Text Size
poniedziałek, styczeń 18, 2021
 • war_1.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • war_5.jpg
 • war_6.jpg
 • war_7.jpg
 • war_3.jpg
 • warsz012.jpg

"Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej".

Niemiec przyznaje: zbudowaliśmy Polskę jako kraj taniej siły roboczej

Zarząd PGE GiEK S.A. zastrasza pracowników oraz Związki Zawodowe !!!

Zgodnie z Konstytucją RP związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Zakres tego prawa (wolności) może podlegać ograniczeniom, ale tylko wynikającym z ustaw lub wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych gwarantuje prawo do strajku oraz wskazuje na możliwości ograniczenia tego prawa.

Ustawodawca przy redagowaniu kolejnych przepisów musi jednak pamiętać, że może jedynie ograniczyć prawo do akcji protestacyjnych, ale nie wolno mu stron sporu zbiorowego prawa tego całkowicie pozbawiać.

 

Image-1.jpg

Lobby i zorganizowane grupy interesu

Nakładają się na to silne w państwach demokratycznych, zorganizowane grupy interesu i układy, dysponujące możliwościami formalnego i nieformalnego nacisku na decydentów, w celu realizacji egoistycznych celów najczęściej sprzecznych zupełnie z interesem społeczeństwa jako całości.

Taki właśnie obraz mamy i w Polsce, a brak długofalowego rozsądnego planowania w ciągu ostatnich dziesiątków lat, oraz puszczenie wszystkiego „na żywioł” wolnej gry lobbystów, stanowi kamień węgielny obecnych naszych kłopotów z energią elektryczną, jej cenami, zagrożeniem dla jej stabilnych dostaw. Tak jest zawsze, gdy prywata stoi wyżej niż dobro publiczne. Naturalnym dążeniem każdej zorganizowanej grupy interesu jest zapewnienie w sposób sztuczny, metodami decyzji politycznych na najwyższym szczeblu albo w inny sposób MONOPOLU rozwoju tylko tych źródeł zaopatrzenia w energię, na której bezpośrednio albo pośrednio zarabiają! Wszystkie inne są eliminowane. Wiedzą o tym decydenci w Finlandii. Z jednym z referujących sytuację energetyczną w tym kraju  miałem możliwość rozmawiać podczas konferencji w Filharmonii Gdańskiej w styczniu tego roku. 

źródło: Polska ma wybór - atom albo rosnące uzależnienie od Rosji i Niemiec

Nowe taryfy od 1 stycznia

Od stycznia 2021 przyjdzie Polakom zapłacić nie tylko specjalną opłatę na utrzymanie węglowych elektrowni, ale też wyższą cenę samej energii elektrycznej, choć nie tak dużą, jak chciały firmy energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych trzem sprzedawcom: Enei, Polskiej Grupie Energetycznej oraz Tauronowi. Od stycznia 2021 r. stawki tych firm wzrosną średnio o 3,5 proc. Zarówno PGE, jak i Enea walczyły jednak o znacznie więcej, bo o kilkunastoprocentowy wzrost cen. Podobnie zresztą jak Energa, która wciąż nie doszła w tej sprawie do kompromisu z prezesem URE. Na negocjacje ma jednak jeszcze czas. Jeśli Energa chce wprowadzić nowe taryfy od 1 stycznia, to musi uzgodnić ceny z regulatorem najpóźniej do 17 grudnia.

Życzenia na Dzień Górnika - Barbórka

Z okazji Dnia Górnika gorąco życzę, aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków towarzyszyło Ci zawsze poczucie bezpieczeństwa - i to zarówno bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia. Szczęść Boże! 

barborka.png

Prezydium Federacji Związków Zawodowych

Federacji Związków Zawodowych GK PGE
Dnia 10.12.2020 r. we Wrocławiu Prezydium Federacji Związków Zawodowych GK PGE przyjęło w poczet Federacji dwie organizacje związkowe z GK PGE Energia Ciepła:
1. Miedzyzakladową Organizację Związkową Pracowników GK PGE
2. NSZZ Pracowników Ruchu Ciągłego przy Elektrociepłowni Kraków.
 
Federacjia Związków Zawodowych GK PGE liczy już około 8000 tys. osób jest największą organizacją związkową w Grupie Kapitałowej PGE, celem i wizją Federacji jest obrona miejsc pracy a przede wszystkim obrona interesów swoich członków. 
 1. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.
 2. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku.
 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy, kontrolę i przestrzeganie przepisów, które dotyczą interesów pracowników, emerytów, rencistów  oraz ich rodzin. To jest podstawowa wizja federacji przekładająca się na trzy priorytety, nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności - wartości na których opierą się filary współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

 
federacja_2020.jpg

Tutaj bezrobocie wzrośnie 10 razy

Transformacja energetyczna dla Polskiej Grupy Górniczej oznacza ograniczenie działalności o 70 proc. w 20 lat. Szybkie zamykanie kopalń oznacza dla wybranych powiatów nawet 10-krotny wzrost bezrobocia. Dla zniwelowania strat na Górnym Śląsku musi powstać biznes podobnych rozmiarów, dający podobne warunki zatrudnienia.

Realizacja scenariusza wysokich cen oznacza zmniejszenie w dwie dekady mocy produkcyjnych i 70 proc. i spadek zatrudnienia do 2040 r. o ponad 27 tys. osób z 41 tys. zatrudnionych w PGG w 2019 r. Przekłada się to też na spadek liczby eksploatowanych ścian węglowych z 40 do 11 w 2040 r.

Cał artykół na stronie:

Tutaj bezrobocie wzrośnie 10 razy – prezes PGG ostrzega przed szybkim zamykaniem kopalń

 

Polska sprzedała w 2020 roku uprawnienia CO2 za ponad 3 mld euro

Drugiego grudnia 2020 roku niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX) przeprowadziła w imieniu Polski ostatnią w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA). Sprzedanych zostało blisko 6,4 mln EUA, a przychód ze sprzedaży wyniósł prawie 185 mln euro. We wszystkich tegorocznych aukcjach Polska sprzedała ponad 130 mln uprawnień do emisji CO2, a przychód z tego tytułu przekroczył lekko 3,155 mld euro.

KOBiZE regularnie podaje informacje o wynikach polskich aukcji  uprawnień do emisji CO2. Z   podliczenia danych zawartych w informacjach publikowanych przez KOBiZE  wynika, że na wszystkich tegorocznych aukcjach EUA Polska sprzedała nieco ponad 130,1 mln uprawnień do emisji CO2, a przychód ze sprzedaży tych uprawnień wyniósł ponad 3,155 mld euro ( obliczenia własne).

Do tej kwoty należy dodać jeszcze przychody ze sprzedaży uprawnień lotniczych (EUAA), ale to reaktywnie niewielka kwota. 8 kwietnia 2020 roku EEX w imieniu Polski, przeprowadziła jedyną w 2020 r. aukcję uprawnień lotniczych.

KOBiZE informował, że do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało wtedy 105 500 uprawnień EUAA. Popyt na uprawnienia EUAA był 4 - krotnie większy niż liczba EUAA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. Cena rozliczeniowa wyniosła 20,74 euro/EUAA, a przychód ze sprzedaży uprawnień lotniczych wyniósł nieco ponad 2,188 mln euro. 

W Szczecinie ma powstać nowe źródło ciepła i energii elektrycznej

PGE Polska Grupa Energetyczna apeluje do szczecińskich radnych, aby głosowali przeciwko projektowi uchwały w sprawie przystąpienia przez miasto do spółki New Cogen. Według PGE, skutkiem może być utrata miejsc pracy i likwidacja elektrowni.

W Szczecinie ma powstać nowe źródło ciepła i energii elektrycznej - tzw. jednostka kogeneracyjna zasilana gazem ziemnym - wynika z informacji władz miasta. Według nich, dzięki inwestycji spółki New Cogen miasto zyska nowe i ekologiczne źródło energii.

Na najbliższą sesję szczecińskiej rady miejskiej zgłoszony został projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Szczecin do spółki New Cogen - poinformowały w piątek służby prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Czytaj więcej: W Szczecinie ma powstać nowe źródło ciepła i energii elektrycznej

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption