Text Size
środa, maj 27, 2020
 • war_6.jpg
 • war_2.jpg
 • war_1.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_3.jpg
 • war_8.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz0124.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_7.jpg

Posiedzenie Zarządu OZZZPRC - Popowo

W dniach 05-06.03.2018 odbyło się Posiedzenie Zarządu OZZZPRC, któremu przewodniczył Krzysztof Kisielewski – Przewodniczący OZZZPRC. Na spotkaniu zostały omówione bieżące działania dotyczące wprowadzenia zmian w Prawie Energetycznym w części dotyczącej egzaminów kwalifikacyjnych oraz prac Komisji Kodyfikacyjnej przygotowującej zmiany do Kodeksu Pracy. Ważnym tematem, którym zajął się Zarząd Zrzeszenia propozycje zmian statutowych. Przedstawiono wyniki prac Komisji Statutowej (zespołu ds. opracowania zasad powoływania i rozwiązywania Sekcji Branżowych):

 1. Propozycje zmian do Statutu.
 2. Propozycje zmian do Regulaminu Sekcji.
 3. Propozycja założeń do Regulaminu powoływania i rozwiązywania Sekcji Branżowych.

W dyskusji omówiono liczne zagadnienia oraz tezy do wspólnego stanowiska, które zostanie przedstawione do zatwierdzenia na Krajowym Zjeździe Delegatów. Omówiliśmy inicjatywę opracowania dokumentów reklamowych miedzy innymi materiałów promocyjnych dotyczących Zrzeszenia. Poruszono tematy dotyczące sytuacji w poszczególnych sekcjach, sekcja elektrowni na węgiel brunatny przekazała informację o utworzeniu się Międzyzwiązkowego Zespół Konsultacyjnego PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów. Przewodniczący OZZZPRC przedstawił liczbę delegatów na zbliżający się Kongres FZZ.

Zagrożone miejsca pracy - wszyscy pracownicy Elektrowni i Kopalni na bruk!

„Trwa rekrutacja na zamknięcie Turowa”

 

Zagrożone miejsca pracy - wszyscy pracownicy Elektrowni i Kopalni na bruk!

 

Jeden z naszych pracowników zaniepokojony dochodzącymi sygnałami o zamknięciu kopalni i elektrowni zadzwonił do pewnej firmy, by poznać jej stanowisko.  W/w firma nie chce by Kopalnia i Elektrownia się rozwijała, chce je po prostu ZAMKNĄĆ.  Twierdzi, że jest za przetransformowaniem energetyki, na tzw. energetyką rozproszoną. Oczywiście wspomina, że ludowi da „coś” w zamian, jakieś miejsca pracy…

W danym  momencie nie ma pojęcia, ile i gdzie będzie mogła zapewnić miejsca pracy w „nowej energetyce”, dopiero szuka pomysłów. Twierdzi, że „coś” zrobi, ale to „coś” nie nakarmi NASZYCH  rodzin. 

Oczywiście dokładnie się przygotowuje do zamknięcia jedynych zakładów pracy. Będzie robić SWOJE badania stanu powietrza w naszym regionie, bo jej zdaniem Elektrownia i Kopalnia to truciciele i nic się nie zmieniło od 20 lat w sprawie ochrony środowiska. 

Czy w końcu lokalne władze się obudzą i nie będą zabierać nam ostatnich miejsc pracy ? 

  Link do posłuchania: „Trwa rekrutacja na zamknięcie Turowa”

  Trwa rekrutacja 

  Link do: Wywiad z pracownikiem Elektrowni Turów.

 

 

 Proponuje zmienić hasło GMINA Z ENERGIĄ na GMINA BIEDY BEZ ENERGII…. 

Kto dąży do zamknięcia jedynych miejsc pracy ?

Komu na tym zależy ?

Ile ktoś zarobi, a może już zarobił na zamknięciu naszych zakładów ?

Czy tą sprawą nie powinny się zająć ABW lub Centralne Biuro Antykorupcyjne ?

Nasuwa się pytanie: Czy to nie jest  kolejny pomysł NASZYCH WŁADZ GMINNYCH, które tak bardzo troszczą się o nasze regionalne środowisko? Mam nadzieję, że może w końcu ich ktoś rozliczy……

 

Szukaj nas na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010439945209

www.facebook.com/profile

Pracownik

MZK przedstawia swoje stanowiska

2 marca br. w elektrowni Turów odbył się briefing prasowy, zwołany przez nowo ukonstytuowany  Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny, składający się ze związków zawodowych działających na terenie elektrowni i pobliskiej kopalni Turów. Związkowcy zrzeszeni w MZK, reprezentowanym przez przewodniczącego Bogumiła Tyszkiewicza z Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB Turów, wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzegorowskiego ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników OM w Elektrowni Turów i sekretarza Bogdana Tokarskiego z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Turów, przedstawili wspólne stanowiska (w zał.) wobec wydarzeń, jakie rozegrały się w ostatnim czasie i dotyczyły bezpośrednio ich zakładów pracy.

Pierwsze stanowisko jest sprzeciwem wobec publicznych wypowiedzi i propagowania negatywnych zachowań liderów związkowych NSZZ Solidarność, w tym przewodniczącego związku Piotra Dudy, podczas zjazdu kopalnianej Solidarności, który odbył się niedawno w sali zbornej na terenie kopalni.

Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów z siedzibą w Bogatyni wyraża stanowczy protest przeciwko wypowiedzi Piotra Dudy, który podczas wyborów do władz kopalnianej Solidarności, powiedział m.in., że „…Prezesami i Dyrektorami się bywa, zajmę się nimi już jutro na najwyższym szczeblu…”.

Związkowcy z MZK potraktowali słowa lidera Solidarności jako pełne buty i pychy i, jak stwierdzili w swoim stanowisku, nie wyrażają zgody na zastraszanie kogokolwiek. Czy miałoby to dotyczyć prezesów, dyrektorów, liderów związkowych czy zwykłych, szeregowych pracowników. Dla związkowców z MZK tego rodzaju wypowiedzi są przejawem arogancji i wiary w swoją nietykalność. Jak stwierdzili w swoim stanowisku, cyt.:

„Trzeba to jasno powiedzieć, dopiero teraz wszystkie związki są traktowane sprawiedliwie, mamy prawo głosu. Elektrownia Turów czy KWB Turów to nie „Solidarność” czy inny związek. Żaden lider związkowy, czy nawet przewodniczący Duda nie będzie decydował, kto będzie stał na czele Kopalni, Elektrowni, PGE GiEK S.A. Jest to spółka Skarbu Państwa, która posiada własny zarząd oraz stosowne organa nadzoru i kontroli a ich działanie jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, nie jest prywatnym folwarkiem kogokolwiek”.

„Interesy pracodawców i pracowników nie zawsze są zbieżne, ale uważamy, że rozwiązywanie problemów powinno być prowadzone w formie rzetelnego, partnerskiego dialogu w naszych oddziałach, jednocześnie zawężając pole sporów” – podkreślili związkowcy.

Drugie stanowisko Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego odnosi się do słów wypowiedzianych przez burmistrza Bogatyni podczas sesji Rady Miejskiej, dotyczących wpływu działalności PGE GiEK Kopalnia i Elektrownia Turów na zdrowie mieszkańców gminy.

Jak stwierdzili związkowcy, cyt.:

Biorąc pod uwagę obecnie trwające procesy inwestycyjne w tym wdrożenie najnowszych przepisów ekologicznych związanych z konkluzjami BAT (na terenie PGE GiEK S.A. oddział KWB Turów oraz Elektrownia Turów) mające zapewnić na najbliższe 30 lat stabilne i ekologiczne miejsca pracy, jesteśmy zaskoczeni sposobem w jaki sprawa oddziaływania kopalni i elektrowni jest podnoszona”.

Warto się w tym momencie zastanowić jaki jest cel takiej inicjatywy? Czyżby dopiero teraz ktoś pomyślał o losie i zdrowiu mieszkańców? Kopalnia i elektrownia spełnia wszystkie normy związane z ochroną środowiska. A co z niską emisja w Bogatyni?”. – dopytują związkowcy.

W dalszej części przedstawiciele MZK odnieśli się do słów burmistrza, który miał powiedzieć, że, cyt. „nie potrzebujemy raportów, które powstają na zasadzie zleceń. To można zrobić zawsze…”.

Tego rodzaju słowa, jak stwierdzili związkowcy, rzucają cień na oba zakłady pracy i przypominają batalię, jaka była prowadzona przez kraje ościenne i które w efekcie skutkować mogły całkowitą likwidacją miejsc pracy w obu zakładach.

Badania i pomiary, co podkreślali, realizowane są przez instytucje państwowe i unijne, które posiadają stosowne, niezbędne do ich działań pozwolenia i certyfikaty.  Jedną z takich instytucji, stającej na straży norm środowiskowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

„… Budowanie sztucznych napięć pomiędzy naszymi zakładami wewnątrz oraz w stosunku do otoczenia zewnętrznego niczemu dobremu nie służy. Żadna propaganda nie wstrzyma rozwoju Kopalni i Elektrowni. Nie wyrażamy zgody na takie postępowanie” – stwierdzili w konkluzji związkowcy.

źródło http://www.powiatzgorzelecki.info/pl/4085/56/c/mzk-przedstawia-swoje-stanowiska-.html

 

 TVT https://www.facebook.com/RegionalnaTVT/

 

 

 

Informacja o zebraniu MZZPRC

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23.03.2018 roku odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów MZZPRC w Elektrowni Turów. Zebranie odbędzie się w Sali szkoleniowej IV piętro bud „A”. Obecność delegatów jest obowiązkowa. Porządek obrad i godzina rozpoczęcia podam w osobnym komunikacie.

O powstaniu Zespołu i nie tylko

O powstaniu Zespołu i nie tylko.

W dzisiejszym „serwisie” informacyjnym MZZPRC, mam dla Państwa trzy informacje, o których sygnalizowałem poprzednio a mianowicie;

W siedzibie Zarządu PGE GiEK w Bełchatowie 13 lutego br. odbyło się spotkanie – Strony Społecznej PGE GiEK S.A.  - na którym przedstawiciele Zarządu PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  dokonali prezentacji opracowanego przez „siebie” Pracowniczego Programu Emerytalnego. Program ten jest równocześnie ofertą dla Pracowników całej Grupy Kapitałowej PGE. W tym miejscu wyjaśnię, że nie wszyscy pracownicy PGE objęci są  programami emerytalnymi w ramach III filaru. W spotkaniu tym uczestniczył również Zarząd PGE GiEK z Prezesem Sławomirem Zawadą na czele. 

Przygotowywana przez obecny Rząd reforma emerytalna zakłada, że każdy Pracodawca będzie zobligowany do założenia i prowadzenia Pracowniczego  Planu Kapitałowego (PPK). Reforma ta zakłada więc, że w przyszłości wszyscy pracownicy będą objęci programem „oszczędzania na emeryturę”. Myślę, że dzisiaj za wcześnie jest mówić o procedurach, które będą obowiązywały w trakcie funkcjonowania PPK. Nie dziwi więc, że powstają instytucje takie jak PGE TFI S.A. które specjalizują się w zarządzaniu środkami gromadzonymi w ramach obecnych PPE i przyszłych PPK. Spotkanie zakończyło się różnymi pytaniami w zależności od tego w jakim programie aktualnie uczestniczy pytający. Konkluzją spotkania jest to, że takie spotkania odbędą się w przyszłości w każdym oddziale spółki. (omawiana prezentacja do pobrania w biurze).

Drugi temat to robocze i plenarne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej, które odbyło się w dniach 15/16 luty. W tym spotkaniu niestety nie uczestniczyłem ponieważ temat wyborów w Radzie został przeniesiony na miesiąc maj a inne obowiązki nie pozwoliły mi na wyjazd. Niemniej z przekazu kolegów wiem, że rozmawiano o polityce płacowej, służbie zdrowia i programach emerytalnych. Polityka płacowa ma być prowadzona indywidualnie w Oddziałach w oparciu o dotychczasowe zasady opisane w porozumieniu z 2012r.

Trzeci temat to tworzony Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny. Jak wcześniej sygnalizowałem Zarząd naszego związku podjął decyzję i „mogliśmy” podpisując stosowne porozumienie być organizacją - członkiem założycielem tego Zespołu. Ponieważ, Zespół powstawał w oparciu o przepisy Ustawy o związkach zawodowych podobne decyzje musiały być podjęte przez statutowe organy każdej organizacji. Wczoraj właśnie doszło do spotkania przedstawicieli organizacji, które parafowały projekt takiego porozumienia w dniu 23 stycznia br. W czasie spotkania okazało się, że jeszcze dwie organizacje nie są gotowe do zawarcia takiego porozumienia. Wobec tego uznaliśmy, że status członka założyciela otrzymają trzy organizacje. Dwie z Elektrowni Turów i jedna z Kopalni Turów. Porozumienie zostało podpisane. Powołaliśmy do życia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny (MZK). Jutro tj. 23.02.2018r. ma się ukonstytuować Prezydium MZK. (tekst Porozumienia w załączniku).

W kolejnych komunikatach przybliżę cel powstania tej wspólnej reprezentacji a dalej postaram się informować Państwa o pracy Zespołu z naszym udziałem lub o naszej pracy w Zespole na rzecz Pracowników i lokalnej społeczności. 

To wszystko co miałem do przekazania dzisiaj. Pozdrawiam J.M.

 

 

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu

Witam Wszystkich.

      Chcę poinformować, że 2 lutego br. odbyło się pierwsze  posiedzenie Zarządu naszego związku. Posiedzenie to poprzedzone było spotkaniem członków Komisji Rewizyjnej podczas którego Komisja w pełnym składzie dokonała szczegółowej kontroli działalności finansowej i operacyjnej biura. Po przeprowadzonej kontroli otrzymaliśmy rekomendację do przedstawienia Zarządowi sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Posiedzenie Zarządu odbywało się z udziałem dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecna była tylko jedna osoba, a nieobecność była wcześniej usprawiedliwiona. 

     Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności związku w 2017 roku. Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowanym sprawozdaniem finansowym oraz z informacją statystyczną odzwierciedlającą ilość, decyzji czy stanowisk jakie były przedmiotem działań Prezydium, Zarządu i samego biura związku. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej  oceny pracy - przewodniczącego związku i sekretariatu biura - przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Związku zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2017r. podejmując w tej sprawie przedmiotową uchwałę.  Również w formie uchwały został zatwierdzony tegoroczny plan działalności finansowej. Kolejne uchwały Zarządu dotyczyły sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowania sprawozdania do Urzędu Skarbowego. Podjęliśmy również  decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla  różnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia, które się do nas jako do związku zawodowego o taką pomoc zwróciły. Podkreślę w tym miejscu, że staramy się pomagać w organizowaniu takich imprez jak zawody sportowe,  turnieje, rajdy, pikniki wędkarskie i inne wydarzenia w których biorą udział głównie dzieci. Stąd również decyzja o wsparciu imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Z doświadczenia wiem, że w trakcie roku pojawią się też inne wnioski o wsparcie konkretnych zamierzeń. Te wystąpienia będą przedmiotem kolejnych posiedzeń Zarządu lub Prezydium. W kolejnej uchwale wyraziliśmy wolę podpisania kolejnego 14 już Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników naszego Oddziału. Rzecz dotyczy ujednolicenia zasad wypłaty ekwiwalentu za energię elektryczną naszym emerytom, rencistom, pobierającym zasiłki     i świadczenia przedemerytalne. Zarząd podjął  również decyzję o przystąpieniu do tworzącej się wspólnej reprezentacji niektórych związków zawodowych z Kopalni i Elektrowni Turów pod nazwą Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny. W tej sprawie Prezydium Zarządu udzieliło Zarządowi  rekomendacji dla tej inicjatywy. Głosowanie tej uchwały poprzedziła dyskusja dotycząca zakresu kompetencji MZK,  zasad przyszłej współpracy i treści porozumienia lub regulaminu współpracy.

      Na zakończenie posiedzenia poinformowałem Zarząd o mającej się odbyć
w Bełchatowie w siedzibie PGE GiEK S.A. prezentacji  powołanego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PGE S.A. Na tą prezentację zostało zaproszonych po dwóch przewodniczących organizacji związkowych z poszczególnych oddziałów.  

     To na dzisiaj wszystko co miałem do przekazania. Oczywiście informację o prezentacji jak również o roboczym i plenarnym posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania (15/16 luty) przekażę w kolejnym komunikacie. 

Pozdrawiam. J.M. 

Węgiel może być „czysty”

GAZETA BANKOWA: Brońmy węgla! Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

Polska ma problem z zanieczyszczeniem powietrzem. Przyczyny upatruje się w zależności polskiej energetyki od węgla. Tymczasem to paliwo wcale nie jest głównym sprawcą smogu w polskich miastach, a w dodatku może być czystym ekologicznie opałem – ocenia w „Gazecie Bankowej” Mariusz Kądziołka

Organizacje ekologiczne, szczególnie te zachodnioeuropejskie, takie jak Clienth Earth czy Greenpeace, wieszają psy na węglu, oskarżając to paliwo o wszelkie możliwe ekologiczne „grzechy tego świata”. Przekonują, że jest on nie tylko głównym sprawcą globalnego ocieplenia klimatu, ale w przypadku Polski – także smogu.

Czytaj więcej: Węgiel może być „czysty”

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

- informacje o działalności Funduszu w roku 2017

 Zakończył się rok 2017. Był to już 18 rok działalności PFE Nowy Świat na rynku pracowniczych programów emerytalnych. Aktualnie z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzonych jest 19 pracowniczych programów emerytalnych.

Według stanu na koniec roku 2017 Fundusz prowadził 4.991 aktywnych rachunków Członków Funduszu będących uczestnikami programów prowadzonych z Funduszem, na które pracodawcy przekazywali składki podstawowe i dodatkowe (w przypadku złożenia takiej deklaracji przez pracownika). Ponadto w Funduszu otwarte były 1.623 rachunki bierne, tzn. takie na które pracodawcy nie przekazują już składek, a rachunki te są prowadzone z uwagi, że Członkowie Funduszu nie dokonali wypłat (w przypadku posiadania uprawnień ustawowych) lub wypłat transferowych. Środki na rachunkach biernych są zarządzane dokładnie na takich samych zasadach jak rachunki, na które pracodawcy przekazują comiesięczne składki. W roku 2017 pracodawcy przekazali do Funduszu łącznie 28.511.084,00 złotych z tytułu składek podstawowych i 1.185.379,34 złotych z tytułu składek dodatkowych.

Wartość aktywów netto PFE Nowy Świat na ostatni dzień roboczy 2017 roku wyniosła 466.435.693,68 złotych.

W roku 2017 Fundusz zrealizował wypłaty z łącznie 347 rachunków na rzecz osób, które nabyły stosowne uprawnienia ustawowe. Ponadto zrealizowanych zostało 6 wypłat transferowych do innych pracowniczych programów emerytalnych oraz 56 wypłat transferowych na indywidualne konta emerytalne. Łączna wartość zrealizowanych świadczeń z tytułu wypłat i wypłat transferowych w roku 2017 wyniosła 27.297.630,08 złotych.

Rok 2017 pod względem inwestycyjnym był dla Funduszu rokiem bardzo udanym. W skali całego minionego roku stopa zwrotu PFE Nowy Świat  wyniosła 8,88% i był to najlepszy rok od pięciu lat.

Wyniki inwestycyjne Funduszu wg stanu na dzień 29 grudnia 2017r. w różnych okresach jego działalności przedstawiono w poniższej tabeli.

Czytaj więcej: Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny (MZK)

Wczoraj 23 lutego odbyło się wspólne spotkanie sześciu  organizacji związkowych. Trzy z elektrowni i trzy  z kopalni Turów. Celem spotkania było podjęcie współpracy międzyzwiązkowej opartej na wspólnym działaniu w ramach ochrony zbiorowych interesów pracowników obu oddziałów, wspieranie inicjatyw inwestycyjnych, innowacyjnych i rozwojowych mających wpływ na utrwalanie silnej pozycji naszych oddziałów w Grupie Kapitałowej PGE. Wstępnie potwierdziliśmy  zasadność takiej współpracy i omówiliśmy zasady przyszłej współpracy.

Przyjęliśmy również roboczą nazwę wspólnej reprezentacji pod nazwą Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny (MZK).  Ustaliliśmy, że współpraca odbywać się będzie na podstawie spisanego porozumienia oraz przyjęciu wspólnie uzgodnionego regulaminu. Porozumienie o współpracy ma charakter otwarty
co oznacza, że pozostałe organizacje mogą w każdym czasie przystąpić
do Porozumienia. Teraz jesteśmy na etapie uzyskania akceptacji statutowych organów poszczególnych organizacji a następnie podpisania stosownego porozumienia. Temat ten będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia naszego Zarządu związku 2 lutego br. roku. Moim zdaniem inicjatywa jest bardzo interesująca i warta tzw. zachodu. Organizacje związkowe przynależne do różnych central związkowych mają olbrzymią siłę oddziaływania na to co dzieje
się w poszczególnych lokalizacjach pod warunkiem, że nadrzędnym celem będzie pozycja naszych oddziałów w Grupie Kapitałowej. Taka reprezentacja to siła, która zmiecie każdego kto swym działaniem szkodzi rozwojowi naszych zakładów pracy. Łącznie z eko-terrorystami, którzy pod płaszczykiem walki o środowisko naturalne próbują  blokować wszelkie inicjatywy rozwojowe nawet gdy spełniane są europejskie normy  ekologiczne. Przy naszym transgranicznym położeniu nasza inicjatywa może odegrać szczególną rolę. W kolejnych komunikatach poinformuję o dalszym działaniu. Pozdrawiam. J.M.

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption