Text Size
niedziela, grudzień 15, 2019
 • war_8.jpg
 • war_6.jpg
 • war_5.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_3.jpg
 • war_1.jpg
 • war_7.jpg
 • warsz0130.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz012.jpg

Troszkę o historii troszkę na czasie...

Pierwszy miesiąc po Zebraniu Sprawozdawczym już za nami.

Witam serdecznie Wszystkich członków i sympatyków naszego związku.

Zakończył się etap zebrań sprawozdawczych w związkach zawodowych a w niektórych organizacjach etap wyborów statutowych władz. Szczerze przyznam, że nie pamiętam tak nerwowej atmosfery jaka w tym roku towarzyszyła związkowym kampaniom wyborczym. Sądzę, że jest to skutek wewnętrznej rywalizacji gdzie część członków związku uznała konieczność zmiany we władzach i niekoniecznie musiało to dotyczyć liderów związkowych. Przypomniały mi się wybory w naszym związku w 2010 roku, gdzie jeden z liderów jedynie słusznego związku wywierał presję na naszych członkach aby skutecznie utrudnić mi start w wyborach na kolejna kadencję. Dla mnie była to stara sprawdzona metoda, którą niejednokrotnie posługiwał się  związkowy „guru” na którym przez lata związkowej działalności ciążyły grzechy współpracy z podłymi służbami zwanymi bezpieczeństwa co w dosłownym znaczeniu oznaczało własnego peerelowskiego bezpieczeństwa. Nikomu w tej organizacji związkowej nie przeszkadzał a może i do dziś nie przeszkadza, że byli sterowani i manipulowani przez skorumpowanego przez partyjnych aparatczyków ubeckiego agenta. O jego roli w budowaniu niezależnych związków zawodowych można sporo się dowiedzieć z dokumentów znajdujących się w IPN. Te rzeczy działy się nie tylko w naszym środowisku. Ograniczając się jednak tylko do środowiska energetyki trzeba przyznać, że niektóre społeczności skutecznie napiętnowały takie  podłe osobowości i ujawniły    te niecne czyny w publikacji książkowej wymieniając  łotrów z imienia i nazwiska. „Tajemnicą  poliszynela” była inicjatywa powstania takiej publikacji z przytoczeniem ubeckiej działalności, postaci, które po 1989 roku w naszej turoszowskiej społeczności mieniły się męczennikami prl-u i ofiarami totalitarnego komunizmu. Książka się nie ukazała i już chyba nie ukaże. Pezetpeerowscy  działacze odpoczywają na emeryturach z wypchanymi portfelami a Ci którym tą swoistą nietykalność  zawdzięczają dziś biadolą coś o ograniczaniu wolności związkowej i ślą skargi do swoich „wodzów” z prośbą - tu zacytuję klasyka „żeby było tak jak było”. Żeby byli najważniejsi, żeby mieli więcej bo im się należy. Bo oni są organizacją związkowa obecną w każdej firmie, w każdym zakładzie pracy. Co tam ustawa o związkach zawodowych! My jesteśmy wszędzie! Skąd ja to znam?

To tyle z historii.

Wracając do „naszego podwórka”  chcę poinformować Was, że w dniach 18-20 kwietnia odbył się  w Bukowinie Tatrzańskiej Krajowy Zjazd Delegatów OZZZPRC. Krótką informację z obrad przedstawi kol. Bogdan Tokarski, który w obradach Zjazdu uczestniczył w podwójnej roli jako Delegat i członek Krajowego Zarządu. Ja wspomnę tylko o jednym fakcie tj. o tym, że wiedza o powstaniu Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego i to z naszym udziałem dotarła do władz naszego Zrzeszenia a niektórych liderów bardzo zaniepokoiła. Czyżby obawiali się naszej niezależności?

Kolejnym tematem z którym chcę się z Wami podzielić jest polityka płacowa i obowiązywanie Porozumienia dotyczącego etatyzacji w naszym Oddziale. Otóż kolejne spotkanie „płacowe” z pracodawcą odbyło się 23 kwietnia i nie przyniosło na razie rozstrzygnięcia ponieważ nie zapadły jeszcze decyzje korporacyjne dotyczące realizacji planowanego na ten rok zatrudnienia nowych pracowników – również na nowy blok. Dokonaliśmy pewnych uzgodnień w oparciu o wspomniane wyżej Porozumienie dot. etatyzacji. Myślę, że jest bardzo silna argumentacja na realizację zaplanowanej przez Pracodawcę polityki zatrudnienia w 2018 roku. Niestety ale niepokój budzą podejmowane przez działaczy jednego związku stanowiska o rzekomych zamachach na wolność związkową. Ta sytuacja nie służy skutecznej realizacji planów w zakresie płac i zatrudnienia.   Ostatnie stanowisko podpisane przez Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  ostrzega Rząd i władze Prawa i Sprawiedliwości o podjęciu radykalnych działań w celu obrony praw związkowych. Komu to ma służyć? Sekretariat ten reprezentuje w większości związki zawodowe z Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Z przesłanych do naszego związku informacji wiem, że związkowcy z PGG uczestniczą w warsztatach, które mają na celu przygotowanie do negocjowania ponadzakładowego układu zbiorowego dla branży paliwowo-energetycznej czyli dla nas też. Tylko bez nas! Skargi słane do ponadzakładowych Komisji nie zawierają opisu na czym polegają ograniczenia praw związkowych, oni  nie piszą jakich działań dotyczą. Ci związkowcy skupili się na własnym interesie poświęcając interesy załóg Kopalni i Elektrowni. Może chodzi o jedno zdarzenie, o którym nikt już dziś nie mówi ale jak będzie trzeba to może należy powrócić do tematu i wyjaśnić szerzej incydent?

Jako członkowie Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego musieliśmy zareagować. Poprosiliśmy o spotkanie z Panem Prezesem Henrykiem Baranowskim. Do takiego spotkania doszło jak wiecie z poprzedniej informacji 26 kwietnia. Rzeczowa dyskusja pozwoliła nam uwypuklić problemy obu Oddziałów na tle rynku pracy, zagrożeń wynikających z działań eko-terorystów, których celem jest likwidacja kopalni i elektrowni jako źródeł degradacji środowiska i wzrostu wskaźnika śmiertelności Bogatynian.  Ingerencja samorządu Bogatyni w działalność gospodarczą kopalni i elektrowni w stylu jakim próbowano ją przedstawić byłaby strzałem w kolano włodarzy miasta i gminy. Pomysł na sesję Rady Miasta z udziałem kierownictwa Oddziałów uważam za dobry na co dowodem są decyzje Burmistrza o wycofaniu się z poprzednich pomysłów dot. powoływania nikomu nie potrzebnych zespołów do badania tego co dawno już jest zbadane i tylko niektórym radnym nie jest wiadome albo jest wiadome ale niezrozumiałe  - no cóż to są trudne tematy i nie każdemu dane jest je zrozumieć bez przetłumaczenia na własny skomplikowany iloraz inteligencji.

               Jak wspomniałem dyskusja w której oprócz Prezesa PGE S.A. uczestniczył przedstawiciel Zarządu PGE GiEK S.A. Pan Radosław Rasała oraz Dyrektorzy Departamentów HR i Dialogu Społecznego PGE S.A. i PGE GiEK S.A. pozwoliła nam wyjaśnić wiele kwestii dotyczących Turowa, również te dotyczące zatrudnienia nowych pracowników.  Omówiliśmy też sprawy dotyczące spółek działających w naszej lokalizacji. Otrzymaliśmy deklaracje, że każdy z podniesionych przez nas problemów zostanie przeanalizowany i będą w wyniku tych analiz podejmowane decyzje. Prezes Baranowski podziękował nam za zaangażowanie w dementowanie kłamliwych zarzutów dotyczących negatywnego i zabójczego dla zdrowia i życia ludzkiego wpływu kopalni i elektrowni na środowisko naturalne. My ze swej strony wyraziliśmy ubolewanie, że na 9 organizacji związkowych tylko 3 tworzące MZK maja odwagę zaprotestować i przeciwstawić się pseudo-działaczom ekologicznych organizacji, które - jak wiemy z doświadczenia – po zaspokojeniu swoich chciwych żądań niejednokrotnie finansowych jak śnieg styczniowy znikają by za jakiś czas pojawić się znowu i kilku inteligentnych inaczej podpuścić do działania przeciwko własnej społeczności.

Na dzień 7  maja mamy zaplanowane w naszym Oddziale – z udziałem wszystkich organizacji naszego Oddziału kolejne spotkanie płacowe. Sądzę, że do końca maja  uda się wypracować taką strategię działania która pozwoli nam na zawarcie porozumienia płacowego w kształcie jaki prognozowaliśmy na pierwszym spotkaniu w styczniu tego roku.

To na dzisiaj wszystko. Życzę miłej lektury. Kolejne informacje przekażę po przeprowadzonych spotkaniach ewentualnie ustaleniach z Pracodawcą.

Pozdrawiam. J.M.

Już 8 czerwca organizujemy Piknik

„Plenerowy Piknik 2018” odbędzie się w ogródku grillowym Hotelu Rychło w Bogatyni, 8 Czerwca 2018 roku.

Początek godz. 16: 00. Zakończenie ok. godz.  22:30

 •  super zabawę,
 •  wyśmienite menu w tym „pieczenie prosiaka”, które przygotuje nam Pan Zbyszek Lutkiewicz z Agroturystyki z Zacisza.
 • napoje chłodzące lub rozgrzewające,
 • oprawę muzyczną, do tańca i ….
 • odwóz uczestników po imprezie na trasie Bogatynia – Zgorzelec przez Zawidów

 

Już dziś zapraszamy! Do zobaczenia - Zarząd MZZPRC

 

 

 

 

 

 

Spotkanie przedstawicieli  Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego z Prezesem PGE S.A. Panem Henrykiem Baranowskim.

INFORMACJA MZK

Informacja dotyczącą  spotkania przedstawicieli  Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego z Prezesem PGE S.A. Panem Henrykiem Baranowskim  oraz Przedstawicielami Zarządu PGE GiEK S.A., i Dyrektorami  Departamentów HR i Dialogu Społecznego.

W dniu 26.04.2018r. odbyło się spotkanie Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego  z Prezesem PGE S.A. Panem Henrykiem Baranowskim. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu PGE GiEK S.A, Dyrektorzy  departamentów HR i Dialogu Społecznego obu spółek. W trakcie spotkania omówiono szereg ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Kopalni i Elektrowni Turów.

Najważniejszym z tematów omawianych na spotkaniu była kwestia obowiązywania porozumień etatyzacyjnych, których realizacja jest dla nas priorytetem, z uwagi na konieczność przygotowania nowych pokoleń pracowników tak, aby utrzymać płynne zatrudnianie, którego warunkiem jest wyszkolenie nowych kadr, które w przyszłości będą mogły zastąpić pracowników odchodzących na emeryturę.

Istotną kwestią poruszoną przez Pana Prezesa Henryka Baranowskiego (który podziękował nam za zaangażowanie
w dementowanie nieprawdziwych informacji dotyczących negatywnego wpływu naszych zakładów na środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców) jest negatywna aktywność grup proekologicznych zmierzająca wprost do likwidacji naszych miejsc pracy.

W trakcie merytorycznej dyskusji poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań mających na celu zapewnienie pracownikom naszych Oddziałów poczucia bezpieczeństwa, stabilności i pewności zatrudnienia.

Nie pominięto również kwestii płacowych, jako istotnej sprawy pracowników naszych Oddziałów (mamy wrażenie, że niektórym środowiskom chodzi o poświęcenie wzrostu wynagrodzeń naszych załóg w celu załatwienia bliżej nieokreślonych interesów). Odnieśliśmy się również do wyartykułowanych stanowisk Komisji Krajowej oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S”, które uważamy za próbę ingerencji w naszą niezależność. Konkluzją spotkania było przesłanie, że nie ma nic bardziej budującego jak rzeczowy dialog na argumenty.

Podkreślamy, że celem MZK nie jest prowadzenie konfrontacji, ani ingerencja w statutowe organy spółek.

 

 

Podziękowanie.

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

 1. Leśniewski Konrad - 2 331
 2. Markiewicz Zdzisław Jan - 4 801
 3. Wochna Sławomir Dariusz - 3 639

Dziękuję członkom MZZPRC w Elektrowni Turów za poparcie mojej osoby w wyborach do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Pomimo, iż uzyskana ilość głosów nie dała mi przepustki do Rady Nadzorczej, uświadomiła mi jak dużo pracowników utożsamia się z moim programem. Postaram się nie zawieść ludzi, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i wykorzystać nasz potencjał na rzecz przyszłości i rozwoju naszych zakładów pracy, w których największą wartością jest pracownik. W tym zakresie deklaruję współpracę z MZZPRC i popieram działania tego Związku Zawodowego na rzecz rozwoju naszej firmy. Z górniczym pozdrowieniem - Konrad Leśniewski.

Stanowiska w kwestii zanieczyszczenia gminy.

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 marca nie doszło do przedstawienia propozycji powołania zespołu ds. opracowania stanowiska w kwestii zanieczyszczenia gminy.

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego.


W dniu 28.03.2018 odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Dolnośląskiego w posiedzeniu przewodniczył Krzysztof KISIELEWSKI - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Przewodniczący, przedstawił porządek obrad, przekazał informację z posiedzenia głównego FZZ, przedstawił sprawozdania z prac Zarządu WD FZZ za rok 2017. W trakcie dyskusji FZZ dotyczącej struktury w powiecie przewodniczący odniósł się do reaktywacji niedziałających organizacji, został złożony wniosek o zaproszenie przedstawicieli powiatu, do rozmów i uczestniczenie w dialogu. Poruszono temat, dotyczący problem ochrony środowiska, w Elektrowni i Kopalni Turów, oraz o powołaniu, przez Burmistrza Bogatyni, zespołu ds. opracowania stanowiska w kwestii zanieczyszczenia gminy Bogatynia. Atak władz lokalnych, spowodowały nabór na donosiciela, elektrowni i kopalni, który będzie działał na rzecz ”ochrony środowiska”.  Przewodniczący poinformował, że strona społeczna może liczyć na wsparcie i współpracę FZZ województwa Dolnośląskiego. W trakcie dyskusji FZZ w końcowej fazie podsumowano prace WRRP.

 

 

 

 

 

 

„Solidarność” dla obrony praw pracowniczych…

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych… takie słowa może znaleźć WIKIPEDIA Wolna encyklopedia, w Internecie, wpisując hasło „Solidarność”, złożyliśmy wniosek o zmianę treści artykułu, ponieważ w wolnej Polsce nie ma miejsca na kłamstwa i nieścisłości…

Konrad Leśniewski 

Koledzy z Solidarności nie mieli cywilnej odwagi dostarczyć mi osobiście Uchwały stwierdzającej usunięcie mnie z szeregu Związku. Korespondencję otrzymałem listem poleconym. Skandal!!! Zdarzył się precedens, gdyż w wolnej Polsce usunięto członka Związku Zawodowego Solidarność za brak konkretnego zarzutu........... A może Wy domyślacie się, za co?

KS Grom z Bogatyni z dwoma medalami Pucharu Polski


 Mistrzowie Taekwondo z dwoma medalami Pucharu Polski

W dniach 16-17 marca nasi kadeci z KS Grom z Bogatyni reprezentowali klub i nasze miasto w Otwartych Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim. Były to zawody z cyklu Pucharu Polski. Klub Sportowy GROM Bogatynia jest działającym od 8 lat stowarzyszeniem, które zrzesza w swoich szeregach dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe trenujące sztukę walki, jaką jest Taekwondo Olimpijskie.

Uczestnikami turnieju byli zawodnicy w różnych grupach wiekowych, z podziałem na kategorie wagowe, zawody przebiegły zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Taekwondo. Dla zawodników: Łukasz Mikuć, Kamil Samelski, Olivier Twardziszewski i Maciej Wapniarczuk. Był to udany start i turniej naszych młodych sportowców, zwieńczony zdobyciem dwóch medali oraz kolejnych punktów rankingowych. Maciej Wapniarczuk wywalczył medal złoty, a Łukasz Mikuć medal brązowy. Kamil Samelski zajął 5 miejsce. Dla Oliviera był to pierwszy start w tak ważnych zawodach i pierwsze zdobyte bardzo cenne doświadczenia. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, gratulujemy sportowej postawy i godnej rywalizacji.

Piotr Frąszczak powołany na prezesa Kogereneracji

Piotr Frąszczak powołany na prezesa Kogereneracji

Rada nadzorcza Kogeneracji powołała w skład zarządu Piotra Frąszczaka, powierzając mu funkcję prezesa, oraz Krzysztofa Skórę, podała spółka.

Piotr Frąszczak powołany na prezesa Kogereneracji - m.money.pl

"Rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu zarządu pana Krzysztofa Wrzesińskiego - pełniącego obowiązki prezesa oraz pana Marka Salmonowicza i pana Macieja Tomaszewskiego - członków zarządu, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały. Uchwały odwołujące ww. osoby ze składu zarządu spółki nie zawierają przyczyny odwołania" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Piotra Frąszczaka w skład zarządu z dniem 9 kwietnia 2018 r. i powierzeniu mu funkcji prezesa i powołaniu do zarządu Krzysztofa Skórę z dniem 9 kwietnia 2018 r.

Piotr Frąszczak jest absolwent Politechniki Wrocławskiej. Od 1997 r. związany z Elektrownią "Turów" na różnych stanowiskach. W latach 2007-2010 sprawował dodatkowo stanowisko Pełnomocnika Starosty Zgorzeleckiego ds. energetyki i ekoenergetyki oraz współpracował z firmami z branży ekoenergetyki w zakresie monitoringu odnawialnych źródeł energii oraz analizy i wykorzystania systemu wsparcia źródeł odnawialnych w powiecie Zgorzeleckim.

Piotr Frąszczak powołany na prezesa Kogereneracji - m.money.pl

Krzysztof Skóra jest absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od lutego 2016 r. do października 2016 r. był prezesem zarządu KGHM Polska Miedź (także w latach 2006-2008), a w latach 2008-2012 wiceprezesem zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. W latach 1999-2002 był wiceprezesem zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej w Lubinie (Grupa Holdingowa KGHM Polska Miedź), a w latach 1998-1999 wiceprezesem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

źródło https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/artykul,244,0,2402804.html

Komunikat biura Forum Związków Zawodowych

Szanowni Państwo,

W związku z narastającym poziomem emocji wywołanych z powodu aktywności Forum Związków Zawodowych w ramach dyskusji o projekcie nowego kodeksu pracy należą się Państwu słowa wyjaśnienia, które mam nadzieję, że ostudzą powstały w Państwa organizacjach niepokój.
Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt dotyczący zmian w kodeksie pracy jest zaledwie zbiorem rekomendacji i wyznaczeniem ogólnych ram dyskusji na temat relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Żadna z dotychczasowo komunikowanych w mediach głównego nurtu propozycji nie stanowi wiążących dla kogokolwiek rozwiązań - część z nich należy zresztą uznać jedynie za robocze dywagacje, których nie odnajdziemy w projekcie. Owoc prac Komisji znajdzie się w Radzie Dialogu Społecznego i dopiero tam odbędzie się na ten temat dyskusja, wiążąca dla wszystkich stron dialogu społecznego.
Trzeba dodać również kilka słów na temat osoby Pana Profesora Pliszkiewicza, który reprezentował FZZ w Komisji Kodyfikacyjnej. Osoba ta nie dość, że nie konsultowała z organami FZZ swoich poczynań to w dodatku nie chciała reprezentować FZZ w mediach co przyniosło negatywne skutki w prowadzonej polityce medialnej naszej centrali.

O kwestiach dotyczących szczegółów odnoszących się do powstałej, z pewnością niepożądanej sytuacji odbędzie się dyskusja na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Z poważaniem,

Dorota Gardias
Przewodnicząca FZZ

Badania psychologiczne

joomla slideshow with caption