,43 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada 2021  

źródło:TGE

 

RZĄD CZESKI OGŁASZA PLAN ZMNIEJSZENIA WĘGLA DO 2030

RZĄD CZESKI OGŁASZA PLAN ZMNIEJSZENIA WĘGLA DO 2030 R.,

PRAGA, 20.05.2021 r. – Czeski zakład energetyczny ČEZ ogłosił, że do 2030 r. zmniejszy udział energii elektrycznej wytwarzanej przez spalanie węgla z 39 do 12,5%. GW mocy OZE do tego samego dnia.

Komunikat pojawia się po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna wykazała, że ​​cały węgiel musi zostać wycofany z sektorów energetycznych krajów OECD do 2030 r., jeśli świat ma osiągnąć cel zerowych emisji netto do 2050 r., w raporcie opublikowanym na początku tego tygodnia [ 1]. Komunikat ČEZ [2] prawdopodobnie przyciągnie uwagę ministrów czeskiego rządu, którzy mają wkrótce głosować nad propozycją wycofania się z węgla. Scenariuszem rekomendowanym przez czeską komisję węglową jest rok 2038, ale połowa ministrów wskazała poparcie dla daty 2033. Żaden z nich nie jest zgodny z paryskim porozumieniem klimatycznym ONZ [3].

„Decyzja ČEZ o pozbyciu się prawie wszystkich mocy produkcyjnych węgla do 2030 r.  mocno skupia uwagę na głosowaniu czeskiego rządu w sprawie wycofania węgla” — powiedział Zala Primc, działacz kampanii Europe Beyond. Węgiel. „Sekretarz generalny ONZ mówi, że wszystkie kraje UE powinny odejść z węgla do 2030 r., podobnie wskazała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, a teraz do podobnego wniosku doszedł największy czeski koncern węglowy. Oczekujemy, że Czechy dołączą do czternastu innych krajów europejskich, które albo już opuściły węgiel, albo zobowiązały się to zrobić do 2030 r., co będzie wymagało od rządu czeskiego przyspieszenia, przyjęcia wyjścia z węgla w 2030 r. i przyspieszonego przejścia do odnawialne źródła energii”.

Rola węgla brunatnego w Czechach

Według różnych ujęć węgiel brunatny stanowił w 2020 r. od 25% (zużycie energii pierwotnej) do 40% (udział w produkcji energii elektrycznej) miksu energetycznego Czech (por. wykres 2). Po odliczeniu niewielkiego eksportu (import jest śladowy) ok. 85% pozostałej krajowej produkcji przeznacza się na produkcję prądu i ciepła. W obu przypadkach udział węgla brunatnego spadł w ciągu ostatniej dekady – odpowiednio o 7 p.p., do poziomu 40% i o 5 p.p., do 42%.

Komu zależy na naliczaniu kar ?

20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że Polska musi zapłacić 500 tysięcy euro dziennie za funkcjonowanie kopalni Turów, która według UE łamie prawo. Komu zależy aby dalej spór trwał?

Ogromne różnice w poziomie cen na granicy sprawiają, że Polska pierwszy raz od lat jest eksporterem energii elektrycznej. We grudniu 2021 eksport prądu wyniósł prawie całą terawatodzinę i jeśli nic się nie zmieni, nie można wykluczyć, że nasz kraj zamknie 2021 r. jako eksporter energii netto (mimo że w ubiegłym roku pobiliśmy rekord po stronie importu).

Zachodnia Europa mocno oparła transformację energetyczną na budowie farm wiatrowych. Niestety 2021 r. okazał się słaby pod względem wietrzności. W Niemczech produkcja z wiatru od stycznia do sierpnia br. okazała się o 20 proc. niższa niż rok wcześniej. Dodatkowo cenowy stres nasila podgrzewana przez Rosjan panika na unijnym rynku gazu. Przybywa obaw, że zapasy surowca w magazynach okażą się niewystarczające. Dodatkowo ceny uprawnień do emisji CO2 są niemal dwukrotnie wyższe niż na początku 2021 r.

Polska która oparła energetykę na węglu na tle Europy wygląda bezpiecznie. Niezależnie od tego, czy pracują wiatraki i farmy słoneczne, można włączyć produkcję z węgla.

Do 2044 roku, węgiel jest dla nas gwarancją bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo należy przypomnieć że Polska jest "niesamowitym beneficjentem systemu" ETS nasz kraj dokłada fundusze na transformację klimatyczną i energetyczną ze środków krajowych i od lat przeznacza na to pieniądze w ramach takich programów, jak "Czyste Powietrze" czy "Mój Prąd", a także dofinansowania termomodernizacji budynków, panel fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Dziś Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o kompleksową reformę systemu handlu emisjami dwutlenku węgla w systemie ETS. Można już zauważyć, niekontrolowany
sposób, zarządzania systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS, którymi już się handluje na platformach spekulacyjnych, jak na przykład Bitcoinem. Komisja Europejska broni systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), zachęca do dekarbonizacji i generuje przychody, aby inwestować w czyste technologie źródeł energii, które pomagają obniżyć emisje o ponad 40 procent od 2005 roku w poszczególnych sektorach.
System jest centralnym punktem Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE, której celem jest uzyskanie neutralności technologicznej do 2050. Unia Europejska stoi przed kluczowymi decyzjami. Obecna koncepcja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest błędna. Konieczne jest przeprowadzenie głębokiej reformy systemu.

kara na dzień 03.12.2022 r.

Zrzut ekranu 2022-01-3 o 21.16.18.png

Dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne

Dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ocenił też, że "to, że koszty zielonej transformacji obciążają obywateli, to ogromny błąd unijnych technokratów".

W ocenie szefa MAP "ze strony Brukseli potrzebne jest podejście pragmatyczne, a nie ideologiczne". "To, że koszty zielonej transformacji obciążają obywateli, to ogromny błąd unijnych technokratów, którzy nie rozumieją, że transformacja bez akceptacji ze strony społecznej nigdy nie zostanie przeprowadzona. My jako rząd to rozumiemy. Niestety brukselskie elity zamykają na to oczy" - podkreślił Sasin.

źródło czytaj dalej: 

https://www.wnp.pl/energetyka/elektrownie/sasin-dwie-trzecie-ceny-pradu-to-obciazenia-unijne,519201.html

Nie ma uniwersalnych recept na ciepłownictwo przyszłości

Choć nasz biznes w większości objęty jest EU ETS, bierzemy pod uwagę zachowanie różnorodności paliwa, węgla nie wykluczając jako paliwa rezerwowego lub szczytowego. Zastanawiamy się, jak zróżnicować miks paliwowy, by utrzymać elastyczność w zarządzaniu marżą i nie uzależnić się od jednego paliwa. 

żródło adres: 

https://www.wnp.pl/energetyka/nie-ma-uniwersalnych-recept-na-cieplownictwo-przyszlosci,516876.html

Elektrownia jądrowa w Polce może najwcześniej zostać wybudowana ok. 2040 r

Koszt budowy 1000 MW w elektrowniach jądrowych w Europie wynosi ok. 10 mld dolarów, czyli blisko 40 mld zł. W przypadku Chin czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich te koszty mogą być niższe, ale tam są inne standardy - np. te dotyczące bezpieczeństwa pracy takiej elektrowni. W Polsce będziemy przeciągać pracę starych bloków węglowych, ale luki wielkości 8 czy 10 tys. MW nie przeskoczymy. W efekcie za ok 5 lat będziemy mieli stopnie zasilania. Małe reaktory jądrowe w Polsce mogą pojawić się najwcześniej ok. roku 2050. Tyleż że energia w nich produkowana będzie droższa niż w dużych reaktorach. aby zachować bezpieczeństwo dostaw energii to do roku 2030 trzeba wybudować od 8 tys. do 10 tys. MW dyspozycyjnych mocy wytwórczych. Dokument stwierdza, że od roku 2024 rozpoczną się braki w dostawach energii elektrycznej i że nie ma w tej chwili środków zaradczych, które by temu zapobiegły. Problemem dzisiaj nie jest budowa elektrowni jądrowych, lecz to, czy za 5 lat ludzie będą mieli energię... Elektrownia jądrowa w Polce może najwcześniej zostać wybudowana ok. 2040 r., czyli za późno.

źródło wnp.pl

Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże

Z okazji Dnia Górnika gorąco życzę, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków towarzyszyło Ci zawsze poczucie bezpieczeństwa - i to zarówno bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia. Szczęść Boże! 

Zrzut ekranu 2021-12-3 o 18.04.20.png

Grupa kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2021 roku.

 • Grupa PGE w III kwartale 2021 w porównaniu  do III kwartału 2020 osiągnęła  wzrost raportowanego zysku EBITDA o 36 proc. notując poprawę tego wskaźnika we wszystkich głównych  segmentach biznesowych
 • - Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.
 • Grupa PGE w III kwartale 2021 wyprodukowała 17,6 TWh energii elektrycznej, czyli o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020, a w tym z węgla brunatnego 9,7 TWh czyli o 26 proc. więcej niż w III kwartale 2020. 

Grupa kapitałowa PGE w III kwartale 2021 dzięki m.in. dobrej koniunkturze na rynku energii elektrycznej osiągnęła około 1,9 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 23 proc. i zanotowała 545 mln zł zysku netto , czyli o 110 proc. więcej niż w III kwartale 2020 roku. 

 

Wydarzenia MZZPRC

Koleżanki i koledzy

W minioną sobotę miały miejsce dwa wydarzenia , w których uczestniczyli członkowie naszego Związku.

Pierwszym z nich była pielgrzyma do Częstochowy i uczestnictwo w Uroczystej Mszy Świętej.

Msza sprawowana była w intencji pomyślnego rozwiązania spraw Kompleksu Turów z naszymi południowymi sąsiadami,  za pracowników Elektrowni i Kopalni Turów i naszych rodzin oraz mieszkańców miasta i gminy Bogatynia. W uroczystości uczestniczył między innymi nasz Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele MZZPRC.

Drugim wydarzeniem było uczestnictwo w manifestacji  w Warszawie. Protesty odbył się pod hasłem "Tak dla suwerenności energetycznej Polski. Nie dla wysokich cen energii i ciepła”

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno Strajkowy GK PGE - TAURON, wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych , protestowali  w Warszawie, przeciwko niesprawiedliwej transformacji energetycznej, drastycznemu wzrostowi cen energii, ciepła, paliw i gazu, oraz spekulacyjnej cenie emisji CO2, która rujnuje Polską Gospodarkę, a także prowadzi do zubożenia Polski i Polaków. W trakcie protestu została wręczona petycja do Pani Ursuli von der Leyen.

Po zakończonej pikiecie Prezydium OKPS dzięki Panu Ministrowi Januszowi Kowalskiemu spotkało się Ministrem Sprawiedliwości , Prokuratorem Generalnym Panem Zbigniewem Ziobro.

 Poruszyliśmy tematy dotyczące wsparcia w sprawie budowania suwerenności energetycznej Polski opartej na własnych zasobach. Bardzo ważne w tym zakresie jest przychylność w sprawie transformacji energetyki opartej na naszych zasobach naturalnych.  

Dziękuję wszystkim Członkom naszego Związku za uczestnictwo i reprezentację w obu wydarzeniach.

W kontekście Turowa czy będzie przełom?

Być może czeka nas przełom ws. Turowa. Czechy mają już nowego premiera, który w ciągu dwóch tygodni powinien skompletować rząd. Wtedy negocjacje ws. kopalni będą mogły wrócić na właściwe tory. 

Andrej Babisz nadal kieruje odchodzącym gabinetem, który zakończy swoją misję z chwilą mianowania przez prezydenta nowego rządu.

Prezydent zadeklarował, że chce szybko mianować nowy gabinet, ale jednocześnie zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi kandydatami na ministrów. Te spotkania, zdaniem prezydenta, powinny zakończyć się 13 grudnia br.

ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POLSKI - 06.11.2021 JASNA GÓRA

Dznia - 6.11.2021 na Jasnej  Górze odbyła się Msza święta w intencji dyrekcji, pracowników i ich rodzin z Kopalni i Elektrowni Turów  

ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POLSKI - 06.11.2021 JASNA GÓRA

MODLITWY:

MODLITWA O POMYŚLNE ROZWIĄZANIE SPRAW KOMPLEKSU TURÓW.

MODLITWA W INTENCJI PRACOWNIKÓW KOPALNI I ELEKTROWNI TURÓW ORAZ ICH RODZIN.

MODLITWA ZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOGATYNIA.

ORGANIZATORZY: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ks. wicedziekan  Piotr Kutkiewicz proboszcz  ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W BOGATYNI -

DYREKTOR ODDZIAŁU ELEKTROWNIA TUROW OKTAWIAN LEŚNIEWSK

 We mszy uczestniczyli:

ks. wicedziekan  Piotr Kutkiewicz proboszcz 

Posłanka Parlamentu Europejskiego Beata Kempa. 

Poseł Janusz Kowalski.

Dyrektor PGE GiEK S.A. ODDZIAŁU ELEKTROWNIA TURÓW,

Oktawian Leśniewski, 

Burmistrz MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz,

Poczty Sztandarowe  z Elektrowni Turów,

Orkiestra zakładowa z Elektrowni Turów, 

Pracownicy z Elektrowni i kopalni Turów oraz mieszkańcy MiG Bogatynia.

 image.png

PIELGRZYMKAMIESZKAŃCÓW MIG BOGATYNIA NA JASNĄ GÓRĘ 06.11.2021

 

jg1

ks. wicedziekan  Piotr Kutkiewicz proboszcz 

image.jpeg

 

 

 

 

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption