Text Size
niedziela, styczeń 26, 2020
 • war_5.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_2.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_6.jpg
 • war_3.jpg
 • war_7.jpg
 • war_1.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_8.jpg
 • warsz012.jpg

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego.


W dniu 28.03.2018 odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego w posiedzeniu przewodniczył Krzysztof KISIELEWSKI - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Przewodniczący, przedstawił porządek obrad, przekazał informację z posiedzenia głównego FZZ, przedstawił sprawozdania z prac Zarządu WD FZZ za rok 2017. W trakcie dyskusji FZZ dotyczącej struktury w powiecie przewodniczący odniósł się do reaktywacji niedziałających organizacji, został złożony wniosek o zaproszenie przedstawicieli powiatu, do rozmów i uczestniczenie w dialogu. Poruszono temat, dotyczący problem ochrony środowiska, w Elektrowni i Kopalni Turów, oraz o powołaniu, przez Burmistrza Bogatyni, zespołu ds. opracowania stanowiska w kwestii zanieczyszczenia gminy Bogatynia. Atak władz lokalnych, spowodowały nabór na donosiciela, elektrowni i kopalni, który będzie działał na rzecz ”ochrony środowiska”.  Przewodniczący poinformował, że strona społeczna może liczyć na wsparcie i współpracę FZZ województwa Dolnośląskiego. W trakcie dyskusji FZZ w końcowej fazie podsumowano prace WRRP.

 

 

 

 

 

 

KS Grom z Bogatyni z dwoma medalami Pucharu Polski


 Mistrzowie Taekwondo z dwoma medalami Pucharu Polski

W dniach 16-17 marca nasi kadeci z KS Grom z Bogatyni reprezentowali klub i nasze miasto w Otwartych Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim. Były to zawody z cyklu Pucharu Polski. Klub Sportowy GROM Bogatynia jest działającym od 8 lat stowarzyszeniem, które zrzesza w swoich szeregach dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe trenujące sztukę walki, jaką jest Taekwondo Olimpijskie.

Uczestnikami turnieju byli zawodnicy w różnych grupach wiekowych, z podziałem na kategorie wagowe, zawody przebiegły zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Taekwondo. Dla zawodników: Łukasz Mikuć, Kamil Samelski, Olivier Twardziszewski i Maciej Wapniarczuk. Był to udany start i turniej naszych młodych sportowców, zwieńczony zdobyciem dwóch medali oraz kolejnych punktów rankingowych. Maciej Wapniarczuk wywalczył medal złoty, a Łukasz Mikuć medal brązowy. Kamil Samelski zajął 5 miejsce. Dla Oliviera był to pierwszy start w tak ważnych zawodach i pierwsze zdobyte bardzo cenne doświadczenia. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, gratulujemy sportowej postawy i godnej rywalizacji.

Komunikat biura Forum Związków Zawodowych

Szanowni Państwo,

W związku z narastającym poziomem emocji wywołanych z powodu aktywności Forum Związków Zawodowych w ramach dyskusji o projekcie nowego kodeksu pracy należą się Państwu słowa wyjaśnienia, które mam nadzieję, że ostudzą powstały w Państwa organizacjach niepokój.
Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt dotyczący zmian w kodeksie pracy jest zaledwie zbiorem rekomendacji i wyznaczeniem ogólnych ram dyskusji na temat relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Żadna z dotychczasowo komunikowanych w mediach głównego nurtu propozycji nie stanowi wiążących dla kogokolwiek rozwiązań - część z nich należy zresztą uznać jedynie za robocze dywagacje, których nie odnajdziemy w projekcie. Owoc prac Komisji znajdzie się w Radzie Dialogu Społecznego i dopiero tam odbędzie się na ten temat dyskusja, wiążąca dla wszystkich stron dialogu społecznego.
Trzeba dodać również kilka słów na temat osoby Pana Profesora Pliszkiewicza, który reprezentował FZZ w Komisji Kodyfikacyjnej. Osoba ta nie dość, że nie konsultowała z organami FZZ swoich poczynań to w dodatku nie chciała reprezentować FZZ w mediach co przyniosło negatywne skutki w prowadzonej polityce medialnej naszej centrali.

O kwestiach dotyczących szczegółów odnoszących się do powstałej, z pewnością niepożądanej sytuacji odbędzie się dyskusja na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Z poważaniem,

Dorota Gardias
Przewodnicząca FZZ

Konrad Leśniewski – Twój „WŁASNY” kandydat do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

 Konrad Leśniewski – Twój „WŁASNY” kandydat do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

    Mam 41 lat, mieszkam w Zgorzelcu z żoną oraz dwójką dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne. Dodatkowo podniosłem swoje kwalifikacje zawodowe kończąc szereg kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Pracę  w Kopalni Turów rozpocząłem w 1997 roku jako pracownik oddziału automatyki.  W ubiegłym roku obchodziłem 20-lecie swojej pracy zawodowej. Od 2002 roku rozpocząłem karierę zawodową w dozorze ruchu będąc zatrudniony w charakterze mistrza. W kolejnych latach pełniłem obowiązki sztygara na odkrywce i zwałach. Obecnie pracuję na stanowisku Głównego Inżyniera ds. Inwestycji i Rozwoju nadzorując procesy inwestycji, rozwoju oraz zarządzania majątkiem w Kopalni.

Moje wykształcenie :

 • Studia wyższe techniczne – Politechnika Wrocławska.
 • Studia podyplomowe MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu.
 • Studia podyplomowe „Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń” - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny.
 • Kurs „Akademia Menedżera Energetyki” – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów.
 • Studia podyplomowe (w trakcie) „Górnictwo odkrywkowe” – AGH w Krakowie.

Moje doświadczenia zdobyte w następujących projektach Spółki :

 • Program Integracja - Kierownik Projektu pn. „Przygotowanie wymagań dla systemu wspierającego proces zarządzania majątkiem istniejącym”.
 • Program Integracja - Lider Zespołu ds. Zarządzania Majątkiem.
 • Program Poprawy Efektywności (PPE) – członek zespołu projektowego.
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP RiL, MM, RE, FI, FI-AA - Koordynator wdrożenia I - szego etapu w Oddziale KWB Turów.
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP AM/IMPS - Kierownik zespołu uruchomieniowego SAP AM w Oddziale KWB Turów.
 • Wdrożenie katalogu pracochłonności w module SAP AM – członek Komitetu Sterującego.

Najważniejsze cele, które chciałbym osiągnąć :

 • Stabilizacja i ochrona miejsc pracy.
 • Wykorzystanie tzw. „rynku pracownika” do wyraźnego wzrostu dynamiki wynagrodzeń w NASZEJ Spółce.
 • Wspieranie inwestycji i modernizacji NASZEGO MAJĄTKU.
 • Kontynuacja i rozszerzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych w Spółce.
 • Uproszczenie nadmiernie rozbudowanych procedur korporacyjnych absorbujących cenny czas i potencjał NASZYCH PRACOWNIKÓW.
 • Usprawnienie i utrwalanie współpracy pomiędzy Oddziałami Spółki o różnych profilach działalności. 
 • Wprowadzenie do działalności członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. z ramienia Załogi, pełnej transparentności działań oraz polityki otwartych drzwi dla Wszystkich.

Składam szczególne podziękowania grupie pracowników, która zarejestrowała moją kandydaturę oraz następującym organizacją związkowym z Kopalni i Elektrowni Turów, za udzielone poparcie :

 • Niezależny Związek Zawodowy Górników KWB Turów.
 • Związek Zawodowy Pracowników KWB Turów.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów.
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników OM w Elektrowni Turów 
 • Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny przy Kopalni i Elektrowni Turów.

https://www.facebook.com/mzzprcelturow/

 

  

   

ZEBRANIE DELEGATÓW MZZ PRC 23.03.2018r

PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW MZZ PRC

23.03.2018r. godz. 800

(Od godz. 700 do godz. 800 potwierdzanie obecności)

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Komisji Mandatowo/skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdania:  
  1. Przewodniczącego,
  2. Skarbnika,
  3. Komisji Rewizyjnej.

(Ok. godz.  10 przerwa śniadaniowa)

 1. Dyskusja.
 2. Przyjęcie sprawozdań – udzielanie absolutorium.
 3. Przerwa – przybycie i powitanie  Gości Zebrania ok. godz. 1200
 4. Udzielenie głosu zaproszonym Gościom.
 5. Dyskusja.
 6. Przedstawienie wniosków i projektów uchwał.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Zakończenie Zebrania.

          UWAGA! Rejestracja Delegatów i wydawanie dokumentów od godz. 700  do godz. 800

Zagrożone miejsca pracy - wszyscy pracownicy Elektrowni i Kopalni na bruk!

„Trwa rekrutacja na zamknięcie Turowa”

 

Zagrożone miejsca pracy - wszyscy pracownicy Elektrowni i Kopalni na bruk!

 

Jeden z naszych pracowników zaniepokojony dochodzącymi sygnałami o zamknięciu kopalni i elektrowni zadzwonił do pewnej firmy, by poznać jej stanowisko.  W/w firma nie chce by Kopalnia i Elektrownia się rozwijała, chce je po prostu ZAMKNĄĆ.  Twierdzi, że jest za przetransformowaniem energetyki, na tzw. energetyką rozproszoną. Oczywiście wspomina, że ludowi da „coś” w zamian, jakieś miejsca pracy…

W danym  momencie nie ma pojęcia, ile i gdzie będzie mogła zapewnić miejsca pracy w „nowej energetyce”, dopiero szuka pomysłów. Twierdzi, że „coś” zrobi, ale to „coś” nie nakarmi NASZYCH  rodzin. 

Oczywiście dokładnie się przygotowuje do zamknięcia jedynych zakładów pracy. Będzie robić SWOJE badania stanu powietrza w naszym regionie, bo jej zdaniem Elektrownia i Kopalnia to truciciele i nic się nie zmieniło od 20 lat w sprawie ochrony środowiska. 

Czy w końcu lokalne władze się obudzą i nie będą zabierać nam ostatnich miejsc pracy ? 

  Link do posłuchania: „Trwa rekrutacja na zamknięcie Turowa”

  Trwa rekrutacja 

  Link do: Wywiad z pracownikiem Elektrowni Turów.

 

 

 Proponuje zmienić hasło GMINA Z ENERGIĄ na GMINA BIEDY BEZ ENERGII…. 

Kto dąży do zamknięcia jedynych miejsc pracy ?

Komu na tym zależy ?

Ile ktoś zarobi, a może już zarobił na zamknięciu naszych zakładów ?

Czy tą sprawą nie powinny się zająć ABW lub Centralne Biuro Antykorupcyjne ?

Nasuwa się pytanie: Czy to nie jest  kolejny pomysł NASZYCH WŁADZ GMINNYCH, które tak bardzo troszczą się o nasze regionalne środowisko? Mam nadzieję, że może w końcu ich ktoś rozliczy……

 

Szukaj nas na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010439945209

www.facebook.com/profile

Pracownik

Stanowisko MZK

Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego przy kopalni i elektrowni Turów przedstawiamy drugie stanowisko w wywiadzie link poniżej, Dotyczy publicznych wypowiedzi i propagowania negatywnych zachowań liderów związkowych NSZZ „Solidarność” w tym przewodniczącego Pana Piotra Dudy na zjeździe związku, który odbył się w Sali Zbornej na terenie PGE GiEK S.A Odział KWB „Turów”.

https://www.facebook.com/RegionalnaTVT/videos/vb.335486316548070/1576267149136641/?type=2&theater

 

MZK przedstawia swoje stanowiska

2 marca br. w elektrowni Turów odbył się briefing prasowy, zwołany przez nowo ukonstytuowany  Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny, składający się ze związków zawodowych działających na terenie elektrowni i pobliskiej kopalni Turów. Związkowcy zrzeszeni w MZK, reprezentowanym przez przewodniczącego Bogumiła Tyszkiewicza z Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB Turów, wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzegorowskiego ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników OM w Elektrowni Turów i sekretarza Bogdana Tokarskiego z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Turów, przedstawili wspólne stanowiska (w zał.) wobec wydarzeń, jakie rozegrały się w ostatnim czasie i dotyczyły bezpośrednio ich zakładów pracy.

Pierwsze stanowisko jest sprzeciwem wobec publicznych wypowiedzi i propagowania negatywnych zachowań liderów związkowych NSZZ Solidarność, w tym przewodniczącego związku Piotra Dudy, podczas zjazdu kopalnianej Solidarności, który odbył się niedawno w sali zbornej na terenie kopalni.

Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów z siedzibą w Bogatyni wyraża stanowczy protest przeciwko wypowiedzi Piotra Dudy, który podczas wyborów do władz kopalnianej Solidarności, powiedział m.in., że „…Prezesami i Dyrektorami się bywa, zajmę się nimi już jutro na najwyższym szczeblu…”.

Związkowcy z MZK potraktowali słowa lidera Solidarności jako pełne buty i pychy i, jak stwierdzili w swoim stanowisku, nie wyrażają zgody na zastraszanie kogokolwiek. Czy miałoby to dotyczyć prezesów, dyrektorów, liderów związkowych czy zwykłych, szeregowych pracowników. Dla związkowców z MZK tego rodzaju wypowiedzi są przejawem arogancji i wiary w swoją nietykalność. Jak stwierdzili w swoim stanowisku, cyt.:

„Trzeba to jasno powiedzieć, dopiero teraz wszystkie związki są traktowane sprawiedliwie, mamy prawo głosu. Elektrownia Turów czy KWB Turów to nie „Solidarność” czy inny związek. Żaden lider związkowy, czy nawet przewodniczący Duda nie będzie decydował, kto będzie stał na czele Kopalni, Elektrowni, PGE GiEK S.A. Jest to spółka Skarbu Państwa, która posiada własny zarząd oraz stosowne organa nadzoru i kontroli a ich działanie jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, nie jest prywatnym folwarkiem kogokolwiek”.

„Interesy pracodawców i pracowników nie zawsze są zbieżne, ale uważamy, że rozwiązywanie problemów powinno być prowadzone w formie rzetelnego, partnerskiego dialogu w naszych oddziałach, jednocześnie zawężając pole sporów” – podkreślili związkowcy.

Drugie stanowisko Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego odnosi się do słów wypowiedzianych przez burmistrza Bogatyni podczas sesji Rady Miejskiej, dotyczących wpływu działalności PGE GiEK Kopalnia i Elektrownia Turów na zdrowie mieszkańców gminy.

Jak stwierdzili związkowcy, cyt.:

Biorąc pod uwagę obecnie trwające procesy inwestycyjne w tym wdrożenie najnowszych przepisów ekologicznych związanych z konkluzjami BAT (na terenie PGE GiEK S.A. oddział KWB Turów oraz Elektrownia Turów) mające zapewnić na najbliższe 30 lat stabilne i ekologiczne miejsca pracy, jesteśmy zaskoczeni sposobem w jaki sprawa oddziaływania kopalni i elektrowni jest podnoszona”.

Warto się w tym momencie zastanowić jaki jest cel takiej inicjatywy? Czyżby dopiero teraz ktoś pomyślał o losie i zdrowiu mieszkańców? Kopalnia i elektrownia spełnia wszystkie normy związane z ochroną środowiska. A co z niską emisja w Bogatyni?”. – dopytują związkowcy.

W dalszej części przedstawiciele MZK odnieśli się do słów burmistrza, który miał powiedzieć, że, cyt. „nie potrzebujemy raportów, które powstają na zasadzie zleceń. To można zrobić zawsze…”.

Tego rodzaju słowa, jak stwierdzili związkowcy, rzucają cień na oba zakłady pracy i przypominają batalię, jaka była prowadzona przez kraje ościenne i które w efekcie skutkować mogły całkowitą likwidacją miejsc pracy w obu zakładach.

Badania i pomiary, co podkreślali, realizowane są przez instytucje państwowe i unijne, które posiadają stosowne, niezbędne do ich działań pozwolenia i certyfikaty.  Jedną z takich instytucji, stającej na straży norm środowiskowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

„… Budowanie sztucznych napięć pomiędzy naszymi zakładami wewnątrz oraz w stosunku do otoczenia zewnętrznego niczemu dobremu nie służy. Żadna propaganda nie wstrzyma rozwoju Kopalni i Elektrowni. Nie wyrażamy zgody na takie postępowanie” – stwierdzili w konkluzji związkowcy.

źródło http://www.powiatzgorzelecki.info/pl/4085/56/c/mzk-przedstawia-swoje-stanowiska-.html

 

 TVT https://www.facebook.com/RegionalnaTVT/

 

 

 

Posiedzenie Zarządu OZZZPRC - Popowo

W dniach 05-06.03.2018 odbyło się Posiedzenie Zarządu OZZZPRC, któremu przewodniczył Krzysztof Kisielewski – Przewodniczący OZZZPRC. Na spotkaniu zostały omówione bieżące działania dotyczące wprowadzenia zmian w Prawie Energetycznym w części dotyczącej egzaminów kwalifikacyjnych oraz prac Komisji Kodyfikacyjnej przygotowującej zmiany do Kodeksu Pracy. Ważnym tematem, którym zajął się Zarząd Zrzeszenia propozycje zmian statutowych. Przedstawiono wyniki prac Komisji Statutowej (zespołu ds. opracowania zasad powoływania i rozwiązywania Sekcji Branżowych):

 1. Propozycje zmian do Statutu.
 2. Propozycje zmian do Regulaminu Sekcji.
 3. Propozycja założeń do Regulaminu powoływania i rozwiązywania Sekcji Branżowych.

W dyskusji omówiono liczne zagadnienia oraz tezy do wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione do zatwierdzenia na Krajowym Zjeździe Delegatów. Omówiliśmy inicjatywę opracowania dokumentów reklamowych miedzy innymi materiałów promocyjnych dotyczących Zrzeszenia. Poruszono tematy dotyczące sytuacji w poszczególnych sekcjach, sekcja elektrowni na węgiel brunatny przekazała informację o utworzeniu się Międzyzwiązkowego Zespół Konsultacyjnego PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów. Przewodniczący OZZZPRC przedstawił liczbę delegatów na zbliżający się Kongres FZZ.

Informacja o zebraniu MZZPRC

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23.03.2018 roku odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów MZZPRC w Elektrowni Turów. Zebranie odbędzie się w Sali szkoleniowej IV piętro bud „A”. Obecność delegatów jest obowiązkowa. Porządek obrad i godzina rozpoczęcia podam w osobnym komunikacie.

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption