Text Size
niedziela, czerwiec 23, 2024
 • war_3.jpg
 • warsz012.jpg
 • warsz0124.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_2.jpg
 • war_7.jpg
 • war_5.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_1.jpg
 • war_8.jpg

Prawo pracy wymaga reformy.

Prawnicy są zgodni: prawo pracy wymaga reformy, a Kodeks pracy, który zatrzymał się przed epoką cyfryzacji - nie tylko unowocześnienia, ale i odbiurokratyzowania. Najnowsze zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia, sprawiły, że przepisy stały się mniej elastyczne niż były. Polski ustawodawca nie oszczędził nawet małych firm - nie wprowadził dla nich uproszczeń, choć pozwalało mu na to prawo UE.
Prawo pracy w Polsce staje się niezwykle zbiurokratyzowane. Oczywiście rozumiem, że prawo unijne wymaga wiele tego typu czynności, ale w moim przekonaniu niekoniecznie wymaga tak sformalizowanego ich dokumentowania. Moim zdaniem, skazujemy znakomitą większość mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników na łamanie prawa pracy lub na dodatkowe wydatki. Bo taki człowiek nie ma wiedzy z prawa pracy na takim poziomie, aby wykonywać oczekiwania kodeksu pracy. Alternatywnie, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, żeby ktoś prowadził za niego dokumentację pracowniczą. Tak naprawdę więc albo zabieramy mu czas, albo nakładamy na niego obowiązek wykupienia usługi. A na pewno nie jest to tak, że dyrektywy unijne wymagają aż tak dalece idącego sformalizowania od każdego przedsiębiorcy. 
W opinii dr Liwiusza Laski, zmiany są konieczne, bo obecnego kodeksu nie da się już czytać. Jednocześnie jednak przyznaje, że zrobienie nowego kodeksu nie będzie łatwe. – Trzeba dokonać przeglądu przepisów, by wypracować nowoczesne rozwiązania. Przez ostatnie lata prawo zmieniło się bardzo, a my zmieniliśmy się jako pracownicy. Chyba tylko politycy oderwani od rzeczywistości w parlamencie nie mają świadomości jak daleko już jesteśmy – mówi dr Liwiusz Laska. I podkreśla: - Potrzebujemy potężnej reformy, ale od początku przemyślanej. Najlepiej, żeby szefowie wszystkich sił politycznych usiedli do stołu i ustalili, jakiego prawa pracy chcą na najbliższe lata a potem dali to do zrobienia ekspertom.  
- Z całą pewnością potrzebna jest rekodyfikacja polskiego prawa pracy, przy czym w dalszym ciągu powinien być to kodeks pracy, a nie jak wielu postuluje kodeks zatrudnienia. Praca jest pojęciem szerszym i tym samym bardziej odpowiada współczesnym trendom i oczekiwaniom uczestników rynku – podsumowuje  prof. Małgorzata Kurzynoga.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa

Powstanie rządowej agencji, która przejmie na siebie coraz mniej rentowną produkcję energii z węgla, jest odkładane co miesiąc. Czy podobnie będzie z terminem majowym? Informacje dobiegające ze spółek wskazują, że uzgadnianie mają być dokumenty sprzedaży.

Bankowe rozmowy prawie zakończone 

Jeszcze kilka tygodni temu rząd prowadzi zaawansowane rozmowy z bankami na temat finansowania całego procesu, którym jest wydzielenie aktywów węglowych z PGE, Enei, Tauronu i Energi. Teraz proces jest niemal dopięty. Chodzi nie tylko o banki krajowe, ale także światowe międzynarodowe korporacje finansowe. Szersze grono banków pozwoli rozłożyć związane z tym procesem ryzyko na wiele podmiotów. Rozmowy miały dotyczyć m.in. gwarancji finansowania zakupu przez nowy podmiot uprawnień do emisji CO2. Bankowe rozmowy nie są jednak jeszcze ostatecznie zakończone, bo ten etap czeka na uzgodnienie formy rozliczenia i kwoty, za jaką elektrownie węglowe, stanowiące 62 proc. polskich mocy potrzebnych do produkcji prądu, przejdą do państwowego NABE.  Dlatego też to wycena i forma transakcji blokuje ten proces. Największa spółka, Polska Grupa Energetyczna w sprawozdaniu finansowym za 2022 r., które zostało opublikowane pod koniec marca informuje jedynie, że wszystkie ewentualne transakcje związane z wydzieleniem aktywów są przeprowadzane w oparciu o rynkową wycenę niezależnego podmiotu oraz po przeprowadzeniu badania due diligence, które jest na ukończeniu. – Poszczególne wyceny uwzględnią zobowiązania finansowe, które spółki wytwórcze, wydzielane w ramach transakcji, posiadają wobec podmiotów dominujących i/lub zobowiązania finansowe wobec instytucji finansujących – podkreśla spółka. Sposób rozliczenia transakcji, z uwagi na zadłużenie spółek wytwarzania wobec całej grupy kapitałowej, ma być – jak podaje PGE – przedmiotem szczegółowych uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, a obecnymi właścicielami i ich kredytodawcami. Spółka przyznaje jednak wprost, że w szczególności wycena oraz zasady rozliczenia długu i innych zobowiązań związanych z wydzielanymi aktywami nie zostały jeszcze określone. Nie zostały więc podjęte niezbędne decyzje korporacyjne dotyczące sprzedaży aktywów węglowych, a te miałby zapaść pod koniec kwietnia inicjując ten proces. Niemniej prezes PGE Wojciech Dąbrowski podkreśla, że PGE jest gotowe od strony operacyjnej na ten proces. – Utworzyliśmy rezerwę dla pracowników mających opuścić struktury grupy PGE. Ta transakcja i jej finalizacja będzie miała miejsce w II kwartale tego roku – mówił pod koniec marca Dąbrowski.  

Źródło: rp.pl

Budżetówka chce podwyżek - 12 proc. od lipca, 25 proc. od 2024 r. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/place-w-budzetowce-postulaty-forum-zwiazkow-zawodowych,521081.html

Forum Związków Zawodowych domaga się od rządu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej. Chodzi o 12 proc. począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz 25 proc. od 1 stycznia 2Q24 roku. Pismo w tej sprawie skierowano bezpośrednio do premiera, zaznaczając że brak realizacji postulatów oznacza protest.
 www.pap.pl

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy 2023

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy odnoszą się do kwestii zawierania umów i ich rozwiązywania, wprowadzają nowe urlopy oraz uelastyczniają pracę rodziców. Jednym z przepisów jest wprowadzenie konieczności uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę na czas określony lub umożliwienie złożenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia.

Większa ochrona pracowników przed zwolnieniem

Nowe uprawnienia łączą się z ochroną przewidzianą dla tych pracowników, którzy postanowili z nich skorzystać.

Dlatego nie można uzasadnić rozwiązania umowy o pracę:

 • wystąpieniem przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 • jednoczesnym zatrudnieniem w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie czy umowy o dzieło
 • dochodzeniem udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia lub o ich zmianie
 • skorzystaniem z prawa zwrotu kosztów szkolenia i wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy.

Ma tu zastosowanie odwrócony ciężar dowodu. To pracodawca musi udowodnić, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę kierował się innymi powodami niż wyżej wymienione.

W przypadku stwierdzenia naruszenia pracownik ma prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zmiany w zakresie umów o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika

Dotychczas umowa o pracę, którą pracodawca zawierał z pracownikiem, musiała zawierać informacje dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, warunków pracy i płacy oraz datę jej zawarcia.

Większe uprawnienia pracowników i członków ich rodzin

Urlop opiekuńczy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie:

 • będącej członkiem rodziny lub
 • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop ten można wykorzystać jednorazowo lub w częściach. Wymiar urlopu wynosi 5 dni, a pracownik nie pobiera z tytułu korzystania z niego wynagrodzenia.

Ważne! Za członka rodziny uważamy syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Urlopu udzielasz na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownik korzystający z tego zwolnienia zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Masz obowiązek udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Tak jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik może złożyć wniosek w każdej dostępnej formie.

Elastyczny rozkład czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Musi to zrobić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Podstawa prawna

Po Czechach teraz Niemcy chcą zaskarżyć Turów. Będzie druga skarga z Niemiec

Niemieckie miasto Żytawa chce wnieść drugą skargę przeciwko kopalni węgla brunatnego Turów, która wciąż należy do Polskiej Grupy Energetycznej. Leżące 3 km od kopalni miasto cierpi z powody pracy kopalni, która ma wydobywać ten surowiec do 2044 r.

Pozwem strony niemieckiej zajmie się warszawski sąd. Pierwszy wniosek - niezależenie od podjętych przez PGE, właściciela obiektu, działań ochronnych - którzy złożyli Niemcy w tej sprawie „miał zostać zignorowany”. Władze Żytawy uważają, że ocena oddziaływania kopalni na środowisko "nie jest jeszcze prawnie wiążąca". Dodatkowo władze przedstawiają analizy, które wskazują na to, że w wyniku wydobycia węgla, ich miasto może obniżyć się o metr. Zdaniem Niemców nie uwzględniono również obaw o zanieczyszczenie wód gruntowych, emisji drobnych pyłów i hałasu oraz rekultywacji terenu po wydobyciu węgla. Elektrownia i kopalnia w Turowie ma pracować do 2044 r., kiedy to skończą się pokłady węgla. Leżący na trójstyku granic polsko-niemiecko-czeskiej kompleks ma fundamentalne może produkować do 7 proc. rocznego zapotrzebowania na energię. PGE szacowało, że przedwczesne zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł.

Źródło: www, pap

Lokalizacja elektrowni jądrowej Lubiatowo Kopalino.

Berliner Zeitung straszy odpadami z polskiego atomu w Bałtyku i namaszcza organizację Bałtyckie SOS do blokady projektu. – Elektrownia ma powstać na terenach należących do europejskiego programu ochrony przyrody Natura 2000. Grupa Bałtyckie S.O.S. jest przeciwna inwestycji. Działacze obawiają się, że atomowe odpady przedostaną się do Bałtyku. Ich zdaniem większość mieszkańców jest przeciwna elektrowni, ale obawia się o tym publicznie mówić – czytamy w Deutsche Welle opisującym artykuł Berliner Zeitung. Najnowszy sondaż opinii publicznej w Polsce pokazuje, że 88 procent mieszkańców popiera budowę. Protesty Bałtyckiego SOS nie podważyły dotąd konsensusu politycznego w Polsce w tej sprawie, czego dowodem jest ponadpartyjne poparcie specustawy jądrowej w Sejmie mającej usprawnić inwestycję.

Źródło: www biznes. Deutsche Welle/

PGE, czekając na NABE,  jest deklaracja

Producent prądu w Polsce zapowiada rychłe pożegnanie z węglem poprzez powstanie NABE. Na przełomie marca i kwietnia będzie formalna decyzja o utworzeniu NABE. Zostaną jeszcze pewne kwestie, będziemy mieli okres przejściowy, 2-3 miesiące, kiedy będą podejmowane wszystkie inne kwestie dotyczące finansowania – powiedział dziennikarzom w Świnoujściu wicepremier Jacek Sasin. Powstanie tej agencji i wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych pozwoli PGE, Enei, Tauronwi i Enerdze na zaciąganie kredytów na inwestycje na korzystniejszych warunkach. Czerwcowa aktualizacja strategii ma uwzględniać projekt atomowy. – Podpisaliśmy niedawno zasady współpracy w powołaniu polskiej spółki celowej z ZE PAK. Ta spółka będzie stroną rozmów z partnerem koreańskim. Jak tylko będzie zgoda UOKiK na powołanie tego podmiotu, rozpoczną się rozmowy ze Koreańczykami. Zakładamy, że będzie to projekt czysto biznesowy (...) w formule project finance. Nie zakładamy dzisiaj pomocy publicznej dla tej inwestycji – powiedział Dąbrowski. Dodał, że instytucje finansujące inwestycję będą musiały mieć zapewniony kontrakt zabezpieczający odbiór energii elektrycznej z elektrowni, np. w formule PPA.

Zrzut ekranu 2023-04-17 o 10.24.14.png

Źródło: WWW,PAP,Parkiet

Cena energii poniżej kosztów wytworzenia. Nowa propozycja Brukseli

 • KE zaproponowała zmiany w modelu rynku energii elektrycznej mające na celu większe niż obecnie uniezależnienie rachunków za prąd od wahań cen CO2 i paliw, a głównie gazu.
 • - Brukseli udało się zachować równowagę regulacyjną, bo wytwórcy mają mechanizmy ucieczki od kontrolowanych poprzez kontrakty różnicowe cen sprzedaży prądu, a rządy zyskują możliwość ochrony gospodarstw domowych i MŚP przed nadmiernym wzrostem cen - mówi Maciej Burny, prezes  Enerxperience.
 • Mechanizmy kształtowania cen energii mają zapewnić państwu środki na wspieranie jej odbiorców szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu.
 • O rynku energii elektrycznej będziemy rozmawiali podczas debaty "Nowy model rynku energii?" podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

KE chce, żeby maksymalnie dużo energii było sprzedawane w kontraktach długoterminowych i w związku z tym poprzez regulacje chce skłonić państwa do usuwania barier rozwoju umów PPA, czyli długoterminowych umów sprzedaży energii z OZE, a w przypadku wspierania nowych inwestycji w OZE i energetykę jądrową pomocą publiczną proponuje wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu CfD.

źródło www: wnp 

PGE otrzyma ponad dwa miliardy kredytu odnawialnego

Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kredyt odnawialny w wysokości 2,33 mld zł. Pożyczka od konsorcjum sześciu banków ma być przeznaczona m.in. na finansowanie inwestycji, innych niż węglowe.

Zgodnie z umową, kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności PGE, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe oraz refinansowanie zobowiązań finansowych. W skład konsorcjum banków wchodzą Pekao, PKO BP, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Alior Bank i Santander Bank Polska.

PGE zaznaczyła, że kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie. Ostateczny dzień spłaty przypada na 26 lutego 2027 roku.

Kredyt odnawialny to forma pożyczki, której nie spłaca się w ratach. Polega na tym, że każda wpłata na konto zmniejsza wykorzystany limit, przez co bank nalicza odsetki wyłącznie od kwoty pozostałej do spłaty.

Polska Grupa Energetyczna/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

 

Trzecia elektrownia jądrowa w Polsce

Polski rząd zapowiedział już, że w Polsce powstaną trzy elektrownie jądrowe. Do tej pory poznaliśmy lokalizacje dwóch takich inwestycji (Pątnów i Lubiatowo-Kopalino), ale trzecia pozostawała tajemnicą. Mowa było tylko o centralnej Polsce. W środę na antenie Telewizji Trwam wicepremier Jacek Sasin zdradził, o jaki konkretnie obszar może chodzić.

Oprócz inwestycji w Pątnowie i elektrowni na Pomorzu, ma powstać jeszcze trzecia lokalizacja reaktorów. "Przed nami wybór trzeciej lokalizacji. Wiele wskazuje na to, że może to być Bełchatów" - poinformował Jacek Sasin. Zastrzegł jednak, że wymaga to jeszcze uzgodnień.

"Preferujemy tę lokalizację z tego względu, że istnienie przyłączy i sieci energetycznych bardzo ułatwia tego typu inwestycje" - wyjaśnił Sasin. Elektrownia jądrowa w Bełchatowie miałaby być dzięki temu tańsza w realizacji.

Pierwsze elektrownie jądrowe już w 2035 r.

"Zarówno w Pątnowie, jak i w Bełchatowie mielibyśmy możliwość wykorzystania istniejących sieci i podłączeń sieciowych, więc to by nam ułatwiło te inwestycje i skróciło czas ich wykonania" - ocenił wicepremier.

Jacek Sasin wskazał również, że jego zdaniem w 2035 r. zostaną w Polsce uruchomione już dwie elektrownie jądrowe.


Czytaj więcej na https://zielona.interia.pl/eko-technologie/energetyka/news-trzecia-elektrownia-jadrowa-w-polsce-jacek-sasin-podal-lokal,nId,6672946#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=safari

Ekolodzy zaskarżą przedłużenia koncesji dla Turowa

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja „Rozwój Tak-Odkrywki Nie",  Greenpeace i Fundacja Frank Bold zapowiedziały, że zaskarżą decyzję ministra klimatu przedłużającą do 2044 roku koncesję na wydobycie węgla brunatnego w Turowie.

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja „Rozwój Tak-Odkrywki Nie", Greenpeace i Fundacja Frank Bold podając w komunikacie, że „ministra klimatu Anna Moskwa przedłużyła koncesję na wydobycie węgla brunatnego w Turowie do 2044 r., pomimo szkodliwego wpływu działalności kopalni na klimat, środowisko i zasoby wodne", zapowiedziały zaskarżenie tej decyzji w sądzie administracyjnym.

żródło PAP

Związki zawodowe działające w centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały porozumienie płacowe

Pracownicy centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, którego oddziałami są m.in. bełchatowska kopalnia i elektrownia, dostaną podwyżki. Informację potwierdzają facebookowe strony central związkowych.

„Informujemy Członków naszych organizacji związkowych, iż w dniu dzisiejszym po niespełna czterogodzinnych negocjacjach podpisaliśmy porozumienie płacowe na I półrocze br. dla Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

- 3 proc. stawki indywidualnej do stawki zasadniczej od miesiąca luty 2023 r.
- 600 zł do stawki zasadniczej od miesiąca luty 2023 r.

Strony zgodnie ustaliły, że po przeanalizowaniu I półrocza 2023 r. rozpoczną negocjacje i zawrą porozumienie o wzroście wynagrodzeń na rok 2023 do 31 lipca 2023 r.

W negocjacjach i podpisaniu porozumienia brały udział Związki Zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych GK PGE: MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, NZZG KWB Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, MZZ PRC Elektrowni Turów oraz ZZIT Elektrowni Turów.” - podano 3 marca na Facebooku na stronie Federacja Związków Zawodowych GK PGE.

żródło www.nettg.pl

 

Elektrownia Turów będzie współpracować z żołnierzami WOT

Porozumienie zawarte pomiędzy Elektrownią Turów a 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej będzie okazją do wymiany doświadczeń dla obu stron i pozwoli na doskonalenie procedur oraz technik wsparcia przez żołnierzy WOT cywilnych systemów kryzysowych, związanych z infrastrukturą energetyczną – podsumował Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych, reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Podobną współpracę z jednostkami wojsk obrony terytorialnej planujemy rozszerzyć również na inne oddziały spółki PGE GiEK.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora Elektrowni Turów Oktawiana Leśniewskiego i dowódcę 16 DBOT płk Artura Barańskiego. Określa ono zasady oraz zakres współpracy Brygady i Elektrowni Turów.

Celem planowanych szkoleń będzie przekazanie żołnierzom obrony terytorialnej niezbędnej wiedzy w  zakresie energetyki, w tym dotyczącej usuwania i naprawy uszkodzeń energetycznych. Będzie to również doskonała okazja do wypracowania optymalnego schematu współpracy, który może zostać wykorzystany w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających szybkiej reakcji obu podmiotów - mówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Do zadań 16. Brygady WOT należeć będzie również przekazywanie informacji o zagrożeniach i ewentualnych zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji zadań przez Elektrownię Turów.

Jednym z bardzo ważnych obszarów działalności brygady jest ochrona obiektów i instytucji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa. Niewątpliwie Elektrownia Turów jest takim obiektem. Podpisane porozumienie pozwoli lepiej poznać się nawzajem naszym podmiotom co bezsprzecznie wpłynie na podniesienie poziomu realizacji naszych zadań - powiedział płk Artur Barański.

Zadaniem jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności oraz wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ubiegłym roku żołnierze WOT brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne. Uczestniczyli w szkoleniach krajowych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie „Przyjazna Energia-2022” na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu prowadzone przy współpracy m.in. z PGE Polską Grupą Energetyczną.

image.jpeg                    Zrzut ekranu 2023-03-2 o 17.14.59.png

źródło: Departament Komunikacji PGE GiEK

 

Orlen szykuje się na wodorową rewolucję w grupie z Lotosem

Orlen zakłada, że w 2030 r. produkcja odnawialnego wodoru w grupie wyniesie ok. 130 tys. t. Wydatki inwestycyjne na technologie wodorowe w najbliższych siedmiu latach ukształtują się na poziomie 7,4 mld zł. Koncern zamierza produkować wodór na potrzeby wewnętrznych procesów produkcyjnych, będzie też oferować go na rynku jako paliwo dla transportu ciężkiego.

Koncern zamierza produkować wodór nisko- i zeroemisyjny nie tylko na potrzeby własne, do procesów produkcyjnych w rafineriach czy zakładach chemicznych. Może on być też współspalany w blokach gazowych należących do grupy. Będzie również wytwarzany na potrzeby transportu - do zasilania ciężarówek, statków, lokomotyw czy samolotów. To naturalny kierunek w przypadku producenta paliw, który musi ograniczać emisje i przeprowadzać transformację na wszystkich poziomach swojej działalności.
Tego typu plany muszą uwzględniać rozwój infrastruktury do tankowania wodoru. Koncern uruchomił pierwszą stację w ubiegłym roku. Powstała ona w Krakowie, obsługuje autobusy miejskie. Kolejne stacje zostaną w bieżącym roku uruchomione w Czechach (Praga, Litvinov) i w Polsce (Poznań i Katowice). Do końca tej dekady grupa będzie mieć ponad 100 punktów tankowania wodoru - w Polsce (57), w Czechach (28) i na Słowacji (26). Na budowę części z nich pozyskała już finansowanie.
Celem grupy jest obniżenie wskaźnika emisyjności paliw w możliwie szybkim tempie. Emisje z wodoru szarego wytwarzanego z gazu wynoszą od 9 do ponad 10 kg dwutlenku węgla na 1 kg produktu. W przypadku wodoru odnawialnego, nisko- lub zeroemisyjnego jest to już poniżej 3 kg dwutlenku węgla na 1 kg produktu. Ten wskaźnik jest argumentem za rozwojem produkcji wodoru w procesie elektrolizy, przy wykorzystaniu energii odnawialnej ze źródeł OZE lub w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Ale w grę wchodzi również wychwytywanie i wykorzystanie lub magazynowanie dwutlenku węgla w procesie reformingu parowego metanu.
źródło www //biznes.gazetaprawna.pl/

8 tys. zł premii i gwarancje zatrudnienia na 10 lat. Tak powstaje NABE

W styczniu ma pojawić się projekt ustawy o zabezpieczeniach socjalnych dla pracowników sektora energetyki węglowej. Umowa między związkami zawodowymi, spółkami energetycznymi i Skarbem Państwa została podpisana pod koniec ub. roku. Ustawa ma jeszcze zagwarantować sfinansowanie tych postulatów. Ustawa będzie miała związek ze zmianą właściciela elektrowni węglowych w Polsce. Może ona kosztować miliardy złotych.

Rząd oraz związki zawodowe podpisały pod koniec 2022 r. umowę społeczną, która staje się autostradą do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Potrzebna będzie tzw. ustawa osłonowa. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za elektrownie oparte na węglu kamiennym i brunatnym. NABE będzie zarządzała 62-proc. udziałem w mocach produkcyjnych prądu w Polsce. Koszty pakietów socjalnych, które weźmie na siebie państwo, nie są znane. Cztery spółki energetyczne: PGE, Enea, Energa i Tauron, pozbędą się węglowych aktywów, które utrudniają im transformację energetyczną. Banki nie chcą bowiem dalej kredytować spółek, które są obciążone węglem. Ma to się zmienić po I kw. 2023 r., bowiem wówczas ma zakończyć się ten proces. Możliwe jednak, że ten proces zostanie rozciągnięty na koniec czerwca tego roku. Tak miało wynikać z projektu umowy ze związkami zawodowymi. Umowa nie jest jawna.

Umowa będzie miała znaczenie, kiedy pojawi się ustawa o zabezpieczeniach socjalnych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku umowy społecznej z górnikami. Ustawa osłonowa dla tej branży przyjęta na początku tego roku kosztować będzie budżet do 2031 r. blisko 29 mld zł. Sasin, pytany przez naszą redakcję o tę kalkulacje dla energetyki, wskazał, że nie jest ona jeszcze znana, ale „z pewnością znajdzie uzasadnienie w ustawie”. – Będzie to kwota mniejsza od tej wspominanej – powiedział. Przed tworzącymi NABE najważniejsze – wycena aktywów węglowych. Ma nastąpić w styczniu lub. – Rozmowy są na ukończeniu – słyszymy. Skarb Państwa ma wziąć na siebie część zadłużenia elektrowni. Zadłużenie ma być elementem procesu wyceny aktywów węglowych. Projekt ustawy o zabezpieczeniach dla energetyków ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

Rozmowy trwały blisko 18 miesięcy trójstronne negocjacje dokumentów mających na celu zabezpieczenie interesów pracowników w ramach tworzenia się NABE. Sama umowa społeczna ma zabezpieczyć m.in. pracowników sektora. Chodzi o pakiety socjalne, gwarancje zatrudnienia. Jak informuje Business Insider, każdy z pracowników otrzyma premię konsolidacyjną w wysokości 8 tys. zł brutto. Utrzymane zostaną też dotychczasowe przywileje branży, w tym nagroda roczna oraz nagrody z okazji Dnia Energetyka i Dnia Górnika, a pracodawca będzie zobowiązany do corocznej podwyżki przeciętnego wynagrodzenia w spółce. Będą też gwarancje zatrudnienia przez okres 10 lat.

żródło: energia.rp.pl

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption